Sağlık sigortası hakkında bilgiler

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sağlık sigortası hakkında bilgiler

Sağlık sigortası hakkında bilgiler

Ongun Sigorta

Sizlere; Özel Sağlık Sigortaları konusunda faydalı olacağını düşündüğümüz birtakım bilgileri derleyip sunmak istedik. 2020 yılından itibaren başlayan Covid19 virüsü salgını ile birlikte özel sağlık sigortalarının önemi bir kat daha artmış ve insanların ilgi odağı haline dönüşmüştür. Pandemi, DSÖ tarafından ilan edildiği andan itibaren ülkemizdeki sigorta şirketleri de bu salgını teminat kapsamlarına alarak toplumsal sorumluluklarını yerine getirmişlerdir. Sağlığın her şeyden önce geldiği ve değerinin de ölçülemeyeceği bir gerçektir. Bu düşünceden hareketle özel sağlık sigortaları, sigortalanma sıralamasında birinci önceliğe sahip olmalıdır. smiley

 

Özel Sağlık Sigortası nedir?

Özel Sağlık Sigortası kısaca ÖSS, bir sigorta türüdür.  Halk sağlığının korunmasında önemli bir misyona sahiptir. Özel sağlık sektörüne dinamizm kazandırarak insanlığa hizmet eden bir yönü de vardır. Ayrıca özel sağlık sigortaları; sağlığınıza dair özel hizmet almanın ayrıcalığını size hissettirmektedir.

 

Sağlık Sigortası ne için yapılır?

ÖSS bireylerin hastalık, muayene, acil, yoğun bakım, ameliyat, kaza, yatış veya ayakta tedavi gibi durumlar sonucunda oluşan tıbbi harcamaların riskinin tamamının veya bir kısmının karşılanması için yapılır. 

 

Sağlık Sigortası nasıl yapılır?

Kişilere bireysel özel sağlık sigortaları yapılabildiği gibi firma çalışanları için de fiyat tarifesi avantajıyla grup sağlık sigortaları düzenlenebilir. Sağlık sigortasında uzman bir sigorta satış kaynağı üzerinden poliçenizi düzenletebilirsiniz. Poliçe planınızı, bütçenize ve kullanım konforunuza uygun olarak seçmelisiniz.

 

Sağlık Sigortasında kullanıma bağlı olarak seçilen planlar?

>Sadece Yatarak Tedavi

>Ayakta Artı Yatarak Tedavi

 

Sağlık Sigortası çeşitleri?

>ÖSS: Özel Sağlık Sigortası (SGK’lı olma şartı aranmaz! )

>TSS: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (SGK’lı olma şartı aranır!)

 

Sağlık Sigortası neleri kapsar?

Öncelikle belirtmek gerekirse, sağlık sigortası sistemine giren kişilerin sisteme dahil olmadan önceki mevcut hastalıkları, poliçe kapsamı dışındadır. Özel Sağlık Sigortaları, insanların ani ve beklenmedik sağlık problemleri yaşaması halinde devreye girer. ÖSS, kişilerin anlaşmalı sağlık kurumlarından sağlık hizmeti almalarını sağlar. Poliçede belirtildiği şekilde karşılanacak olan tıbbi masraflar, ilgili sigorta şirketi tarafından sigortalı adına anlaşmalı sağlık kurumuna ödenir.

 

Sağlık Sigortası neden önemli?

SGK zaten Genel Sağlık Sigortası GSS kapsamında Devlet Hastanelerinde sağlık hizmeti vermektedir. Ancak, Özel Sağlık Sigortaları ile birlikte halk sağlığının koruma altına alınması ilave bir katma değer yaratmaktadır. Ayrıca ÖSS sigortaları; sağlıklı bireylerin yetişmesine ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmenin artmasına hizmet etmektedir. Özel sağlık sigortaları sayesinde; sağlıklı yaşamak ve kalabilmek için poliçe planlarında yer alan yılda bir kez ücretsiz Check-up hizmeti ile önleyici hekimlik hizmeti de sağlanacaktır. ÖSS, kişilerin maliyetleriyle baş edemeyecekleri rahatsızlıklara yakalanılması durumunda devreye girer. ÖSS, kalp, beyin ve benzeri tüm ameliyatlarda, kanser tedavisinde, yoğun bakımda, insanları yüksek maliyetlerden kurtarır. Bu hastalıkların karşılanması için poliçe başlangıcından sonra nüks etmesi önemlidir. Hastalıkların (kalp, şeker, tansiyon, böbrek, obezite vb. kronik rahatsızlıklar) poliçenin düzenlenmesinden önce var olması durumunda, sağlık masrafları karşılanamaz.

 

Sağlık Sigortası niçin gerekli?

Sağlık sigortaları; bireylerin kent ve köy yaşamları boyunca, ani ve beklenmedik sağlık problemlerini aşma konusunda finansal destek alabilecekleri en düşük maliyetli sistemdir. Bireyler; SGK kapsamında olmanın verdiği güvenin dışında özel hastanelerden de sağlık hizmeti almak istemektedirler. Bu masrafları ceplerinden karşılamak yerine, yıllık olarak ödeyecekleri makul primlerle sağlık sigortası yaptırmaktadırlar. Kişiler böylece, anlaşmalı özel hastane konforu ve standartlarında sağlıklarını güvence altına alabilmektedirler. smiley

 

Sağlık sigortasında “ilk defa sigortalanma” giriş yaşı neden önemli?

>ÖSS’de çoğu sigorta şirketinde sisteme “ilk defa giriş yaşı 59’dur”

>TSS’de çoğu sigorta şirketinde sisteme “ilk defa giriş yaşı 50’dir” 50 yaş ve üzerine alternatif çözümler mevcuttur.

 

UYARI!

Yukarıdaki her iki sigorta çeşidinde, ilk defa sigortalanma yaşları belirtilmiştir. Genç yaşlarda başlayan ve aralıksız düzenlenen sağlık sigortaları, ileri yaşlara kadar devam edebilmektedir.

 

Bizi hemen arayın ve sizleri;

Özel Sağlık Sigortası sistemine dahil edelim! smiley

#SağlıkSigortasıHakkındaBilgiler

#SağlıkSigortasıNedenÖnemli

#SağlıkSigortasıNeİşeYarar

#EnUygunSağlıkSigortası

#TSS

#ÖSS

#TamamlayıcıSağlıkSigortası

#ÖzelSağlıkSigortası

 TEKLİF AL