Sigorta Poliçem Hakkında Yardım ve Destek

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigorta Poliçem Hakkında Yardım ve Destek

Sigorta Poliçem Hakkında Yardım ve Destek

Ongun Sigorta

Sahibi olduğunuz sigorta poliçeleriniz hakkında bilgi alabilmek için; poliçenizi hangi satış kaynağı (acente-broker-banka) veya sigorta şirketinden satın aldıysanız, tüm yardım ve destekleri her iki şekilde alabilirsiniz. Acenteniz veya poliçenin yapıldığı sigorta şirketi ile iletişime geçebilirsiniz.

Acentenizden veya ilgili sigorta şirketinizden sigorta poliçeniz ile ilgili olarak yardım alabileceğiniz bazı konular, aşağıda sıralanmıştır;

 

1-Poliçe Şartları:  Poliçenizi düzenleyen acentenizden teminat detayları ve güvence kapsamı hakkında bilgi alabilirsiniz.

2-Poliçenizden yardım veya destek: Sigorta Şirketinizin çağrı merkezini arayarak ücretsiz asistans hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

3-Hasar ihbarı veya hasar dosyası açılması: Sigortalı adına; acente ya da sigortalının kendisi, poliçenin yapıldığı sigorta şirketinin çağrı merkezini arayarak hasar dosyası açtırabilir. Sigorta acentesi, sigortalısı için online olarak da hasar dosyası açabilir.

4-Zeyilname: Yürürlükte olan mevcut poliçeye, sigortalı talebi doğrultusunda gerekçeli iptal, bedel artış ve eksiltme, kökten iptal, isteğe bağlı iptal, adres değişikliği vb. nedenlerle değişiklikler yapılabilir. Yaşayan poliçeleriniz için yapılan bazı zeyilnameler poliçe vade bitimine kadar gün esaslı olarak prim artışına, bazen de prim azalışına sebep olabilmektedir.

-Primsiz Zeyilname: Poliçede risk değişikliğine sebep olmadan bazı bilgilerin düzeltilmesi için yapılan zeyilnamelerdir.

 

ONGUN SİGORTA olarak bizden ücretsiz sigorta danışmanlığı alabilirsiniz :)

 

#SigortaYardımVeDestek

#SigortaAsistans

#SigortaHasarDosyası

#SigortaPoliçesiDetayı

#UzmanSigortaDanışmanı

 TEKLİF AL