Sigorta nereden yapılır

Ongun Sigorta

Sigorta poliçeleri, sigorta şirketlerince yetkilendirilmiş konusunda uzman yetkili sigorta acenteleri ve diğer satış kanallarından alınır. Ülkemizde Sigorta kavramı, toplum genelinde sosyal güvenlik sistemi SGK olarak anlaşılabileceği gibi araçların trafik veya kasko sigortaları olarak da algılanmaktadır. Sigortayı genel anlamıyla kısaca tarif edecek olur isek, insanların birçok riske karşı canlarını ve mallarını koruyabilmek için zararlarını tazmin edebildikleri finansal bir sistemdir. Çalışma hayatımıza ilk adımızı attığımız andan itibaren, SGK kapsamına girerek hem sağlık sisteminden yararlanmak, hem de ileride emekli olabilmek için her ay prim ödemeye başlarız. Özel sigorta şirketleri ise Sigortacılık kanunu çerçevesinde, Türkiye Sigorta Birliği Genel Şartlarına ve bazı branşlarda da uluslararası sigortacılık kurallarına uyarak, ülkemizde faaliyet gösterirler.

 

Özel Sigorta Şirketleri ve SGK

Özel sigorta şirketleri; hayat, emeklilik (BES) ve elementer olmak üzere, tüm branşlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. SGK, sosyal devlet olmamızın gereği olarak, vatandaşlarına sağlık ve emeklilik adına hizmetler sunarak, sosyal güvenliğe hizmet eden bir kamu kurumudur. Oysaki özel sigorta şirketleri, sigorta konusunda birçok çeşitli sigorta ürünleriyle insanları ve yarattıkları değerleri koruma altına almaktadır. Özel Sigorta şirketleri; sivil ve endüstriyel alanlarda sağlıktan araç sigortalarına, evlerden işyeri sigortalarına, nakliyat sigortalarından inşaat all risk sigortalarına ve sorumluluk sigortalarından bireysel emeklilik sistemine kadar ve daha sayamadığımız birçok sigorta türünde güvence sunmaktadırlar. İş hayatınızla birlikte başlayan sigortalılık serüveniniz, doğan ihtiyaçlar doğrultusunda ileride birçok alanda çeşitlenerek, hayatınızda hep yer alacaktır. Bazen de yeni doğan bebekler, doğar doğmaz özel sağlık sigortasına dahil edilerek sistemle tanışmaktadır. SGK, çalışma hayatımız için birinci önceliğe sahiptir. SGK, kendimiz ve ailemiz için Sağlık hizmetlerimizde ve emeklilik hayatımızda olmazsa olmazımızdır. Ancak, SGK ile yönetemediğimiz birçok alanda da özel sağlık sigortaları ile BES gibi tasarruf ürünlerinden ilaveten yararlanmamız gerekir. Son yıllarda, SGK ile birlikte özel sigorta şirketlerinin bir arada insanlara hizmet verdiği sağlık sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıdır. Tamamlayıcı Sağlık sigortasında, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çıkan fark ücreti karşılanmaktadır. Neticede, hayatımızda sigortanın önemi ve gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir.

 

Sigorta ile geleceğe güvenle bakın!

Arayın size hemen yardımcı olalım…

 smiley

 

#SigortaNeredenYapılır

#YetkiliSigortaAcentesi

#Sigortacı

#SigortaUzmanıTEKLİF AL