Sigorta fiyatları neye göre nasıl belirlenir!

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigorta fiyatları neye göre nasıl belirlenir!

Sigorta fiyatları neye göre nasıl belirlenir!

Ongun Sigorta

Sigortalanacak olan değerin veya rizikonun, teminat kapsamına alınması veya poliçeleştirilmesi sırasında, özellikle sigortacının ve beraberinde de sigortalının dikkat etmesi gereken durumlar vardır. Poliçenin türü ve teminat çeşitliliğine göre bilinmesi gereken konular farklılık gösterecektir. Zorunlu sigortalarda teminat kapsamında değişiklik yapılamamaktadır. Ancak, isteğe bağlı ve modüler olarak teminatların çeşitlendirilebildiği sigortalar vardır. Bu noktada sigortacının, sigortalı adayının riskini yönetirken gerekli hassasiyeti göstermesi gerekir. Bireysel veya kurumsal sigorta poliçeleri, genel prensiplerine uygun olarak düzenlenmelidir. Netice olarak riske uygun teminatlar seçilmelidir. smiley

 

Risk yönetiminde poliçe detayları nasıl belirlenir?

>Risk iyi analiz edilmeli, gerektiğinde profesyonel ekspertiz yapılmalıdır.

>Riske konu olan canlı veya cansız varlıkların, teminat kapsamının doğru bir şekilde belirlenmesi çok önemlidir.

>Poliçedeki toplam sigorta bedellerinin, gerçek bedeller olması neticesinde, eksik veya aşkın sigortaya konu bir durum oluşmayacaktır.

>Konu bir sağlık sigortası ise poliçenin teminat kapsamı, kişinin bütçesine en uygun plandan seçilmelidir.

>Konu bir işyeri sigortası ise sigorta bedelleri sigortalı ile mutabık kalınarak belirlenmelidir.

>Sigortacı, sigortalının bilgisi dışında poliçeye konu teminatlarda daraltma veya genişletme yapmamalıdır.

>Sigortacı ile sigortalı, karşılıklı müzakerede bulunarak sigorta limitlerini belirlemelidir.

>Alternatif sigorta tekliflerinin, avantaj ve dezavantajları sigortalıya aktarılmalıdır.

>Yapılacak poliçe özelinde, hasar senaryoları sigortalıya aktarılmalıdır. Gerekiyorsa, poliçe teminatlarında genişletmeler yapılmalıdır.

>Sigortanın kapsamı, sigortalının taşıdığı riske ve ayırdığı maksimum bütçeye en uygun şekilde, optimum şartlarla düzenlenmelidir.

>Sigortacı tarafından, teminatlar, muafiyetler, sigorta bedelleri ve sigorta limitleri, riske uygun olarak dikkatlice seçilmelidir.

SİGORTA BLOG TIKLAYINIZ

SİGORTA TEKLİFİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

#SigortaFiyatlarıNeyeGöreBelirlenir

#EksikSigorta

#AşkınSigorta

#SigortadaDoğruTeminat

#EnUygunSigortaPoliçesiTEKLİF AL