Sigorta poliçe primi ne kadar 2022

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigorta poliçe primi ne kadar 2022

Sigorta poliçe primi ne kadar 2022

Ongun Sigorta

Sigorta sektöründe faaliyette olan sigorta şirketleri; DASK ve Trafik Sigortası (azami brüt prim tarifesi uygulanır. Şirketler arasında ciddi fiyat rekabeti oluşmaz!) gibi zorunlu sigortalar dışındaki poliçelerin primlerini kendileri belirlerler. Sigorta şirketleri, rekabet şartları ve risk kabul prensiplerine uygun bir şekilde fiyat tarifelerini oluştururlar. Yine sigorta şirketleri, portföyündeki mevcut poliçe havuzunun durumunu dikkate alarak, fiyat tariflerini dinamik olarak yıl boyunca yönetir. Zorunlu olmayan ve isteğe bağlı yapılan sigorta poliçelerinde, deprem teminatından alınacak primlerin tarifesini kamu otoritesi düzenler. Her yeni yılda sigorta şirketleri, farklı poliçe türleri (sağlık, kasko, konut, işyeri, mühendislik, nakliyat vb.) için fiyat tarifelerini gözden geçirirler. Kamunun düzenlediği deprem tarifesine ek olarak, diğer teminatlarla birlikte, poliçelerin fiyat tarife şartları oluşur ve uygulanır. smiley

 

Sigorta fiyatlarını etkileyen faktörler?

Ülkemizde ve dünyada sigorta tarifelerinin oluşturulmasında etkili olan konjonktürel koşullar vardır. İklimsel şartlar (küresel ısınma, doğal afetler), savaş halleri, ambargo ülkeleri, yeni ve potansiyel riskler (siber saldırılar vb.), hasar maliyetleri, reasürans maliyetleri, pandemi (salgın hastalıklar), global yedek parça ve tedarik zinciri krizleri, döviz kuru artışları, ödenen hasar maliyetleri gibi aktüeryal tüm parametreler, sigorta şirketlerinin fiyat tarifesinde etkili olan unsurlardır. Ayrıca, sigorta poliçelerinde fiyatın belirleyicisi olan ana unsurlara bakılacak olursa; teminat çeşitliliği ve kapsamı, sigorta limitleri, muafiyet bedeli ile oranları, teminat kapsamı ve istisna bırakılan haller olarak sayılabilir. smiley

 

Sigorta fiyat teklifi nasıl alırım?

Sigortalatmak istediğiniz konuya göre acentemizi arayarak, sigorta teklifi için nelerin gerekli olduğunu öğrenebilirsiniz. Ardından, sigorta teklif çalışması için gerekli olan bilgileri acenteye ilettikten sonra, size en kısa zamanda sigorta fiyat teklifi hazırlanacaktır. Talep ettiğiniz fiyat teklifinde, sadece ödeyeceğiniz primi öğrenmek yerine, “teminat artı fiyatı” birlikte değerlendirmek üzere, acentenizden SİGORTA TEKLİFİNİ yazılı olarak istemelisiniz!

 

2022 yılında en uygun sigorta fiyatları ile poliçelerinize erişmek istiyorsanız, “alternatif ve eşdeğer sigorta teklifleri” sunan, acentemizden destek alabilirsiniz. smiley 

 

SİGORTA POLİÇEM NE KADAR? TIKLAYINIZ

 

#SigortaPoliçePrimiNeKadar2022

#EnUygunSigortaFiyatları

#EnİyiSigortaPoliçeleriTEKLİF AL