Sigorta fiyatları

Ongun Sigorta

Sigorta fiyatları deyince ilk akla gelen Trafik Sigortaları olsa da hayatın içerisinde bireylerin ya da kurumların ihtiyaç duydukları birçok poliçe çeşitleri yer almaktadır. En çok bilinen poliçeler; Zorunlu Trafik Sigortaları, Araç Kaskoları, Deprem Sigortası Dask, Konut Paket Sigortası, Özel Sağlık Sigortası ve İşyeri Paket Sigortası olarak sayılabilir. Bu saydığımız poliçeler arasında DASK ve Trafik Sigortaları, zorunlu sigortalar olup, fiyat tarifeleri ile teminat kapsamı ve limitleri kamu otoritesi tarafından kontrol edilmektedir. Zorunlu sigortalar dışında isteğe bağlı olarak düzenlenen birçok mal ve can sigortası türleri mevcuttur. Aktüerler, sigorta sektöründe sigorta fiyatları tarifesi oluştururken, rizikonun türü, poliçenin teminat yapısı ile limitleri, poliçede uygulanan muafiyet ile koasürans oranları, istatistiki hasar/prim oranları, sigorta poliçesinin türüne göre sigortalı havuzunun büyüklüğü ve piyasa rekabet şartlarını dikkate alırlar.

Uygun sigorta fiyatları ile düzenlenen sigortalar, doğal ve doğal olmayan birçok riske karşı teminat sağlar. O nedenle sigortalı adayına sunulacak olan poliçenin güvence kapsamı, olabildiğince geniş tutulmalı ve kapsayıcı bir şekilde düzenlenmelidir. Sigorta fiyatları düşük kalacak diye, poliçede teminat kapsamını daraltan uygulamalardan kaçınılmalıdır. Sigortalının onayı olmaksızın, sigorta fiyatlarını düşürmek için teminat daraltıcı işlemler yapılmamalıdır.

Acentemiz, talep edilen sigorta poliçesini en geniş şekliyle sigortalı adayına sunmaktadır. Şirketimiz 21 yılı aşkın süredir, hesaplı ve uygun sigorta fiyatları ile sigortalılarına hizmet vermektedir. Hasar anında sigortalılarımıza tam destek vererek mağduriyetlerini gidermenin tek yolu, doğru teminat ve uygun primlerle poliçe düzenlemektir. Sigortalılar, teminat yapısı daraltılarak ucuza satın aldıkları poliçeler ile hasar anında mutlaka mağdur olacaklardır. Sigortalılar olarak aldığınız alternatif sigorta tekliflerinizi, mutlaka doğru bir şekilde karşılaştırınız!

 

Bireysel veya kurumsal sigorta ihtiyaçlarınız için sizlere hizmet vermek üzere daima yanınızdayız. J

 

SİGORTA FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

#SigortaFiyatları

#EnUygunSigortaFiyatları

#EnHesaplıSigortaPoliçeleri

#EnAvantajlıSigortalarTEKLİF AL