Sigorta Çeşitleri

Ongun Sigorta

Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

1. Sağlık Sigortaları?

Kişilerin; bireysel olarak veya aileleriyle birlikte, kurumların ise tüm çalışanları ile birlikte grup sağlık sigortası şeklinde sisteme dahil olabildikleri sigortalardır. Bireyler sigorta şirketi ile anlaşmalı özel hastane veya sağlık kurumlarından sağlık giderlerini poliçe şartlarına göre karşılayabilmektedirler. Bu sigortaların başlatılması için hastalanmayı beklememek ve genç ve sağlıklı yaşlarda sisteme dahil olunmalıdır. Sisteme dahil olduktan sonra poliçenin aralıksız yapılması ayrıca çok önemlidir. Mevcut özel sağlık sigortaları çeşitlerine ilave olarak, SGK destekli ve ekonomik olmaları sebebiyle, Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları insanlar tarafından çokça tercih edilmektedir. Sağlık sigortası çeşitlerine bakıldığında; özel sağlık sigortaları, tamamlayıcı sağlık sigortaları (SGK ile birlikte müşterek işleyen özel sağlık sigortası), yabancı sağlık sigortaları (İkamet izni için) , seyahat sağlık sigortaları (schengen vize) olarak kategorize edilebilir.

2. Zorunlu Trafik Sigortası?

Trafiğe kayıtlı olan motorlu ve elektrikli araçların yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk poliçeleridir. Trafik sigortası ile üçüncü şahısların mallarına veya canlarına gelebilecek zararlar poliçedeki limitler çerçevesinde ve trafik kusuru oranınca ödenmektedir.

3. Kasko Sigortası?

Araç sahiplerinin isteğe bağlı olarak, trafik sigortalarında olmayan birçok güvence ile birlikte kendi araçlarını teminat altına alabildikleri sigortalardır.

4. Zorunlu Deprem DASK Sigortası?

Doğal Afet Sigorta Kurumunun, deprem bölgelerine göre primleri belirlediği, bağımsız konutlarımızı depreme karşı güvence altına alabildiğimiz, kısmi veya tamamen hasar oluşması durumunda inşaat maliyeti üzerinden sigortalıya ödeme yapan zorunlu sigortalardır. 

5. Konut Sigortası?

DASK Poliçesi ile verilen deprem güvencesine ilaveten, konut sigortasında ek (ihtiyari) deprem güvencesi verilebilmektedir. Aynı zamanda evlerimizin içerisindeki eşya, sabit dekorasyon, cam, değerli eşyaların maruz kalabileceği birçok zarara karşı, konut paket sigortası güvenceleri ile deprem, fırtına, yangın, hırsızlık, sel, dahili su gibi birçok teminatlar ile güvenceler verilir. Konut sigortası ile muhtemel birçok riske karşı, kendinizi yuvanızda rahat hissedeceksiniz. 

6. İşyeri Sigortası?

İşletme sahiplerinin ve-veya küçük-orta ve büyük ölçekli olarak ticari faaliyetlerini sürdüren Kobilerin bulundukları adreslerdeki; demirbaş, dekorasyon, muhteviyat, emtia (ticari mal) gibi tüm yatırımlarını ve sorumluluklarını paket sigorta içerisinde deprem, yangın, hırsızlık, sel, dahili su ve benzeri birçok teminat ile birlikte güvence altına alabilecekleri sigortalardır.

8. Nakliyat Sigortaları?

Nakliyat sigortaları, A noktasından B noktasına; kara, deniz, hava veya demiryolu ile taşınan ticari malların başlarına gelebilecek olan zarar ve ziyanlara karşı maddi kayıpların karşılandığı sigortalardır. Yurt içi, ihracat veya ithalata dayalı taşımalarda (ambargo ülkeleri hariç) tüm dünyaya bu poliçeler düzenlenebilmektedir. Ayrıca yat, tekne ve gemi gövde sigortaları nakliyat sigortaları kapsamındadır.

9. Mühendislik Sigortaları?

Bir makine veya elektronik cihazın bozulma zararlarına karşı ve ayrıca yapımı veya faaliyeti mühendislik gerektiren işlerin yapılması sırasında, ani ve beklenmedik şekilde oluşabilecek maddi kayıpların karşılanması için düzenlenen sigortalardır. Bu sigortalar; Elektronik Cihaz Sigortası, Makine Kırılması Sigortası, İnşaat Tüm Riskler (All Risk) Sigortası ve Montaj Tüm Riskler Sigortalarıdır.

10. Siber “Koruma, Güvenlik, Risk” Sigortası?

21.yüzyılda teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi neticesinde, internetten yapılan finansal işlemlerde, alışverişlerde veya gizli kalması gereken verilerin güvenliği konusunda, siber saldırılar artmıştır. Bu risklere karşı kişi ya da kurumlar, bilişim altyapılarını güvenli hale getirmekle kalmayıp, olası risklere karşı siber koruma sigortaları ile uğrayacakları zararlara karşı kendilerini koruma altına almaktadırlar. Detaylar için; Siber Koruma Sigortası ve Dijital Güvenlik Sigortası ‘nı inceleyebilirsiniz.

11. Bireysel Emeklilik Sistemi BES ?

Kişilerin BES’e ödediklerine ek olarak %25 devlet katkısı desteği ile birikim yapabildikleri ve fonlarla tasarruflarını büyütebildikleri devlet güvencesinde olan bir emeklilik sistemidir. Katılımcılar, ileride toplu bir kapital veya aylık maaş alabilecekleri konusunda emeklilik tercihlerini yapabileceklerdir. Ayrıca 18 yaş altı vatandaşların, 2021 Mayıs ayından itibaren, BES sistemine ebeveynleri ile katılmaları mümkün hale gelmiştir.

12. Ferdi Kaza Sigortası?

Bireysel olarak ve isteğe bağlı olarak yaptırılabilen sigortalardır. Kazaen başımıza gelebilecek olaylar neticesinde ölüm veya sürekli sakatlık durumlarında poliçedeki limitlere göre tazminat ödeyen poliçelerdir. Ayrıca işletmeler de çalıştırdıkları mavi veya beyaz yaka personellerine, ferdi kaza grup sigortası yaptırabilmektedirler. Ne Olur Ne Olmaz Sigortası Ferdi Kaza Sigortasına bir örnektir.

13. Tehlikeli Hastalıklar Sigortası?

Hayat Devam Sigortası olarak örnek verebileceğimiz bu sigorta ile kanser, kalp krizi gibi birçok önemli rahatsızlıklara karşı, poliçede belirtilen şartlarda güvence veren ve teşhis konulduğu anda direk poliçede belirtilen tazminat limiti üzerinden nakit ödeme yapan sigortalardır.

14. Tarım Sigortası TARSİM?

Çiftçilerimize yönelik olarak tarım ve hayvancılık faaliyetleri içerisinde, doğal afet ve faaliyet risklerine karşı güvence veren devlet destekli olan sigortalardır. Tarsim kapsamında yapılan sigortalar; bitkisel ürün sigortası, sera sigortası, büyükbaş hayvan hayat sigortası, küçükbaş hayvan hayat sigortası, su ürünleri hayat sigortası, arıcılık sigortası, kümes hayvanları hayat sigortalarıdır.

15. Sorumluluk Sigortaları?

Sigortalı birey veya tüzel kişilerin, sigortalı riziko adresinde bulunan üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların yanı sıra, yine insanların mesleki faaliyetlerinden dolayı üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı yapılan sigortalardır. Bu sigortalar; yangın (komşuluk) mali sorumluluk, üçüncü şahıs mali sorumluluk, asansör mali sorumluluk, garaj mali sorumluluk, otopark mali sorumluluk, işveren mali sorumluluk, ürün sorumluluk, mesleki sorumluluk (avukat, mali müşavir vb.), zorunlu hekim (doktor, dişçi vb.) sorumluluk, liman ve terminal işletenler sorumluluk, özel güvenlik zorunlu sorumluluk, kıyı tesisleri deniz kirliliği mali sorumluluk, çevre kirliliği sorumluluk gibi sigortalardır.

 

SİGORTA TEKLİF AL                    ONGUN SİGORTA BLOG

 

#SigortaÇeşitleri

#SigortaÇeşitleriNelerdir

#SigortaTürleriTEKLİF AL