Sigorta değeri ne demektir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sigorta değeri ne demektir?

Sigorta değeri ne demektir?

Ongun Sigorta

Sigorta değeri veya bedeli olarak değerlendirmemiz gereken bedel, sigortaya konu olan rizikonun ölçülebilen maddi değeridir. Bu değer, kimi zaman bir araç, kimi zaman da bir işyeri veya konut olabilir. Sigorta değerleri poliçelerin tanzimi sırasında belirlenerek poliçeye yazılır. Muhtemel bir hasarın, poliçe tanziminden sonra gerçekleşmesi durumunda, sigorta değeri hasarın oluş tarihindeki rayiç bedelidir. Örneğin; araç kaskolarında aracın bedeli, poliçede rayiç değer olarak belirtilmektedir. Aynı aracın hasar tarihindeki piyasa rayiç değeri, hasara konu olan değeridir. Ancak, bir işyeri poliçesinde, demirbaş için poliçede belirtilen değer, sigorta bedellerinden biridir. Aynı işyerinde, bir hasar sonucunda demirbaşlar maddi zarar görebilir. Hasar tarihindeki demirbaşın piyasa rayiç değeri dikkate alınır. Hasar süreçlerinde tüm bu sigorta değerlerinin tespitini, sigorta şirketi tarafından atanan bağımsız eksperler yaparlar. Sigorta şirketleri de hasar dosyasını kontrol ederek onaylar. Bu sigorta değerleri, enflasyon koruma klozu, eksik sigorta klozu gibi teminatlarla kısmen korunabilir. Ancak, önemli olan poliçenin tanzimi sırasında, sigorta bedelinin eksik sigorta olmayacak şekilde gerçek değeriyle poliçeye yazılmasıdır. Aksi halde sigortalılar, hasar tazminatını eksik alacaklardır. Özetle, sigorta değeri veya bedeli nedir diye tanımlayacak olur isek; sigortalanan şeyin veya diğer tüm değerlerin, tamamının poliçede eksiksiz ve tam değerinden gösterilmesidir. Paket sigorta poliçelerinde, birçok sigorta teminat kalemleri ve bedelleri “toplam sigorta bedeli” olarak da belirtilmektedir.

Unutulmamalıdır ki! ilk poliçenin doğru tanzim edilmesi çok önemlidir. Poliçe dönemi içerisinde sigorta bedellerinde artış veya azalışlar olabilir. Bu değişiklikleri sigortacınıza bildirmeniz halinde, poliçenizde gerekli zeyilnameler yapılır. Gün esaslı olarak poliçede prim ilavesi veya prim azalışı yapılarak, sigorta bedelleri güncellenir. Poliçeye ilişkin bazı düzenlemeler ise primsiz zeyilnameler ile de yapılabilir. smiley

 

Profesyonel kıymet takdir raporu nedir?

Riziko adresinde yer alan sigortaya konu değerlerin tespitinde zorlanıldığı durumlarda, değerleme çalışması yapılması gerekebilir. Kıymet takdir raporu çalışması; konusunda uzman bağımsız sigorta eksperleri tarafından yapılarak hazırlanır. Hazırlanan bu rapor, sigortalı ile sigortacıya sunulur. Özellikle, işyeri paket sigortalarında yapılan bu çalışma neticesinde, belirlenen değerler üzerinden, işyeri paket sigortası mutabakatlı olarak düzenlenmiş olur. Böylece, sigortacı ile sigortalı-sigorta ettiren, sigorta değerleri üzerinde anlaşmış olup, hasar tazminleri sırasında oluşabilecek itilaflara da son vermiş olacaklardır. Neticede, sigortalı da eksik sigortaya konu bir durum yaşamamış olacak ve hasar ödemesini tam almış olacaktır. smiley

 

Sigorta değerine bazı örnekler?

-Araç rayiç değeri

-Araç aksesuar bedeli

-Proje toplam bedeli (inşaat sigortasında)

-Yük (emtia) bedeli (emtia nakliyat sigortasında)

-Bina bedeli

-Makine bedeli

-Elektronik cihaz bedeli

-Emtia (Mal) bedeli

-Demirbaş bedeli

-Sabit dekorasyon bedeli

-Cam bedeli

-Üçüncü şahıslara ait emtia (mal) bedeli

gibi sayılabilir.

 

SİGORTA BLOG SAYFAMIZI TIKLAYINIZ

SİGORTA ÇEŞİTLERİ, TEKLİF İSTEYİNİZ

 

#SigortaDeğeriNeDemektir

#SigortaBedeli

#SigortaDeğeri

#ToplamSigortaBedeli

#EksikSigortaTEKLİF AL