Sigorta Hizmetleri

Ongun Sigorta

Sigortacılık; güven ve sorumluluk temelinde, hizmet sektöründe icra edilen, olası riskleri maddi olarak teminat altına alan ve milli servetin de korunmasına vesile olan mesleki bir faaliyettir. Sigortacılık hizmeti veren sigorta şirketlerinin yetkili sigorta acenteleri, yurt genelinde yaygın ve erişilmesi en kolay satış noktalarıdır. Sigorta acenteleri, Elementer ile Hayat ve Emeklilik Sigorta Şirketlerinin verdikleri yetkiyle, sigorta ürünlerinin sigortalılarla buluşturulmasına aracılık ederek sigorta hizmetleri sunmaktadırlar. Sigorta aracılık hizmeti verilirken, sigorta şirketinin sistemlerinden sigortalılara teklifler hazırlanır. Poliçe onayları ise yetkili sigorta acenteleri tarafından sigortalı onayıyla gerçekleştirilir. Acentenin sigorta teklifi oluşturduğu bazı poliçelere, sigorta şirketi onay vermektedir. Sigorta şirketleri, risk kabul prensipleri doğrultusunda, poliçeleri onaylama veya red etme yetkisine sahiptir. Her bir sigorta şirketi kendi yönettikleri sigorta havuzu ile reasürans anlaşmaları çerçevesinde, fiyat tarifesi ve risk kabul prensiplerini oluştururlar. Her bir sigorta türü için aktüeryal hesaplamalar yapılarak, fiyat tarifeleri ile primler oluşturulur. Sigortalılar, sigorta şirketlerinin kendileri için en uygun olan tarife ve şartlara göre sigorta satın almaya karar verirler. Sigortalıların sadece fiyata bakarak değil, teminat ile fiyatı eş zamanlı olarak değerlendirmeleri gerekir. Dolayısıyla sigortalılar hasar sürecinde, poliçede teminat eksikliği, sigorta limitinin yetersizliği ve uygulanan muafiyetler sebebiyle eksik hasar alma veya hiç tazminat alamama gibi olumsuzluklar yaşamamalıdırlar. smiley

 

Sigorta Hizmetlerinde Ongun Sigorta

1.Telefon,  e-mail, whatsapp vb. iletişim kanallarından gelen sigorta taleplerini hızlıca karşılama

2.Sigorta branşına göre gelen talepleri ilgili sigorta uzmanına yönlendirme

3.Sigorta talebinin detaylarını netleştirip, teklif operasyon sürecine geçme

4.Alternatif olarak hazırlanan tüm sigorta tekliflerinin karşılaştırılarak sigortalı adayına sunulması

5.Sigorta teklifi hakkında soruların cevaplanması

6.Sigorta teklifinin poliçeleşmesi için sigortalı ile onay sürecine girilmesi

7.Poliçe prim tahsilatının onay süreciyle birlikte yapılması

8.Poliçe onayından sonra, poliçenin sigortalıya dijital ortamda iletilmesi veya elden gönderilmesi

9.Poliçe döneminde sigortalının hasar yaşaması ve acenteyi araması durumunda, acentenin hasar dosyası açması, evrakları tamamlatması veya ekspere hasar dosyasında yardımcı olması

10.Acentenin, hasar tazminatının hızlıca ödenmesi adına devrede olması

11.Poliçe dönemi içinde teminat ilavesi, bedel artışı ve benzeri primli ya da primsiz zeyilnamelerin yapılması

12.Sigortalının, mevcut poliçesi dışında yeni sigorta ihtiyaçlarına yönelik olarak poliçelerin düzenlenmesi

13.Sigortalının, sigortaya konu durumlarda acentesini aradığında detaylı bilgilendirilmesi

14.Poliçe yenilemesine yakın tarihte, sigorta yenileme tekliflerinin hazırlanarak sigortalıya sunulması

15.Sigorta yenileme tekliflerinde oluşan yenileme prim ve şartlarının sigortalıya açıklanması

Sigorta hizmetleri; yukarıdaki maddeler ile ele alındığında, 7/24 aktif bir şekilde ve sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi gereken hizmetlerdir. Ongun Sigorta; bu bilinçle sigortalılarının daima yanında ve hizmetindedir. Ayrıca acentemiz, sigortalıları ile arasında oluşturduğu GÜVEN ilişkisini koruyarak, faaliyetlerini sürdürmektedir. smiley

 

Sigorta Teklifi için TIKLAYINIZ

 

#SigortaHizmetleri

#SigortaÇeşitleri

#SigortaTürleri

#SağlıkSigortaları

#ElementerSigortalar

#BES

#BireyselEmeklilikSistemi

#BirikimliHayatSigortası

#TarımSigortası

#TarsimTEKLİF AL