Sağlık Sigortası Özellikleri?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sağlık Sigortası Özellikleri?

Sağlık Sigortası Özellikleri?

Ongun Sigorta

Özel sağlık sigortaları ile sigortalılar; yatarak tedavi, ayakta tedavi, görüntüleme, tetkik, tanı,  ileri tanı, acil, ameliyat, yoğun bakım ve benzeri birçok sağlık hizmetlerini sigorta şirketleri ile anlaşmalı özel hastaneler üzerinden alabileceklerdir.

 

Sağlık Sigortasının, 20 Maddede Özellikleri Nelerdir?

 

1-Her bütçeye uygun farklı plan çeşitleri olması,

 

2-Yurtiçinde geçerli olmasının yanı sıra, isteğe bağlı olarak yurtdışı teminatlı olarak da poliçelerin yapılabilmesi,

 

3-Mevcutta kronik bir rahatsızlığı olmadan sisteme girip ara vermeden poliçe yapılarak, 4.yıl ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanılabilmesi,

 

4-Sağlıklı yaşam kültürüne hizmet eden sağlık sigortalarında, her yıl ücretsiz check-up vb. hizmetlerin sunulması,

 

5-Kadınların sahip oldukları sağlık sigorta poliçelerine, yeni doğan bebeklerini de ömür boyu yenileme garantisi ile dahil edebilmeleri,

 

6-Doğum paketli sağlık poliçelerinde doğum sırası ve sonrasındaki doğuma bağlı küvöz teminatı gibi güvenceler sağlanması,

 

7-Yüksek maliyetle tedavi gerektiren kanser gibi rahatsızlıkların sağlık poliçesi ile tedavi edilmesi,

 

8-Sigorta şirketlerinin çağrı merkezleri üzerinden tıbbi danışmanlık hizmeti alabilme,

 

9-Yüksek maliyetli ameliyatların (kalp, beyin vb.) karşılanabilmesi,

 

10-Kaza sonucu tıbbi müdahale gerektiren acil durumlara karşı güvence,

 

11-DSÖ’nün ilan ettiği Covid-19 dahil, olası tüm salgın hastalıklara güvence sağlanması,

 

12-SGK’lı vatandaşların hali hazırda devlet hastanelerinden sağlık hizmetlerini alabilmeleri ile birlikte, özel sağlık sigortaları ile özel hastanelerden de ekstra konforlu tıbbi tedavi hizmetlerini alabilmeleri,

 

13-Genellikle sigortalılarca tercih edilen sigortalı katılım payı %20 (tamamlayıcı sağlık hariç), sigortacı %80’dir. Sigortalılar isterlerse %100 ödeyen sağlık sigortası da yaptırabilirler. Hatta yatarak ve ayakta tedavi limitsiz olarak da vıp planlardan poliçe sahibi olabilmekteler,

 

14-Sadece yatarak veya yatarak + ayakta tedavili sağlık poliçesi olanların, poliçeyi yenilerlerken üst planlara geçiş imkanı olması,

 

15-Ayakta tedavi limitlerinin seçilerek belirlenebilmesi,

 

16-Hastane gruplarına göre, Sağlık sigortası planı seçebilme imkanı,

 

17-Seçilen planlara ilave ek hizmetlerin (check-up vb.) dahil olabilmesi,

 

18-Cebinizde o an için paranız dahi olmasa tedavi olabilme imkanı, :)

 

19-Acil kapsamında olan durumlar ile trafik kazası sonucu yaralanma, zehirlenme, arı sokması vb. durumlarda poliçeden yararlanabilme imkanı,

 

20-Sağlık hizmeti alımlarında kendinizi ayrıcalıklı hissetmeniz, :)

 

 

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir?

 

Sigortalanan kişinin aralıksız bir şekilde 4. yıl poliçesine geldiğinde; sigorta şirketindeki underwriter (sigortacı); geçmiş sağlık giderlerine, yaş durumuna ve kronik bir rahatsızlığının olup olmadığına bakarak, ömür boyu yenileme garantisi hakkını verebilmektedir. Böylece kişi 4.yıldan sonra yine aralıksız poliçesini aynı plandan yapmaya devam eder ise ortaya çıkabilecek hastalıklar kapsam dışı bırakılamaz ve poliçeye ek prim ödenmez. Böylelikle sigortalı, ömrü boyunca devam ettirdiği poliçenin şartları dahilinde hiçbir teminatta daraltma yapılmaksızın, sağlık giderlerini poliçesinden karşılayabilecektir. J

 

Sağlık Sigortasında 16 Maddede Bilinmeyenler Nelerdir?

 

1-Poliçeden önce var olan hastalıklar veya ameliyat gereken rahatsızlıkların, sağlık poliçesi yapıldıktan sonra poliçeden faydalanılamayacağı ve istisna olacağı,

 

2-Sağlık sigortası sistemine dahil olan kişilerin öncesinde var olan hastalık ve tıbbi teşhis, tanı ve tedavilerinin kayıt altında tutulduğu SGK Medula sisteminden sigorta şirketlerinin faydalanabildiği,

 

3-Doğuştan gelen bazı genetik hastalıkların poliçedeki şartlara bağlı olarak tedavi edilemeyebileceği,

 

4-Sağlık sigortasına ilk defa dahil olan kişilerin poliçesindeki bekleme süresine tabi rahatsızlıkların neler olduğunu sigortacısından öğrenmesi gerekir. Ayrıca ne kadar süre sonra bu rahatsızlıklar için poliçedeki şartlara göre güvencenin nasıl başlayabileceğinin bilinmesi,

 

5-Burundaki deviasyon (kemik eğriliği) durumunun düzeltilmesi ile ayrıca estetik operasyonlara tüm sigorta şirketlerinde teminat verilmemesi,

 

6-Kaza sonucunda; burunda, çenede veya dişlerde meydana gelebilecek olan hasarların tedavisinin ise poliçe şartlarına göre kapsam dahilinde olması,

 

7-Gözde oluşan görme kusurlarının “göz muayenesi hariç” olmak üzere; ameliyatı, gözlük verilmesi gibi hizmetlerin tüm sigorta şirketlerinde karşılanamaması,

 

8-Gözde meydana gelen enfeksiyon veya göze dış etkenlerden kaynaklı gelen zararlar için yapılan tıbbi operasyonların poliçe şartlarına göre dahil olması,

 

9-Dişin çürümesi sonucu dişin çekilmesi veya kanal tedavisi gibi hizmetlerin poliçeye dahil olmaması,

 

10-Bazı sağlık sigortası planlarında diş taşı temizliği ücretsiz olarak yapılabilmekte ve diş tedavilerinde de anlaşmalı hekim indirimleri uygulanmaktadır. :)

 

11-Hastaneden sağlık hizmeti aldıktan sonra, çıkış yaparken sigorta şirketinden alınan provizyon onayının poliçenizin teminat şartları ile öncesinde var olan hastalık olup olmadığına göre verildiği!

 

12-Acil durumlar dışında, poliçenizden sağlık hizmeti almadan önce acentenizden danışmanlık alarak hastaneye gitmenizin yararlı olabileceği! :)

 

13-Ömür boyu yenileme garantisi almak için poliçenizi aralıksız yenilemeniz gerektiğinin bilinmesi!

 

14-Yatarak tedavilerde poliklinik hizmeti (ayakta tedavi) hariçtir. Ancak acil durumlar kapsam dahilindedir. Elbette ki yatış öncesi yapılan tüm tetkikler ile yatış süresince alınan sağlık tedavi hizmetleri, yatarak tedaviye dahildir. Ameliyata karar verilen hallerde ve yoğun bakım süreçlerinde yine yatarak tedavi teminatı devreye girecektir.

 

15-Yatarak + Ayakta tedaviler; yatarak tedavi şartlarına ilave olarak muayene, tetkik, teşhis ve tedaviler için kullanılır. Özetle, poliklinik hizmetleri ayakta tedavi teminatından karşılanır.

 

16-Sağlık sigortasında şirketler sigorta ettiren olurlar ise vergi avantajları olacaktır. Grup sağlık sigortalarında, tarifeye ek özel indirimler ile prim avantajları olmaktadır.

 

Bana bir şey olmaz demeyin!

 

Sağlık sigortanızı DANIŞMANINIZ ile hemen seçin :)

 

 

SAĞLIK SİGORTASI   SAĞLIK SİGORTALARI

 

SAĞLIK SİGORTASI TEKLİFİ AL

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası & Diğer Sağlık Sigortası

 

(TC, YAŞ, CİNSİYET, BOY-KG, CEP TEL belirtiniz…)

 

 

#SağlıkSigortasıÖzellikleri

#SağlıkSigortasıBilinmeyeneler

#SağlıkSigortasıHakkında

#ÖzelSağlıkSigortası

#TamamlayıcıSağlıkSigortası TEKLİF AL