Sağlık sigortasında fiyat neye göre belirlenir!

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sağlık sigortasında fiyat neye göre belirlenir!

Sağlık sigortasında fiyat neye göre belirlenir!

Ongun Sigorta

Sigorta şirketleri tarafından farklı bütçelere uygun özel sağlık sigortası planları oluşturulmuştur. Ancak, bu planlarda, modüler olarak teminat ilavesi, limit arttırma ve eksiltme, anlaşmalı hastane network seçimleri gibi değişiklikler yapılabilmektedir. Aşağıdaki maddelerde özel sağlık sigortasında fiyatın neye göre belirlendiğini görebilirsiniz. smiley

>Kişinin yaşı

>Kişinin cinsiyeti

>Kişinin yaşadığı il

>Kişinin Vücut Kitle İndeksi VKİ, boy ve kilo dengesi indeks değeri

(Obezite teminat dışıdır. Diğer kilolular için tarifeye ek sür prim ilavesi yapılır.)

>Kronik rahatsızlıklar ile devamlı kullanılan ilaçlar (Tarifeye ek sür prim uygulanabilir.)

>Sağlık sigortasının türü

(Özel Sağlık Sigortası ÖSS & Tamamlayıcı Sağlık Sigortası TSS)

>Sağlık sigortasının teminat kapsamı

(Sadece Yatarak tedavi & Yatarak artı ayakta tedavi)

>Sigortalı katılım payı oranı

>Ayakta tedavi sigorta limiti

>Anlaşmalı hastane ağı

(B veya A+B network anlaşmalı planlar.)

>Sağlık sigortası planları

(Eko, Standart, Standart+, Vip planlar)

>Doğum paketi dahil planlar

>Check-up dahil planlar

>İlave yurtdışı teminatı

(yurt dışı yatarak tedavi, ileri tanı ile yurtdışı ayakta tedavi dahil planlar)


Özel Sağlık Sigortası fiyat tarifesi hakkında!

>Sigorta şirketleri, her yıl farklı yaş ve cinsiyet grupları için özel fiyat tarifesi belirler. Yaş ilerledikçe, sağlık sigortası fiyatları artmaktadır. Her bir sigorta şirketi fiyat tarifesini; kendi sigortalı havuzuna, medikal enflasyona ve genel tıbbi giderlere bakıp, aktüeryal hesaplamalar yaparak oluşturur.

>İlk defa sigortalanacak olan kişiler ile sistemde olan sigortalıların, poliçe yenileme primlerinde farklılıklar oluşabilir. Kişinin poliçesinin yenilemesi yapılırken, poliçe kullanımlarına bağlı olarak sigorta şirketi, ilave sür prim, istisna, muafiyet,  sigorta limitinde sınırlama veya tarifeye ek indirim uygulayabilir.

>Kişi ara vermeksizin sağlık poliçesini yaptırmış ve Ömür Boyu Yenileme Garantisine (ÖBYG) hak kazanmış ise sigorta şirketi poliçeye hiçbir istisna, limit sınırlaması, poliçenin iptali gibi uygulamalar yapamaz.


SAĞLIK SİGORTASI TEKLİFİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ


#SağlıkSigortasındaFiyatNeyeGöreBelirlenir

#ÖzelSağlıkSigortasıFiyatları

#EnUygunSağlıkSigortaları

#TSS

#ÖSSTEKLİF AL