Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır

Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır

Ongun Sigorta

Sağlık Sigortası Türleri?

Özel Sağlık Sigortaları kendi içerisinde iki gruba ayrılabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası: Sigortalı namına, SGK ile birlikte müşterek ödeme yapan ve anlaşmalı özel hastanelerde çıkan fark ücretlerini ödeyen, tamamlayıcı sigortadır.

Özel Sağlık Sigortası: SGK‘dan bağımsız olarak, sigortalı namına Sağlık giderlerini karşılayan, sağlık sigortasıdır. Poliçede yazan şartlara bağlı olarak, seçilen planlara göre anlaşmalı özel hastanelerde geçerli olan sağlık sigortasıdır.

 

Sağlık Sigortası Çeşitleri (Teminat İçeriğine Göre)?

A-

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (SGK ile müşterek ödeme yapar. Çıkan Fark ücreti karşılanır.)

Sadece Yatarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Yatarak ve Ayakta tedavili Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paketi Sigortası

B-

Özel Sağlık Sigortası

Sadece Yatarak Tedavili özel sağlık sigortası

Yatarak ve Ayakta Tedavili özel sağlık sigortası

Yatarak ve Ayakta Tedavili Doğum Teminatlı özel sağlık sigortası

 

Bireysel Sağlık Sigortası?

Bireylerin veya kendisi ile birlikte ailelerinin, özel sağlık sigortası plan tercihlerini yaparak sisteme giriş yapabildikleri ve sağlık sigortası poliçesindeki tüm haklarını başkaca sigorta şirketlerine taşıyabildikleri sigortalardır. Bireyler, aralıksız poliçe yaptırmak şartı ile ömür boyu yenileme garantilerini, diğer sigorta şirketlerine devredebilirler. Ancak dördüncü yıldan sonra, sigorta şirketi risk değerlendirmesi sonucu bireylere ömür boyu yenileme hakkı kazandırmaktadır.

Bireyler, Aile paket sağlık sigortası içerisinde yer almış olsalar dahi, sigorta şirketince her bir kişinin hakları korunmaktadır. Ayrıca, Aile paket sağlık sigortasında aile indirimi uygulanmaktadır.

 

Kurumsal Sağlık Sigortası?

Kurumsal sağlık sigortaları, işletmelerin beyaz veya mavi yaka çalışanlarına, işletme sahiplerine ve birinci derece yakınlarına düzenlenen sağlık sigortalarıdır. İşletmeler, sigorta ettiren olarak çalışanlarının primlerini ödeyerek, vergi avantajından yararlanabilmektedir.

 

Kurumsal Sağlık Sigortası Nedir?

Grup Sağlık Sigortası

Grup Sağlık Sigortasında, bireysel sigortalarda olan tüm standart sağlık planlarından seçim yapılabilir. İşletmenin istemesi halinde, grup sağlık sigortaları teminat kapsamı standardın dışına çıkılarak kapsamı genişletilebilir veya daraltılabilir. Ayrıca işletmeler, tercihleri doğrultusunda istedikleri anlaşmalı sağlık kurumlarını belirleyebilirler. Grup sağlık sigortaları iki şekilde yapılabilir;

Özel Sağlık Grup Sigortası

Tamamlayıcı Grup Sağlık Sigortası

 

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası?

Tamamlayıcı sağlık sigortaları bireysel veya aile paket olarak yapılabildiği gibi, şirket çalışanları için de grup tamamlayıcı sağlık sigortası olarak düzenlenebilmektedir.

SGK ve özel sigorta şirketlerinin müştereken hasar ödedikleri sağlık sigortasıdır. Bir başka deyişle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde geçerli olan ve kişinin sağlık masrafları için istenen ekstra fark ücretini ödeyen sigortadır. Grup Tamamlayıcı sağlık planları, işletmelerin tercihine göre esnetilerek teminatlar belirlenebilir.

 

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajı Nedir?

Şirket sahibi açısından bakıldığında, ödenen primden vergi avantajı sağlanması, çalışan için ise anlaşmalı özel hastanede sağlık hizmeti alınması diyebiliriz. Ayrıca çalışanın özel hastanede fark ücreti ödemeden sağlık hizmeti alabilmesidir.

 

En iyi sağlık sigortası hangisi?

Sağlık sigortaları, kişiye özel, ihtiyaca veya talebe dayalı olarak modüler bir yaklaşımla, istenilen planın oluşturulabildiği sigortalardır. Dolayısı ile bu çerçeveden bakıldığında, en iyi sağlık sigortası budur demek yerine, kişiye en uygun sağlık sigortası hangisi veya en ekonomik primlerle ihtiyacıma en uygun sağlık sigortası hangisidir demek gerekir.

Sigortalılar olarak sizlere, uzman acentemiz tarafından elenerek sunulmuş planlardan tavsiye edilen sigorta poliçenizi tercih etmeniz gerekir. Elbette ki sigorta şirketinin anlaşmalı sağlık kurum  ağını da dikkate almanız gerekir.

 

Sağlık Sigortası Teklifi Almak için tıklayınız!

 

 

 

#SağlıkSigortasıBaşvurusu #SağlıkSigortasıSeçimi #SağlıkSigortasıTeklifiTEKLİF AL