Sağlık sigortasında dikkat edilmesi gereken konular

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sağlık sigortasında dikkat edilmesi gereken konular

Sağlık sigortasında dikkat edilmesi gereken konular

Ongun Sigorta

Kişiler, özel sağlık sigortası tercihlerinde, kendilerince birtakım kriterler belirleyerek, poliçe türü ve plan tercihlerini yaparlar. Kişilerin sağlık sigortası seçimindeki eğilimlerine bakıldığında; bütçeleri, meslekleri, yaşadıkları il, hizmet alacakları doktor, hizmet almak istedikleri hastane, arkadaş tavsiyesi, sigortalı referansı, kulaktan dolma bilgiler veya sigortalı adayının kendi iradesi ön plana çıkmaktadır. Her şeyden önemlisi, sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişi, aile veya şirket çalışanlarının, sağlık sigortasında uzman bir sigorta uzmanından danışmanlık alarak, sağlık sigortası türü ve planını belirlemesi gerekir. smiley

 

Sizlere fikir verebilmek adına, sağlık sigortası seçiminizde dikkat edilmesi gereken “ana konu başlıklarını” aşağıda sizler için derledik;

-Poliçenin kişinin bütçesine uygun ve optimum teminatlara sahip olması

-Seçilecek sağlık sigortasının türü ve planının kişinin yaşam standartlarına uygun olması

-Kişinin ev veya işyerine yakın, anlaşmalı özel hastaneler olması

-Kişilerin plan tercihinden (“sadece yatarak tedavi” ve “yatarak artı ayakta tedavi”) kaynaklı pişmanlık yaşamaması

-Ayakta tedavi teminatının yıllık azami kullanım limitinin, kişinin hizmet alacağı anlaşmalı özel hastaneye göre yeterli olması

-İsteğe bağlı olarak yapılan ÖSS (Özel Sağlık Sigortası) veya SGK’lı olma şartı olan TSS (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası) poliçesi arasındaki farkların, kişi tarafından iyice anlaşılması

-Seçilen sigorta şirketi ve planında anlaşmalı özel hastanelerin; yaşanılan ile,  çevre illere ve yurt genelindeki yaygınlığına bakılması

-Kişi sıkça yurt dışına çıkıyor ise yurtdışı yatarak tedavi veya yurtdışı ayakta tedavi dahil planların seçilmesi

-Kadınların doğum teminatlı poliçe satın aldıklarında, doğumun ikinci poliçe döneminde gerçekleşmesi halinde doğum teminatından faydalanılabileceği

-Seçilen poliçe planında yılda bir kez ücretsiz check-up hizmetinin olup olmadığı

-Seçilen poliçenin sadece B sınıfı (B Network=Eko Network) veya A+B sınıfı hastanelerde geçip geçmediğinin bilinmesi

-Sisteme dahil olmadan önce var olan hastalıkların teminat dışında kalacağının bilinmesi

-Sigortalı olarak kazanılmış hakların, başka sigorta şirketlerine geçişlerde korunacağı

-Ömür boyu yenileme garantisi ÖBYG hakkının, ilk poliçenin başlamasından itibaren 3. yılın sonunda sigorta şirketince değerlendirilerek, kişinin poliçe kullanımlarının uygun bulunması halinde, 4. poliçeden itibaren bu hakkın kişiye verileceği ve bu hakkın korunması için de aralıksız poliçenin devam ettirilmesi gerektiği

-Şirketler arasında emsal poliçe planları karşılaştırılırken özel şartlarda ve ek teminatlarda farklılıkların olabileceğinin bilinmesi

-Özel sağlık sigortaları genel şartlarında belirtilen klozlar ve uygulama esasları, tüm sigorta şirketlerinde aynı olup, özel şartlarda ise genel şartlara aykırı olmamak şartıyla görece farklılaşabilir

-ÖSS’de ayakta tedavi teminatı dahil poliçelerin, sigortalı katılım oranlarına dikkat edilmeli

-Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi sarf malzemelerin poliçelerden karşılanamayacağı

-Yoğun bakım sürelerinin genellikle 90 gün ile sınırlı olduğu

-Yatarak tedavi teminatında, limitsiz ve %100 ödeme yapılacağı

-TSS poliçesi, SGK ile Sigorta Şirketi anlaşmalı genellikle B sınıfı özel hastanelerde geçerli olup, hastaya çıkarılan fark ücretini karşılayacağı

-TSS poliçelerde yatarak tedavi %100 limitsiz olup, ayakta tedavide ise yıllık azami 10 vaka ile sınırlı olduğu

-ÖSS poliçelerinde, teminat yapısı ve planlarının modüler olarak sigortalı adayının isteğine bağlı olarak belirlenebildiği

 

Değerli sigortalı adayları; sağlıklı iken sisteme dahil olmak üzere, daha detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

 

SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

#SağlıkSigortasındaDikkatEdilmesiGerekenKonular

#SağlıkSigortasındaÖnemliKonular

#SağlıkSigortasındaNelereDikkatEdilir

 TEKLİF AL