Sigorta fiyatı ne kadar tutar?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigorta fiyatı ne kadar tutar?

Sigorta fiyatı ne kadar tutar?

Ongun Sigorta

Bireylerin genel olarak; DASK, Trafik Sigortası, Kasko Sigortası, Sağlık Sigortası poliçe primleri hakkında bir fikri olsa da diğer sigorta ürünlerinin fiyatları hakkında herhangi bir bilgileri olamayabiliyor. Sigorta fiyatları; poliçenin güvence kapsamından, teminat çeşitliliğinden, sigorta bedelleri ve limitleri ile verilen muafiyetlerden etkilenir. Poliçeye konu zorunlu tarife primleri, doğal veya doğal olmayan nedenlerle gerçekleşebilecek risklere göre fiyat tarifesi oluşur. Sigorta şirketlerindeki “Aktüerler” istatistik verilerden de faydalanarak, riskin gerçekleşme olasılığını hesaplarlar. Elbette ki sigortanın güvence kapsamını da göz önünde bulundururlar. Dolayısıyla bulunulan ülkenin coğrafi ve diğer tüm şartları dikkate alınarak, sigortacılık kanununda yer alan genel ve özel şartlar kapsamında, sigorta poliçelerinin prim, şart ve fiyatları belirlenir. Sigorta poliçeleri arasında, yapılması zorunlu olan ve teminat çeşitleri, sigorta limitleri ile ödenecek prim tarifelerinin kamu otoritesince belirlendiği, DASK ve Zorunlu Trafik Sigortaları da yer almaktadır.

 

Sigorta Fiyatı hakkında

Bir sigortalı adayının, sigortalanacak olan değerin sigorta fiyatı ne kadar tutar diye merak ettiğinde yapması gereken şey, sigorta danışmanı ile irtibata geçerek sigorta teklifine konu olan bilgileri sigortacısına aktarmasıdır. Sigortaya konu bilgiler, kimi zaman bir araç ruhsatı, bazen ev tapusu veya kişinin TC numarası gibi kayıtlı bilgilerdir. Veya sigortalanacak olan değerler; kişinin sahibi olduğu ev, işyeri, konut vs.  olabilmektedir. Bu tür sigortalarda sigortalının beyanıyla; sigorta bedelleri, riziko adresi, yerin özellikleri, sigortalanacak olan değerin fotoğrafı gibi bilgilerle yapılan risk analizi neticesinde, en uygun poliçeyle teminat seçimleri yapılır. Böylelikle sigorta şirketinin sisteminde oluşacak olan prim, beyan edilen bu bilgiler üzerinden oluşur. Sigorta acentesi, sigortalı adayından sigortaya konu aldığı tüm verilerle sigorta şirketinin sistemine teklif girişini yapar. Neticede, sistemden nihai SİGORTA FİYAT TEKLİFİ hazırlanmış olur. smiley    

 

Sigorta Poliçesinde yenileme primi?

Sigorta poliçesi yenileme primleri; gelen yeni yıldaki hasar-hasarsızlık durumları, kullanım oranları, hasar sayısı ile bedelleri, sigorta bedeli artışları, enflasyon, döviz kuru artışları, artan hasar maliyetleri, medikal enflasyon, TTB ücret artışları, artan inşaat maliyetleri gibi faktörler dikkate alınarak yeniden belirlenir. Poliçenin tanzim edildiği başlangıç tarihi ile bitim vadesi arasında değişen şartlar, mutlaka yenileme tarihinde dikkate alınmalıdır. Hatta gerektiği hallerde, sigorta poliçelerinde ara dönemde dahi bedel artışı zeyilnameleri yapılmalıdır! J

 

En iyi sigorta teklifi?

Paket sigorta poliçesi içerisinde, teminatları seçimlik olarak düzenlenen isteğe bağlı poliçelerde, dikkat edilmesi gerekenler;

>Doğru sigorta bedeli

>Eksiksiz teminat çeşitliliği

>Makul teminat limitleri

>Mininum muafiyet ile poliçe şartlarınca azami haklı menfaat

>Doğal ve doğal olmayan risklere karşı teminatların rizikoya özel seçimi

>Sorumluluk teminatlarının rizikoya özel verilmesi

>Eksik sigorta ve enflasyon klozu olması

>Sigorta bedeli tespitine yönelik ekspertiz gerekiyorsa yaptırılması

>İlgili rizikoya uygun poliçe paketi türlerinden en geniş kapsamlı olanın tercih edilmesi

>Poliçenin sigorta şirketi ile sigortalının menfaatini koruyarak, hasarlarda hakkaniyetin sağlanması

>Poliçedeki sigorta bedeli döviz ağarlıklı ise poliçe priminin de aynı döviz cinsinden alınması (Sigortalı böylece hasar tazminatını döviz üzerinden alır ve kur farkından etkilenmez!)    

 

Yerine bir daha koyamayacağınız

değerlerinize odaklanmalısınız!

En uygun primlerle

poliçelerinize sahip olabilirsiniz…

Bizi tüm sigortalar için hemen arayabilirsiniz…

smiley

#SigortaFiyatıNeKadarTutar #SigortaFiyatları #EnUygunSigortaFiyatlarıTEKLİF AL