Sağlık Sigortasında en çok sevilen ürünler

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sağlık Sigortasında en çok sevilen ürünler

Sağlık Sigortasında en çok sevilen ürünler

Ongun Sigorta

Özel sağlık sigortaları, sigorta sektöründe uzun yıllardır insanların sağlık giderlerini anlaşmalı özel hastanelerde karşılamak üzere yapılmaktadır. Geleneksel özel sağlık sigortalarında, sigortalıların ayakta tedavi giderlerinde sigortalıların %20 katılım sağlamaları sayesinde, poliçe primlerinin daha makul hale gelmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda yatarak tedavi masrafları anlaşmalı kurumlarda poliçeden %100 karşılanmaktadır. Sigortalılar büyük oranda, %20 katılımlı sağlık sigortalarını tercih etmişlerdir.

TSS’nin devreye girdiği 2013 yılından, 2022 yılına gelindiğinde, geleneksel özel sağlık sigortalarının yerini  SGK mevzuatı ile birlikte işleyen Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları almıştır. Geleneksel özel sağlık sigortaları devam etmekle birlikte, çoğunlukla TSS yapılmaktadır. Dolayısıyla TSS, insanların en çok sevdiği ve ekonomik bulduğu, özel sağlık sigortası ürünü haline gelmiştir. smiley

 

TSS neden en çok sevilen sağlık sigortasıdır;

>Yıllık primleri ekonomiktir.

>Özel hastanelerde çıkan “Fark Ücretini” öder.

>SGK ile birlikte özel sigorta şirketi müştereken ödeme yapar.

>Cebinizden sadece standart 15 TL SGK katılım ücreti çıkar.

>Sadece yatarak tedavili planlar, çok daha ekonomiktir.

>TSS’ye doğum teminatı dahil edilebilir.

>Yıllık olarak 10 vaka muayene hakkı vardır.

>Yatarak tedavilerde; ameliyat veya yatış gereken tedavilerden dolayı çıkan fark ücretleri TSS’den ödenir.

>Anlaşmalı özel hastanelerde tedavi olma imkanı sağlar.

>TSS, geleneksel özel sağlık sigortalarına göre, %25-35 arasında daha uygun primlidir. İkamet edilen ile göre TSS primleri değişebilir.

>TSS, geleneksel özel sağlık sigortalarındaki gibi sigortalıların haklarını korur.

>İnsanlar hali hazırda SGK’ya GSS primi ödediğinden, TSS SGK‘nın ihtiyari poliçesi durumunda yani, Tamamlayıcı Sigorta olarak devreye girer. Böylece TSS poliçe primleri uygun hale gelmiş olur.

smiley

En çok sevilen ve tercih edilen,

“Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” için bizi hemen arayabilirsiniz…

 

#SağlıkSigortasındaEnÇokSevilenÜrünler

#TSS

#TamamlayıcıSağlıkSigortasıTEKLİF AL