Sağlık sigortası neleri karşılar

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sağlık sigortası neleri karşılar

Sağlık sigortası neleri karşılar

Ongun Sigorta

Ülkemiz insanlarına, yerli ve yabancı çok sayıda sigorta şirketi ile hizmet sunan sigorta sektörü, sağlık sigortaları konusunda çok sayıda sigortalının faydalandığı güçlü bir havuza sahiptir. Sigorta şirketleri insanların sağlık giderlerini karşılamaları için piyasaya sundukları sağlık sigortalarında, genel şartlar itibarıyla birbirleriyle uyumlu olmak durumundadırlar. Ancak, farklı sigorta şirketleri; rekabet koşulları ortamında, özel şartlar ve teminat çeşitliliklerinde, alternatif sağlık sigortası paketi planları ile insanlara alternatif ürünler sunarlar. Dolayısıyla sigortalılar, teminat içeriği ve bütçe olarak kendilerine en uygun olan sağlık sigortasını seçmektedirler. Bu seçim genel olarak, sigorta acentelerinin yönlendirme ve danışmanlıkları sayesinde olmaktadır. smiley

 

Sağlık sigortası neleri karşılar?

Özel Sağlık Sigortası; Dünya Sağlık Örgütü DSÖ’nün tıbbi normları çerçevesinde, ülkemizde geçerli olan sağlık sigortası genel şartları kapsamında, insanların sağlık giderleri ve tedavilerini, anlaşmalı özel hastanelerde karşılamaları için yapılır. Yatarak ve-veya ayakta tedavi giderleri, kişinin sisteme girişinden itibaren poliçe şartları çerçevesince karşılanır. Ancak, kişide önceden var olan hastalıkların tedavisi, sisteme girişten sonra fark edilirse teminat kapsamı dışında kalır. Ayrıca, sisteme girişten itibaren bekleme süresine tabi olan hastalıklar, ancak bu süre dolduktan sonra karşılanabilir. 

 

Neden Özel Sağlık Sigortası?

Ülkemizde sosyal devlet ilkesi gereği SGK, GSS kapsamındaki vatandaşlara, ilgili yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygun bir şekilde devlet tarafından sağlık hizmeti vermektedir. Ancak vatandaşlar, SGK kapsamında olsun veya olmasın,  devlet hastanelerinden aldıkları hizmetlerin yanı sıra, özel sigorta şirketleriyle anlaşmalı olan özel hastanelerden de sağlık hizmeti almak istemektedirler. Burada iki şekilde özel sağlık sigortası yapılması mümkündür. Birincisi; Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (Sadece SGK kapsamındaki kişilere düzenlenebilir. SGK anlaşmalı özel hastanelerde geçer ve çıkan fark ücretini öder.), İkincisi ise; Özel Sağlık Sigortalarıdır. (İsteğe bağlı olarak isteyen herkes yaptırabilir. Kişinin SGK’lı olma şartı aranmaz.) Her iki poliçe çeşidinde de sadece yatarak tedavi veya yatarak artı ayakta tedavi plan çeşitleri mevcuttur. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası TSS yıllık primleri, Özel Sağlık Sigortalarına göre yıllık yaklaşık %30 daha uygundur. smiley

 

TSS nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını kısaca ifade etmek gerekirse; devlet destekli olarak kamu ve özel sigorta şirketinin, kişinin sağlık giderlerini (yatarak tedavi, ayakta tedavi, acil durumlar, tetkikler, tahliller, görüntülemeler, yoğun bakım, ameliyat, küçük müdahale vb. tedaviler ile sağlık hizmetleri)  müştereken karşıladıkları özel sağlık sigorta poliçeleridir.

 

Arayın, size özel sağlık sigortanızı seçelim!

 

#SağlıkSigortasıNeleriKarşılar

#NedenSağlıkSigortası

#EnİyiÖzelSağlıkSigortası

#TamamlayıcıSağlıkSigortası

#ÖzelSağlıkSigortasıTEKLİF AL