Sigorta Poliçesi Nasıl Yapılır?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigorta Poliçesi Nasıl Yapılır?

Sigorta Poliçesi Nasıl Yapılır?

Ongun Sigorta

Sigortamı Nasıl Yaptırabilirim?

Sigortalıların ihtiyacı olan sigorta türüne göre yetkili sigorta acentesinden uzman desteği ile poliçeler yapılır.

 

Sigorta Poliçesi İçin Gerekli Evraklar?

Sigorta poliçelerinin düzenlenmesinde kişi ya da kurumlar için, TC veya Vergi numarası alınarak işlem yapılabilir. Sigortaya konu poliçe türüne göre istenecek bilgiler değişiklik gösterecektir. Sigorta uzmanı, sizlerden gerekli bilgi ve beyanları alarak işlemleri tamamlayacaktır.

 

Sigorta Poliçesi Süresi?

Sigorta poliçeleri genellikle bir yıllık olarak düzenlenmektedir. Ancak çok az sayıda sigorta poliçesi haftalık, aylık gibi kısa sürelerle düzenlenebilmektedir. Ancak, İnşaat All Risk Sigortası, İnşaat Montaj sigortası, Nakliyat sigortaları gibi sigorta ürünleri ise işin yapıldığı süre boyunca geçerli olmaktadır.

Yıllık yapılan sigorta poliçelerinde, poliçelerin geçerliliği, öğlen saat 12:00’de başlar ve bitiş tarihinde yine öğlen saat 12:00’de teminat sona erer.

 

Sigorta Poliçesinin Onayı?

Sigortalının poliçe türüne göre, sigortacıya vermiş olduğu bilgiler, sözlü beyanlar, yazılı veya imzalı onay yolu ile düzenlenen sigorta poliçesinin prim ödemeleri alınır. Poliçe ilgili sigorta şirketinin sisteminden düzenlenerek teminat başlatılır.

 

Poliçedeki Sigortalı ve Sigortacının Yükümlülükleri?

Poliçede belirtilen teminat kapsamındaki haller sigorta şirketinin sorumluluğundadır. Sigortalının yükümlülükleri ise hasarın ödenmesine ilişkin olarak poliçede yazan yükümlülüklerdir.

 

Poliçedeki İstisna ve Muafiyetler?

Sigorta poliçeleri, sigortacı ile sigortalı arasındaki bir akitleşmedir. Dolayısı ile olası bir hasarda ödenecek olan tazminat hesaplanırken,  yapılacak olan kesintilere muafiyet, poliçede belirtildiği şekilde hasar kapsamında değerlendirilemeyen konular ise istisna veya teminat dışı kalan haller olarak ele alınır.

Ayrıca, hasar dosyası açıldıktan sonra eksperce tespit edilen; suistimal, kötü niyet, ihmal, yalan beyan ve poliçe öncesinde var olan hasarlar gibi durumlar, poliçe güvence kapsamı dışında kalır. Bu durumda hasar tazminatı ödenemez. Hasar dosyaları bağımsız eksperlerce düzenlenir. Hasarın oluşmasına sebep olan teminatın,  poliçede olması şarttır. Sigorta poliçesi düzenlenirken teminata alınmayan konular, hasar tazminatı ödemesi kapsamı dışındadır.

 

Poliçelerde Yer Verilmesi Gereken Bilgiler Nelerdir?

  • Poliçenin düzenlendiği tarih,
  • Sigorta şirketi ve sigortalının veya sigorta ettirenin isim ve adresi,
  • Prim tutarı ve primin ödenme koşulları,
  • Eğer varsa sigorta poliçesinde menfaati olan kişinin isim ve adresi,
  • Sigorta bedeli,
  • Sigortalama işleminin konusu,
  • Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri,
  • Hazırlanan poliçe ile verilen teminat ve güvenceler, olarak sayılabilir.

 

SİGORTA TEKLİFİ AL

#SigortaPoliçesiNedir #SigortaPoliçesiHakkında #SigortadaTeminatlar #SigortadaHasarÖdemesiTEKLİF AL