Sigorta fiyatları sorgulama

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigorta fiyatları sorgulama

Sigorta fiyatları sorgulama

Ongun Sigorta

Sigorta fiyatlarında uygulanan tarifeler, zorunlu ve zorunlu olmayan sigorta poliçelerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; DASK fiyat tarifesi bütün sigorta şirketlerinde aynı ve değişmezken, zorunlu trafik sigortalarında ise azami brüt tavan fiyat uygulamasına göre fiyatlama yapılmaktadır. Diğer kasko, işyeri, konut vb. isteğe bağlı sigorta poliçelerinde, fiyat tarifeleri (deprem primi hariç) sigorta şirketlerinin risk kabul prensiplerine ve yönettikleri poliçe havuzuna göre farklılık gösterebilir. Yine de genel itibarıyla sigorta sektöründeki fiyat politikaları, birbirlerine çok yakındır. Sigorta şirketleri; sigorta genel şartları kapsamında uyulması gereken temel kurallara bağlı kalarak, poliçe özel şartları ve hizmet kalitesiyle birbirinden ayrılarak rekabet etmektedirler. Belirli sigorta türlerinde, bazı sigorta şirketleri çok daha ön planda iken, diğerleri geri planda kalabilmektedir. Sigorta şirketleri, poliçe çeşitliliği kapsamında, portföylerinde ağarlıklı olarak yer alan poliçe türlerinde daha rekabetçi olabilmektedir. Sigorta fiyatlarını sorgularken veya alternatif sigorta teklifleri alırken bu doğrultuda düşünülmesi gerekir. Önemli olan karar verilecek olan poliçenin riske en uygun teminatlarla sigortalıyı korumasıdır.

Ülkemiz sigorta sektöründe poliçe havuzunda toplanan poliçelerin yaklaşık %60’ını kaza sigortaları oluşturmaktadır. Bu poliçeler; kasko, trafik vb. sigortalardır. Kaza sigortaları dahil diğer tüm sigortalarda, fiyat sorgularken sigorta poliçesinin türüne göre farklı teminat detayları ile karşılaşılmaktadır. O nedenle, bireylerin veya kurumların, uzman bir sigorta acentesi desteğine ihtiyacı vardır. Bireylerin veya işletmelerin, önceden planlanması gereken sigorta poliçeleri olduğu gibi, dönemsel olarak da ihtiyaca göre yapılması gereken poliçeler olabilir. Örneğin; dönemsel olarak ihtiyaç duyulan sigortalara örnek verecek olur isek;  seyahate çıkılırken “seyahat sağlık sigortası” veya “gren card sigortası”, mal sevkiyatı yapılırken “emtia nakliyat sigortası” gibi düşünülebilir. Ancak bir “özel sağlık sigortası”, “kasko”, “dask” ve “konut sigortası” gibi sigortalar, önceden planlanarak yapılması gereken sigortalardır. Ancak unutulmamalıdır ki! Sigorta poliçeleri ister zorunlu olarak, isterse ihtiyaç doğduğunda veya önceden planlanarak düzenlensin, mutlaka odağına insanı alan sözleşmelerdir. Sigorta poliçeleri; insanların veya işletmelerin yaşamları boyunca muhtemel riskler karşısında uğrayacakları maddi kayıpların karşılanması için yapılan çok değerli sözleşmelerdir.

Kaybedilen değeri yerine ikame etmenin en güvenli yolu, sigorta poliçelerini zamanında yaptırmaktır!

 

SBM’den sigorta fiyatları sorgulama

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi SBM üzerinden mevcutta sistemde kayıtlı olan zorunlu trafik sigortası poliçelerinize yenileme fiyat teklifi alabilirsiniz. Aşağıdaki linklerden sırasıyla giriş sağlayarak, sigorta teklifinizi alabilirsiniz!

 

1.aşama: Aşağıdaki SBM linki tıklanır!

https://online.sbm.org.tr/trm-teklif/cweb/edevlet/login.sbm?referrerUri=%2Ftrm-teklif%2Fpublic%2FtrafikTeklifYenileme%2Fsorgu.sbm

 

2.aşama: E-devlet kapısından araç sahibinin TC numarası ile giriş yapılır!

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir?oauthClientId=ac83976a-b2cb-491b-b2db-37d189083bfd&continue=https%3A%2F%2Fgiris.turkiye.gov.tr%2FOAuth2AuthorizationServer%2FAuthorizationController%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3Dac83976a-b2cb-491b-b2db-37d189083bfd%26state%3D5a428343-f5d1-454e-8e4b-618afe338a74%26scope%3DKimlik-Dogrula%253BAd-Soyad%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fonline.sbm.org.tr%252Fsbm-admin%252Fcweb%252Fedevlet%252Fkarsila.sbm

E-devletten tüm sigorta poliçelerini sorgulama

Sigortalılar olarak sahibi olduğunuz sigorta poliçelerinizi, e-devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz!

 

Aşağıda belirtildiği üzere poliçe türlerine göre hangi poliçelerinizin ne durumda olduğunu görebilirsiniz!

-Aktif poliçe

-Vadesi dolmuş poliçe

-İptal edilmiş poliçe

 

Hangi poliçelerinizi görebilirsiniz!

DASK, trafik, hayat, sağlık, kasko, ferdi kaza, mesleki sorumluluk, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza, yeşil kart, zorunlu yolcu taşıma (zyt), BES gibi sayılabilir…

Ayrıca trafik ve kasko poliçesi hasar bilgilerine de ulaşabilirsiniz…

 

TÜM SİGORTA TEKLİFLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

#SigortaFiyatlarıSorgulama

#EnUygunSigortaFiyatları

#SigortaSorgulama

#EnUygunSigortaTeklifi

#EnİyiSigortaFiyatlarıTEKLİF AL