Sağlık sigortasında Tamamlayıcı Sağlık

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sağlık sigortasında Tamamlayıcı Sağlık

Sağlık sigortasında Tamamlayıcı Sağlık

Ongun Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; son yıllarda insanlar tarafından en çok tercih edilen sigorta ürünü haline gelmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden biri yıllık primlerinin ekonomik olmasıdır. İnsanlarda tercih sebebi olmasının bir diğer nedeni ise ülkemizde sayısı giderek artan ve belirli bir yatak kapasitesine erişen, SGK anlaşmalı Özel Hastanelerdir. Özel Hastaneler, kurum olarak tüm branşlarda SGK ile anlaşma yapmayabiliyorlar. O nedenle TSS’li hastalar, randevu alırlarken gidecekleri hastanenin hangi branşlarda anlaşmasının olup olmadığını teyit etmelidirler!

 

TSS kimlere ve ne için yapılır?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları, SGK kapsamında olan kişilere yapılabilir. TSS; ilgili Sigorta Şirketi ile SGK  anlaşmalı Özel Hastanelerde geçerlidir. Bu sigorta, SGK’nın karşıladığı yatarak veya ayakta tedavi giderlerinden arta kalan “fark ücretini” karşılar. “İlaç giderleri” ile SGK’nın aldığı ve sigortalının yükümlülüğünde olan “katılım payı ücreti”, poliçeden karşılanmaz!

 

Neden TSS?

TSS, yıllık ödenecek primlerin ekonomik ve yaygın anlaşmalı özel hastane ağının olmasından dolayı insanlar tarafından tercih ediliyor. Sigorta sektöründe, Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından önce, Özel Sağlık Sigortası olarak bilinen sağlık sigortaları, sektördeki yerini korusa da sağlık poliçelerindeki artış eğilimi, Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından yanadır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından faydalanabilmek için poliçeden kaynaklı ve-veya Genel Sağlık Sigortası GSS’den kaynaklı prim borcunun olmaması gerekir. Aksi halde sigortalılar, SGK anlaşmalı özel hastanelerden provizyon alamaz ve sağlık giderlerini poliçeden karşılayamazlar!

 

TSS mi? ÖSS mi?

TSS: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

ÖSS: Özel Sağlık Sigortası

Her iki sigorta ürünü özel sigorta şirketlerinin havuzunda yönetilmektedir. Bu ürünler arasında bilinmesi gereken en önemli fark, TSS’de kişinin SGK’lı olma şartı varken, ÖSS’de ise isteyen herkes bu poliçeden yaptırabilir. TSS, SGK mevzuatına paralel olarak, SGK’nın karşıladığı sağlık giderlerinden arta kalan kısmı, sigortalı namına sağlık kurumuna öder. Dolayısıyla TSS, SGK ile Özel Sigorta Şirketinin, sigortalıların sağlık giderlerini müştereken karşıladıkları devlet destekli poliçelerdir. ÖSS’de ise SGK‘dan bağımsız olarak sadece sigorta şirketinin uhdesinde tedavi giderleri karşılanır. Her iki sigorta türünden birine dahil olacak olan sigortalıların, öncesinde var olan hastalıkları, özel sigorta şirketi tarafından teminat dışı bırakılacaktır!

 

TSS ile ÖSS karşılaştırma

TSS: ÖSS’ye göre planlar standart olup sigorta paketi kapsamında sınırlıdır.

Poliçe detayları;

>Sadece Yatarak Tedavi

>Yatarak Artı Ayakta Tedavi (Ayakta tedavi yılda 8-10 vaka ile sınırlıdır. Ayakta tedavide vaka sayısı içerisinde ödeme limiti sınırı yoktur.)

>Check-up hariç-dahil

>İsteğe bağlı doğum paketi

ÖSS: Modüler ve seçmeli planlardan oluşur. Plan çeşitliliği zengindir. Ayrıca, TSS’ye göre yıllık primleri daha yüksektir. ÖSS poliçeler, kişinin yaşam standartlarına göre uyarlanabilir.

>TSS’deki gibi sadece yatarak veya ayakta artı yatarak tedavili planlardan oluşur. TSS’deki gibi vaka sayısı sınırı yoktur. Yıllık ayakta tedavi limiti seçimi vardır.

>Ayakta tedavi sigorta limitleri isteğe bağlı seçilir.

>Sigortalı katılım payı oranları, anlaşmalı özel hastane ağı, eko-orta veya vip planlardan isteğe bağlı modüler plan tercihleri yapılabilir.

>Doğum paketi dahil edilebilir.

>Check-up hizmeti dahil edilebilir.

>Yurtdışı teminatı ilave edilebilir.

>A ve B sınıfı hastane gruplarına göre plan seçimi yapılabilir.

 

TSS ve ÖSS’de grup sağlık sigortaları?

İşletmeler çalışanlarına her iki poliçe türünden grup sağlık sigortası düzenleyebilir. Grup Sağlık Sigortalarında tarifeye ek prim avantajı sağlanır. Ayrıca sigorta ettiren işletmeler, vergi avantajına sahip olacaklardır. Grubun isteğine bağlı olarak, seçilen plan üzerinden sigorta şirketi, teminat daraltıcı veya genişletici düzenlemeler yapabilir. Böylelikle sigorta ettiren işletmeler, çalışanlarının asgari müşterekte memnun kalacakları sigortayı yaptırabilmiş olacaklardır. İşletmeler, grup sağlık sigortası için ayırdıkları bütçelerini, seçtikleri plana ve teminat düzenlemelerine göre belirleyebilirler. Şirket çalışanlarının birinci derece yakınları olan eş ve çocukları, grup sağlık poliçesine dahil edilebilir. Dolayısıyla aileler de gruba dahil olarak fiyat tarifesi avantajından yararlanmış olurlar. smiley

Geç kalmayın

!

Sağlık giderleriniz için TSS poliçenizi seçin…

smiley

 

#TamamlayıcıSağlıkSigortası

#EnUygunTamamlayıcıSağlıkSigortası

#TSS

#ÖSS

#ÖzelSağlıkSigortası     TEKLİF AL