Sigorta

Ongun Sigorta

Sigorta nedir ve ne için yapılır?

Sigorta, hayata dair potansiyel risklerin ani ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşmesi neticesinde, meydana gelebilecek zarar ve ziyanları maddi olarak gidermek amacıyla kullanılan, sigortacı ile sigortalı-sigorta ettiren arasında yapılan sözleşmelerdir.

Yapılan sigorta sözleşmeleri hukuki geçerliliğe sahip olup, sigortacı ve sigortalı-sigorta ettirenin sözleşmeden doğan haklarını güvence altına almaktadır.

 

Sigorta şirketi

Sigorta şirketleri; poliçelerin satışı veya tanziminden, hasar sonrası iş ve işlemlerin yönetilmesinden, poliçelerde verilen teminatlardan, sigortalıya sunulması gereken diğer tüm hizmetlerden sorumlu olan ve sigorta ürünlerinin satışında Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı faaliyet izni ruhsatı ile birlikte yurt çapında hizmet veren kurumlardır. Sigorta şirketleri, tüm sigorta ürünlerini sigortalıları ile buluşturmak amacıyla, yurt çapında yaygın yetkili sigorta acenteleri ile diğer satış kanallarından (banka, broker) faydalanır. 

 

Risk veya Riziko nedir?

İnsanların sahip oldukları tüm değerler, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişebilecek belirsizliklerle karşı karşıyadır. Doğal veya doğal olmayan nedenlerle potansiyel tehdit altında olan değerlerin, bir hasara uğraması neticesinde oluşan maddi kayıpların telafi edilmesi amacıyla, ilgili rizikolar için sigorta sözleşmeleri düzenlenir. Böylece sahip olunan değerlerin, ileride başına gelebilecek zarar ve ziyanlar, poliçe tanziminden itibaren güvence altına alınmış olacaktır. Dolayısıyla düzenlenen sigorta poliçeleriyle insanlar geleceğe kaygı ve endişe ile değil, güvenle bakacak ve gelecek planlarını ertelemeyeceklerdir. Sigorta sözleşmeleri ile bireylerin veya kurumların iş dünyasında risk alma iştahları da artacaktır. Ayrıca potansiyel girişimciler, sigorta sözleşmeleri ile hızlı adım atabilecektir.

 

Riski özetle ifade etmek gerekirse;

-Ani ve beklenmedik

-Belirsizlik

-Olası

-Tahmin edilemeyen

-Ölçülemeyen

-Kontrol edilemeyen sonuç

 

Unutmayınız!

Riski karşılamanın en güvenli yolu Sigortadır!

 

 

SİGORTA BLOG TIKLAYINIZ

 

SİGORTA ÇEŞİTLERİ, TEKLİF İÇİN TIKLAYINIZ

 

#Sigorta

#SigortaNedir

#SigortaSözleşmeleri

#Risk

#Riziko

#EnUygunSigortaFiyatları

#EnHesaplıSigortalarTEKLİF AL