Sağlık Sigortasında COVID-19 Aşısı ve PCR testi!

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sağlık Sigortasında COVID-19 Aşısı ve PCR testi!

Sağlık Sigortasında COVID-19 Aşısı ve PCR testi!

Ongun Sigorta

Türkiye Sigorta; Koronavirüse yakalanan sigortalılarına yönelik olarak sağlık sigortasından hangi şartlarda yararlanabilecekleri yönünde bilgilendirmede bulunmuştur. Türkiye Sigorta; toplum sağlığını korumak ve aşılılık oranlarını yükseltmek adına aşısız olan sigortalıların hangi şartlarda değerlendirileceğine dair aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, işyerlerinde çalışanlara PCR testlerinin nasıl yapılacağı da aşağıda anlatılmıştır.

 

Pandemi Hakkında: 

COVID-19 pandemisi, ciddi bir halk sağlığı acili olarak ortaya çıkmış ve yanıt verilmesi gereken bir sürecin başlatılmasına neden olmuştur. 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla da Dünya Sağlık Örgütü, bu olayı Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ne istinaden halk sağlığı acili olarak ilan etmiştir. Bu süreç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edilmektedir. 

COVID-19 pandemisine yanıt vermek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen müdahalelerden biri de kitlesel COVID-19 aşılamasıdır. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek, COVID-19 aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından kriterler ile belirlenen gruplara yapılmakta olup ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ülkemizdeki aşılanma oranları da her geçen gün yeni önemlerle artmaktadır.

 

Şirketimizin Pandemiye Yaklaşımı:

Sosyal sorumluluk bilinci ile Türkiye Sigorta olarak, pandemi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, bireysel ve kurumsal ayrımı yapmaksızın mevcut Özel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık sigortalılarımızın Covid-19 tedavi ve fark ücretlerini, poliçelerindeki mevcut şartları, geçerli olduğu hastane ağı ve limitleri dahilinde, poliçe özel şartlarında salgın hastalıklar kapsam dışı olarak belirtilmesine rağmen, jest olarak ödeme kararı almış ve söz konusu uygulamayı, yapılan bilgilendirmelerle duyurmuştur. 

 

Mevcut Durum:

3 Eylül 2021 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla, yeni tedbirler zorunlu hale getirilmiştir: işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanlarını yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir. COVID-19 aşısı olmayan çalışanlardan 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

Sağlık Bakanlığının sağlamış olduğu ücretsiz aşı uygulamasına dahil olmadığı için Covid -19 tanısı ile tedavi altına alınmak zorunda olan sigortalılarımız bulunmaktadır.

Devletimizin toplum sağlığı için önerdiği aşı politikalarını destekliyoruz. Bu kapsamda, Covid-19 uygulamalarımızda Sağlık Bakanlığı uygulamalarındaki süreci desteklemek ve aşı olmayı teşvik edici birtakım düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Covid-19 Tedavi Sürecindeki Değişiklik:

Covid-19 tanılı kişilerin yatarak tedavi teminatı kapsamında talep edilen sağlık giderleri için (18 yaş üstü) Aşı Kartı talep edilecektir. Bu kapsamda Covid-19 tanısı almış (test pozitif) kişilerin, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimlerin tavsiye ettiği aşı ve ileride önerilebilecek tedavi yöntemlerine uygun hareket etmiş olmaları halinde, poliçelerinde aksi bir durum yok ise, Covid-19 ile ilgili muayene ve tetkik giderleri (PCR, antikor testleri ve kart testi hariç) ile hastanede yatışı gerektiren giderleri poliçe teminat limitleri ve iştirak oranları dâhilinde değerlendirilecektir.

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimlerin tavsiye ettiği aşı ve tedavi yöntemlerine uygun hareket etmemiş ve  Covid-19 tanısı alarak yatarak tedavi ihtiyacı duyulan kişilerin, yatarak tedavi giderleri ise Sağlık Sigortası Genel Şartları Teminat Dışı Kalan Haller maddesi gereğince ödenmeyecektir. 

Kaynak: Türkiye Sigorta 15.10.2021

 

COVID-19  

DAHİL

SAĞLIK SİGORTASI

İÇİN

HEMEN ARAYIN

SİGORTALANIN!

smiley

 

 

#SağlıkSigortasıCovid19

#ÖzelSağlıkSigortası

#TamamlayıcıSağlıkSigortasıTEKLİF AL