Sigorta poliçesi ne için yapılır?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigorta poliçesi ne için yapılır?

Sigorta poliçesi ne için yapılır?

Ongun Sigorta

Sigorta poliçeleri; yaşam serüveni içerisinde bireylerin veya işletmelerin karşılaşabilecekleri muhtemel riskler neticesinde uğradıkları maddi, manevi veya hukuki zararların tazmin edilmesine yarayan akitleşmelerdir. Bu akitleşme sigorta şirketi ile sigortalı arasında yapılır. Poliçe içeriklerinde; teminatın kapsamı, teminat dışı kalan haller, istisnalar, muafiyetler, sigorta limitleri ile verilen güvenceye dair teminatların kapsamını tarif eden tüm detaylar yazılıdır. Ayrıca, sigortalının satın alacağı poliçe hakkında eksiksiz bilgilenmeye yarayan “bilgilendirme formu” yer alır. Bilgilendirme formu, sigortalıya sunulan poliçe ile birlikte sunulur.

Hayatın farklı alanlarında bireylerin taşıdıkları yükümlülükler vardır. Yaşamın içinde kişinin kendisinin üçüncü şahıslara verebileceği zararlar olabileceği gibi, başkasından kendisine gelebilecek zarar ve ziyanlar da olabilir. Bu zarar ve ziyanların birçok nedeni olabilir. Doğal ya da doğal olmayan nedenlerle gelebilecek zararlar olabilir. Sigorta poliçelerinde yer alan teminatlar tam da bunun için güvence sağlarlar. Sigortalıların, paket sigortalar sayesinde aynı poliçede birçok güvenceye sahip olmaları mümkündür. smiley

 

Genel olarak sigorta sektöründe güvence altına alınabilen değerlere bakmak gerekirse;

>Birey: Araç sigortaları (Trafik ve Kasko), Özel Sağlık Sigortası, Hayat Sigortası,  Bireysel Emeklik (BES), Sorumluluk Sigortası, Dijital Güvenlik Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası vb.

>İşletme: Araç Sigortaları (Trafik ve Kasko), İşyeri Paket Sigortası, Emtia Nakliyat Sigortası, Mühendislik Sigortası, Ürün Sorumluluk Sigortası, Siber Koruma Sigortası vb.

Yukarıdaki sigorta çeşitlerinin çoğaltılması mümkündür. Ancak, burada anlaşılması gereken husus sigortanın sebep-sonuç ilişkisi içerisinde birçok kaybın telafisine yönelik bir işlevinin olduğunun anlaşılmasıdır. Üstelik sigorta, dünyada sahip olunan birçok değerin ekonomik koşullarla korunabildiği tek sistemdir. Bu değerler, nesnel veya soyut olabilmektedir.

 

Sigorta ile korunabilen birtakım değerler?

>Bireysel değerler: Sağlık, araç, ev ve işyeri vb.

>Seyahatteki insan ile araç: Seyahat sağlık (Birey), Yeşil Kart & Green Card (Yurtdışına seyahat yapılan araç)

>Emanet edilen değerler: Üçüncü şahıs malı & emtiası vb.

>Sabit kıymetler: Taşınmazlar (Binalar vb.), demirbaşlar, makineler, depodaki emtia, köprüler, tüneller vb.

>Taşınan ve hareketli kıymetler: Sevk edilen mallar veya taşınan yükler vb.

>Sorumluluklar: Ürün Sorumluluk, Mesleki Sorumluluk, Yangın (Komşuluk) Mali Sorumluluk, Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk, İşveren Mali Sorumluluk, Hukuki Sorumluluk vb.

>Çapraz sorumluluklar: Tarafların karşılıklı olarak birbirlerine verdikleri zararlar

>Sağlık: Hastalık veya kaza sonucu oluşan tedavi masrafları

>Ölüm ve sürekli sakatlık: Gerçekleşmesi durumunda ödenecek tazminat

>Tedavi masrafları: Sigorta limitleriyle ödeme

>İnsan Hayatı: İnsanların yaşamlarını kaybettiklerinde varislerine ödenen tazminat  

>Pati: Evcil hayvanların tedavisi için ödenen masraflar

>Hayvan Hayatı: Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, kümes hayvanlarına TARSİM’den hayvan sahibi olan sigortalıya ölüm halinde ödenen tazminat

>Tarımsal ürünler ve su ürünleri: TARSİM kapsamında ürünlere gelen zararların karşılanması için tazminat ödenmesi

>Tüm taşıtlar: Kara Taşıtları (Otomobil, Kamyon, Kamyonet, Tır vb.), Hava Taşıtları (Uçak, Helikopter vb.), Deniz Taşıtları (Gemi, Tekne, Yat vb.), Metro, Tren vb.

>Tasarruf ve Emeklilik: Bireysel Emeklilik Sistemi BES, Birikimli Hayat Sigortası

>Siber Riskler

>Maddi kayıplar

>Manevi kayıplar

>Değerlerin, direkt veya dolaylı olarak zarara uğraması

>Değerin, sigortaya konu herhangi bir sebeple hasara uğraması sonucunda, tamamen yok olması veya kısmen zarara uğraması sonucu oluşan kayıplar

Sonuç ve Değerlendirme

Yukarıdaki sigorta çeşitliliğine bakıldığında, kimi zaman bir kazaya, kimi zaman bir doğa olayına, kimi zaman ise insan faktörüne dayalı sebeplerden oluşan birçok risklere karşı sigortanın yapıldığını görebilirisiniz. Sigorta poliçeleri; kasıtlı bir sebebe bağlı olmamak şartıyla, ani ve beklenmedik durumlar sonucunda oluşan zararların karşılanması için düzenlenir. Hasar sebebinin ne olduğuna, hasar bedelinin ne kadar olduğuna ve hasar tazminatının ödenip ödenmeyeceğine, bağımsız sigorta eksperlerinin hazırlayacağı rapora göre sigorta şirketinin hasar müdürlüğü karar verecektir.

Yirmi birinci yüzyılla birlikte dijital teknolojiler hayatın önemli bir parçası haline gelmiştir. Dolayısıyla bu ilerleme ile birlikte sigorta poliçeleri kendi içerisinde çeşitlenerek gelişmektedir. Aktüerler, çağın yeni trend risklerine (siber vb.) karşı yeni sigorta ürünleriyle insanlığın daha huzurlu yaşaması ve olası kayıpların karşılanması için yeni sigorta ürünlerini devreye almaktadırlar. İnternetten iş ve işlem yapan insanların, taşıdıkları siber risklere karşı, “Siber Koruma Sigortaları” devreye girmiştir. smiley

Tahmin dahi edemeyeceğiniz risklere karşı sigorta poliçelerinizi mutlaka yaptırın!

Bizi hemen arayabilirsiniz…

smiley

 

#SigortaPoliçesiNeİçinYapılır

#KapsamlıSigortalar

#SiberGüvenlikSigortaları

#SağlıkSigortaları

#TümSigortaÇeşitleriTEKLİF AL