Sağlık sigortasında doğru plan seçimi

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sağlık sigortasında doğru plan seçimi

Sağlık sigortasında doğru plan seçimi

Ongun Sigorta

Acentemiz, bireylerin sağlık sigortası plan seçimlerinde doğru karar vermeleri için yol haritası belirleyerek, sigorta danışmanlığı konusunda destek olmaktadır. Plan seçiminin poliçe başlangıcında yanlış yapılması, poliçenin ileride kullanımı sırasında memnuniyetsizliklere neden olmaktadır. O nedenle, aşağıda listelenen konu başlıklarında göreceğiniz üzere bir yol haritası belirleyerek, sigortalı adayı için en doğru plan seçilmelidir. Acentemiz, optimum olarak yararlanabileceğiniz ve bütçenize hitap eden en doğru sağlık sigortasına sizi yönlendirmek için önemli birtakım bilgileri bu yazımızda paylaşmaktadır. Şirketimiz, sigortalılarımızın sisteme ilk defa dahil olacakları bir durumda, kendileri için en avantajlı sağlık sigortasına sahip olmalarını istemektedir. Çünkü uzman ekibimiz, orta ve uzun vadede kişinin sağlık giderlerini poliçeden maksimum seviyede karşılaması için poliçeyi planlamaktadır. smiley

 

Doğru poliçe tipi ve planı seçiminde, ilk dikkat edilecek konular?

>Doktorum anlaşmalı kurumda mı?

>Anlaşmalı Hastaneler evime veya işime yakın mı?

>Poliçe bütçeme uygun mu?

>Teminat çeşitliliği, limitleri ve katılım oranı benim için yeterli mi?

>Poliçedeki ayakta tedavi yıllık limiti; gidilecek anlaşmalı özel hastanenin muayene, tetkik ve diğer sağlık giderlerine göre yeterli mi?

Aşağıda daha ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz;

 

Sağlık Sigortası Planı nasıl seçilir?

>Kişinin poliçe için ayırdığı maksimum yıllık prim bütçesi nedir?

>Sadece yatarak veya ayakta artı yatarak tedavili bir poliçe mi olacak?

>Sigortalı katılım payı oranı (Genelde %20 uygulanmaktadır!) poliçede ne olacak?  

>SGK Destekli, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası mı olacak?

>Yıllık Ayakta Tedavi limiti ne olacak (4-5-7…. bin TL veya limitsiz!)

>Poliçede Check-Up olacak mı?

>Anlaşmalı Özel Hastane seçiminde A Network artı B Network mü? Yoksa sadece B Network mü geçerli olacak?

>Poliçe; EKO Plan mı? VIP Plan mı? yoksa diğer Ortalama Planlardan mı olacak?

>İkamet edilen İl ve Aile indiriminin yıllık prime etkisi olacak!

>Anlaşmalı özel Hastanelerde çıkan Fark ücreti karşılansın ve yıllık ödeyeceğim prim ekonomik olsun deniyorsa, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olmalı!

 

Yukarıda ana hatlarıyla değinilen hususların yanı sıra, sigorta danışmanınızla birlikte ayrıntılı olarak istişare edilmesi gereken konular vardır. Ayrıntılı bilgi almak için mutlaka acentemizden destek almalısınız!

 

Özel Sağlık Sigortasında yer alan teminatlar? (Örn.: Mapfre Sigorta Teminatları)

Yatarak Tedavi

>Dahili Yatış

>Cerrahi Yatış

>Oda Yemek, Refakatçi

>Yoğun Bakım

>Operatör Dr. ve Dr. Masrafı

>Küçük Müdahale

>Ambulans

>Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz

>Rehabilitasyon

>Kaza sonucu diş

>İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme

>Suni Uzuv

>Evde Tıbbi Bakım

>Acil Tanı

>Robotik Cerrahi

>Yurtdışı Yatarak Tedavi

>Yatış Sonrası Fizik Tedavi

>Yardımcı Tıbbi Malzemeler

>Anjiyografi, Anjiyoplasti

 

Ayakta Tedavi

>Doktor Muayene

>Reçeteli İlaç

>Seanslı Ayakta Tedavi

>Tanı Amaçlı İnceleme

>İleri Tanı İnceleme

>Yurtdışı Ayakta Tedavi

 

Poliçedeki Ek Hizmetler

>Check-Up Yılda 1 kez ücretsiz

>Danışman Doktor Hizmeti (Poliçe süresince limitsiz)

>Diyetisyen Danışmanlık Hizmeti (Poliçe süresince limitsiz)

>Psikolojik Danışmanlık Hizmeti (Poliçe süresince limitsiz)

 

ACİL Sağlık durumları?

Acil durum nasıl tanımlanır: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır.

 

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ tarafından kabul edilen, Tıbben Acil haller aşağıdaki gibidir;

 

 

1. Suda boğulma:

Solunum ya da kalp durması durumları veya hastanın genel durumda boğulmaya yol açacak derecede akciğerlere su girişinin olduğu durumlar.

 

2. Trafik kazası:

Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların olduğu akut durumlar. O an için hastanın durumunu

etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek ciddiyette göğüs, karın ya da kafa travmaları. Vücutta büyük kanamaya yol açan; araç parçalarının yol açtığı kesici, delici yaralanmalar.

 

3. Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga vb.

(Kendisinin olayın hazırlayıcısı ya da tarafı olmadığı, kazaen maruz kaldığı durumlarda geçerli)

 

4. Yüksekten düşme:

Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların olduğu akut durumlar. O an için hastanın durumunu etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek ciddiyette göğüs, karın ya da kafa travmaları. Vücutta büyük kanamaya yol açan; araç parçalarının yol açtığı kesici, delici yaralanmalar.

 

5. Ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları:

2. maddedeki durumlara ek olarak yapılan işe has acil durumlar. Örneğin; Zehirli gazların solunması, kimyasal maddelerin içilmesi ya da kişinin üzerine dökülmesi, parmak, el, ayak, kol veya bacağın kısmen ya da tamamen kopması.

 

6. Elektrik çarpması:

Yanık, organ hasarı yapabilecek ya da kalp ritmini bozabilecek derecede ciddi elektrik çarpmaları.

 

7. Donma, soğuk çarpması:

Hayati fonksiyonları etkileyecek şoka götürebilecek,  uzuvlarda kangren yapabilecek derecede soğuğa maruz kalınması.

 

8. Isı çarpması:

Kalp ritmini, tansiyonu ya da bilinç durumunu etkileyecek derecede güneş etkisinde ya da sıcak ortamda kalma durumları.

 

9. Ciddi yanıklar:

Büyük sıvı kaybına, organ kaybına ya da cilt hasarına yol açabilecek genişlikte ateş, kimyasal madde, elektrik vb. yanıkları. Solunum yollarında daralmaya yol açabilecek derecede duman ya da sıcak hava solunmuş olması.

 

10. Ciddi göz yaralanmaları:

Gözde hasara yol açabilecek ciddiyette kesici, delici alet yaralanması, kunt travma ya da kimyasal madde teması.

 

11. Zehirlenmeler:

Olay anında yaşamsal fonksiyonları bozmuş olan ya da ilerleyen saatlerde bozma ihtimali yüksek olan maddelerin ağızdan alınması, kimyasal maddelerin cilde teması ya da zehirli gazların solunması.

 

12. Anafilaktik Şok:

Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları.

 

13. Travma sonucu omurga ve alt-üst ekstremite kırıkları:

Her türlü kırık, çıkık, burkulma ve alçı giderleri, dikiş atılması

 

14. Kalp krizi, hipertansiyon krizleri:

Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.

 

15. Akut solunum problemleri:

Ciddi solunum yetersizliğine yol açabilecek suda boğulma, yabancı cisim yutma, alerjik reaksiyon, solunum yolu yanıkları.

 

16. Şuur kaybına neden olan her türlü organik kusur:

Kişinin bilinç durumunda bozulmaya yol açabilecek bayılma, kalp travması gibi durumlar.

 

17. Ani felçler:

Beyin kanaması, omurga yaralanması vb. nedenlerle kişinin uzuvlarının ya da tüm vücudunun hareket kabiliyetini ya da hissetme kabiliyetini yitirmesi.

 

18. Ciddi genel durum bozukluğu:

Besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır  hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması.

 

19. Yüksek ateş 39,5 üzeri:

Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede yükselmesi. 39,5°C ve üzeridir.

 

20. Diabetik ve üremik koma:

Diabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar.

 

21. Akut batın:

Mide, bağırsak gibi içi boş organların delinmesi, bağırsak tıkanması ya da düğümlenmesi, safra yollarının taş veya iltihap nedeniyle tıkanması, apandist, pankreatit gibi ciddi organ iltihaplanmaları, bağırsak ya da periton arterlerinde tıkanma vb. gibi acil cerrahi müdahale gerektiren, karın içi organlarla ilgili hastalıkların ortaya çıkması.

 

22. Akut masif kanamalar:

Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar.

 

23. Menenjit, ensefalit, beyin apsesi:

Sinir sistemi fonksiyonlarını dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonlarını etkileyebilecek bilinç durumunda değişikliklere yol açabilecek beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar.

 

24. Renal kolik:

Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum.

 

 

Küçük primler ödeyerek, özel hastanelerde sağlık giderlerinizi karşılayabilirsiniz!

Sağlık Sigortanızı planlamamızı ister misiniz?

smiley

 

 

 

#ÖzelSağlıkSigortasıPlanları

#SağlıkSigortasıAlternatifPlanları

#TamamlayıcıSağlıkSigortası

#ÖzelSağlıkSigortasıTEKLİF AL