Sigorta kavramı nedir?

Ongun Sigorta

Sigorta’nın sözcük anlamı:

Ülkemizde kullanılan “Sigorta” kelimesinin kökleri, İtalyancaya kadar uzanmaktadır. Sigorta, İtalyan dilinde kullanılan “sicurta” kelimesinden gelmektedir.

Türkçemizde ilk zamanlar “sigcuriye”, “sikorta”, “sikurta”, “sikurita” ve “sigurta” sözcükleri kullanılmıştır. Daha sonrasında ise “sigorta” kelimesinin ortaya çıktığı ve dilimize yerleştiği görülmektedir.

Sigorta “güvence” anlamında kullanılmaktadır.

 

Sigorta’nın Kavramsal anlamı:

İnsan hayatında gerçekleşmesi muhtemel rizikoların yaratacağı hasarların oluşturduğu zararların, bir sigortalı ile bir sigortacı arasındaki sözleşmeye bağlı kalınarak, karşılanmasına yönelik bir sistemdir.

İnsanlar, birçok belirsizlik ve risklerle karşı karşıya oldukları bir dünyada, yaşam sürmektedirler. İnsanlar kendilerini ve yarattıkları değerleri güvence altına alarak, refah seviyelerinin yüksek kalmasını sağlamak amacıyla bu riskleri azaltmaya çalışmaktadırlar. Esasında insanlık tarih boyunca, yaşama dair tüm risklerin azaltması yönünde ilerlemektedir. Sigorta sistemi, aktüerya bilimi çerçevesinde risk yönetimi yaparak hareket eder. Sigorta, olası kayıpların karşılanmasına yönelik olarak işleyen bir risk yönetimi sistemidir.

Netice itibarıyla sigorta; riskleri azaltma ve gerçekleşen risklerin verdiği maddi zararları azaltma veya tamamen giderme arayışı içinde doğmuş ve gelişmiştir. Sigorta, yirmi birinci yüzyılda da aynı mantık çerçevesinde ilerleyişini sürdürmektedir. Riskler arttıkça, sigorta ürünlerinin çeşitliliği artmakta ve teminat kapsamları da genişlemektedir. Dünyamızda yaşanan kuraklıklar, iklim değişiklikleri ve insanlığın hayatına teknolojinin girmesiyle birlikte, olası risklerin türleri ve verdikleri zararlar da farklılaşmaktadır. Dolayısıyla sigorta sisteminde yeni risk hesaplamaları yapılarak, insanlığın hizmetine yeni trend sigorta ürünleri sunulmaktadır. Siber Güvenlik Sigortaları buna bir örnektir. smiley

 

Zorunlu Sigorta?

Kamu otoritesi; toplum düzenini korumak, itilafları ortadan kaldırmak ve insanların birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmelerini sağlamak için bazı sigortaların yapılmasını zorunlu kılmıştır.

 

Yapılması zorunlu olan sigortalar;

 • Trafik Sigortası (Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi)
 • Ferdi Koltuk Sigortası (Bireysel veya Grup Ferdi Kaza Sigortası)
 • DASK (Deprem Sigortası)
 • Yeşil Kart (Green Card)
 • Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Sorumluluk)
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 • Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Zorunlu Paket Tur Sigortası

 

Neden Sigorta?

Hayatın tüm risklerine karşı bütüncül olarak bakmak gerekir.

“Zorunlu” veya “isteğe bağlı” olarak yapılan tüm sigortalarınızı yönetmek istiyorsanız, bizimle iletişime geçiniz!

Risklere karşı yenik düşmemek için ihtiyacınız olan sigorta poliçelerinizi yaptırınız!

 

Tüm sigorta talepleriniz için TIKLAYINIZ

 

#SigortaKavramıNedir

#SigortaNedir

#SigortaÇeşitleri

#SigortaFiyatları

 TEKLİF AL