Sağlık Sigortası beyan formu nedir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sağlık Sigortası beyan formu nedir?

Sağlık Sigortası beyan formu nedir?

Ongun Sigorta

Sağlık Sigortası beyan formu nedir?

Bireyler, sağlık sigortası sistemine giriş yapacaklarında ilgili sigorta şirketi, sigortalının imzasına başvurarak hastalık beyanlarını alır. Bu beyanlar doğrultusunda düzenlenecek olan sağlık sigortasında istisnalar, muafiyetler ve-veya tarife üzerinden uygulanacak sür prim, sigorta şirketince belirlenir. Sağlık sigortası beyan edilen bu bilgilere göre seçilen plandan düzenlenir. Bu beyanların doğruluğu çok önemlidir. Çünkü, kişi yanlış bir beyanda bulunur ise ileride beyana aykırı bir sağlık gideri için provizyon talebinde bulunduğunda, sigorta şirketi onay vermeyecektir. Hatta sigorta şirketi, yanlış beyandan poliçeyi iptale kadar götürebilir. O nedenle geçirilmiş olan bir ameliyat, sürekli kullanılan bir ilaç, kronik bir rahatsızlık, kalp, kanser, şeker, tansiyon gibi hayati öneme sahip rahatsızlıklar ile VKİ (Vücut Kitle İndeksi) değeri gibi sağlık beyanları, sağlık sigortası başvuru formunda doğru bir şekilde belirtilerek imzalanmalıdır. Yanlış sağlık beyanları; bireylerin sigorta poliçesi kullanımları sırasında ortaya çıkacaktır. Kişinin geçmişe yönelik e-nabız kayıtları ile özel sağlık sigortası kullanımları incelenerek, provizyon verilip verilmeyeceğine, poliçe şartlarına göre karar verilmektedir. Kişilerin sağlık sigortalarındaki poliçe kullanım istatistikleri, başka bir sigorta şirketine geçiş yapmaları durumunda da poliçe şartları çerçevesinde dikkate alınmaya devam eder.

Neticede, özel sağlık sigortası sistemine dahil olan bir bireyin beyanları, doğru olduğunda ileride herhangi bir sürprizle karşılaşması mümkün değildir.

 

Sağlık Sigortası Beyan Formu Soruları?    

Aşağıdaki sorular, Ak Sigorta’nın Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Başvuru ve Beyan formundan alınarak tarafınıza sunulmaktadır. Ak Sigorta, beyan formunda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

Sorular;

Boy ve kilo (VKİ İndeksi) ile başlayan sorular, aşağıdaki gibi devam edecektir.

 

1.Kalp ve Damar Hastalıkları (İskemik Kalp Hastalıkları,
Miyokard Enfarktüsü, Kalp Kapak Hastalıkları, By Pass,
PTCA, Stent, Hasta Sinüs Sendromu, Kardiyomyopat, Kalp Yetmezliği, Hipertansiyon, Vaskülitler, Anevrizmalar, Malformasyonlar vb.)

 

2.Metabolik ve Endokrin Hastalıklar (Addison Hastalığı, Cushing Sendromu, Obezite, Diabet vb.)

 

3. Kanser (kötü huylu tümörler ve kitle dahil)

4. Merkezi Sinir Sisteminin Organik ve İlerleyici Hastalıkları (Epilepsi, Felç, Alzheimer, Parkinson, Serebral Palsi, Multple Skleroz vb.)

5. Kas İskelet Sisteminin Kronik Hastalıkları (Myastenia Gravis, Konjenital Myopatler, Muskuler Distrofiler vb.)

6. Kan-Kan Yapıcı Organların Hastalıkları, Kanama ve Pıhtlaşma Bozuklukları (Hemofili, Polisitemi, Trombositopeni, Majör Thalessemi, Orak Hücreli Anemi, ITP (İdiyopatk Trombositopenik Purpura), Aplastik anemi vb.

7. Kalıcı Beyin, Omurilik Hasarı, Multiple Travma ve Ciddi Yanıklar vb.

8. Romatzmal ve Kollajen Doku Hastalıkları (Romatoid artrit, SLE, Ankilozan Spondilit, FMF,Amiloidoz, Behçet vb.)

9. Bağışıklık Sistemi Bozuklukları (AİDS, Immünglobülin Eksiklikleri, Çölyak vb.)

10. Doğumsal, Genetik-Ailevi Hastalıklar (Protein,

Karbonhidrat, Lipid, Metabolizma Bozuklukları, Down Sendromu MEN Sendromları, Kistik Fibrozis, Polipozis vb.

11. Alkol, Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı

12. Motor Gelişme Gerilikleri

13. Psikolojik/Psikotk Hastalıklar (Major Depresyon, Psikozlar, Bipolar Bozukluklar, Obsesif Kompülsif Bozukluk, Yeme Bozuklukları vb.)

14. Tam Görme ve İşitme Kaybı

15. Kronik Akciğer, Kronik Karaciğer ve Kronik Böbrek
Hastalıkları (Diyaliz Hastaları, Tek Böbrekliler, Polikistik Böbrek, Atnalı Böbrek, Nefrotik Sendrom, Sarkoidoz, Amfizem, Hepattler, Siroz vb.)

16. Prematüre Doğum (34 hafa ve/veya 2 kg altındaki doğumlar)

17. Organ Yetmezlikleri, Eksiklikleri, Anomalileri, Organ Nakil Hastaları vb.

18. Sindirim Sisteminin Kronik Enflamatuar Hastalıkları (Crohn, Ülseratif Kolit, Pankreatt vb.)

  

Sağlık Sigortası Başvuru ve Beyan Formu

Bu form; sigortalıya seçilen plan üzerinden sağlık sigortası teklifi sunulduktan sonra, prim ve poliçe şartlarında anlaşılmasıyla birlikte, sigorta şirketine acente tarafından sunulmak üzere sigortalı ve–veya sigorta ettiren tarafından doldurulup imzalanan bir formdur.

Sağlık Sigortası TSS Başvuru Formu örneği?

AK Sigorta, TSS formu için lütfen, TIKLAYINIZ

Ak Sigorta, başvuru ve beyan formunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Sağlık Sigortasının Başlangıcı?

Sigortalı olunmadan önce “var olan mevcut rahatsızlık ve hastalıklar ile bunların periyodik devamlılık ve nüksleri” ile “bunlara bağlı olarak gelişen komplikasyonlara” ilişkin tüm giderler kapsam dışındadır.

 

Hastalık/Risk Grupları nelerdir?

 

Aşağıda belirtilen ve var olan rahatsızlıklar, başvuru sırasında sigorta şirketince kapsam dışı bırakılacaktır. Sağlık sigortalarında var olan rahatsızlıklar için teminat verilemez! Ancak, bazı rahatsızlıklar için devamlı kullanılan ilaçların miligramı, VKİ değeri, şeker hastalığının seviyesi gibi durumlarda, hastalığın derecesine göre sağlık sigortasında sür prim uygulanarak teminat sağlanabilmektedir! smiley

 

>Tüm Malign (Her türlü kanser, kötü huylu/seyirli tümör, kitle vb.) hastalıklar,

>Organ yetmezlikleri, eksiklikleri, anomalileri ile organ nakil hastaları vb.,

>Kronik Akciğer, Kronik Karaciğer ve Kronik Böbrek Hastalıkları (Diyaliz Hastaları, Tek Böbrekliler, Polikistik Böbrek, Nefrotik Sendrom, Tüberkiloz, Sarkoidoz, Amfizem, Hepatitler, Siroz vb.),

>Kalp ve Damar Sistemi Hastalıkları (İskemik Kalp Hastalıkları, Miyokard Enfarktüsü, Kalp Kapak Hastalıkları, By Pass Geçirenler, PTCA, Stent Hasta Sinüs Sendromu, Kardiyomyopati, Kalp Yetmezliği, Hipertansiyon, Vaskülitler, Anevrizmalar, Malformasyonlar vb.),

>Kas İskelet Sisteminin Kronik Hastalıkları (Myastenia Gravis, Konjenital Myopatiler, Muskuler Distrofiler vb.),

>Merkezi Sinir Sisteminin Organik ve İlerleyici Hastalıkları (Epilepsi, Felç, Alzheimer, Parkinson, Serebral Palsi, Multipl Skleroz vb.),

>Sindirim Sisteminin Kronik Enflamatuar Hastalıkları (Crohn, Ülseratif Kolit, Pankreatit vb.), >Psikolojik/Psikotik Hastalıklar (Major Depresyon, Psikozlar, Bipolar Bozukluklar, Obsesif Kompülsif Bozukluk, Yeme Bozuklukları vb.),

>Motor Gelişme Gerilikleri,

>Alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığı,

>Metabolik ve Endokrin Hastalıklar (Addison Hastalığı, Cushing Sendromu, Obezite, Diabet, vb.),

>Kalıcı beyin, omurilik hasarı, multiple travma ve ciddi yanıklar vb.,

>Kan-kan yapıcı organların hastalıkları, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları (Hemofili, polisitemi, trombositopeni, Majör Thalessemi, Orak Hücreli Anemi,ITP (İdiyopatik Trombositopenik Purpura),Aplastik anemi vb.,

>Romatizmal ve kollajen doku hastalıkları (Romatoid artrit, SLE, ankilozan spondilit, FMF, amiloidoz, behçet vb.),

>Bağışıklık sistemi bozuklukları (AIDS, Immünglobülin eksiklikleri, çölyak vb.),

>Doğumsal, Genetik-Ailevi Hastalıklar (Protein, Karbonhidrat, Lipid metabolizma bozuklukları, MEN Sendromları, Kistik Fibrozis, Polipozis vb.),

>VKI=Kilo/((boy) x (boy)) indeksinin 36 ve üstünde veya 15 ve altında olması (18 yaş ve üstü kişiler için geçerlidir),

>Prematüre doğum (34 hafta ve/veya 2 kg altındaki yeni doğanlar),

>Tam Görme ve İşitme Kaybı Olanlar.

 

Bekleme Süresine tabi hastalıklar?

Sağlık sigortası sisteme dahil olunduğu andan itibaren, bekleme süresine tabi olan hastalıklar için poliçede belirtilen süreden sonra, bu hastalıkların tedavisi için teminat sağlanır. Burada önemli olan kriter, sağlık hizmeti alınabilmesi için beklenmesi gereken süredir. Bekleme süresine tabi olan hastalıklar için tüm sigorta şirketlerindeki kurallar genel olarak birbirinden farklı değildir.

 

Ömür boyu yenilme garantisi nedir?

Sağlık sigortası sistemine girişten itibaren, ilk üç yıl içerisinde herhangi bir kronik rahatsızlık olmadan bu süre geçirildiğinde, sigorta şirketi son üç yılın kullanımlarını geriye dönük olarak inceler. Kişiler, bu değerlendirmenin neticesinde, poliçenin dördüncü yılı başlangıcında, ömür boyu yenileme garantisi hakkını sigorta şirketinden alabileceklerdir. Bireyler, poliçesini ara vermeden ve hangi sigorta şirketinden devam ettirirse ettirsin, sigorta şirketleri; ÖBYG (Ömür boyu yenileme garantisi) hakkını, geçişlerde korumaya devam edecektir. Böylece, ÖBYG hakkını kazananlar, hangi sağlık problemi ile karşılaşırsa karşılaşsın, sigorta şirketi güvencesi altında sağlık giderlerini karşılayabilecektir. smiley

 

Sağlıklı iken sisteme dahil olun

ve

hemen bize başvurun!

 

#SağlıkSigortasıBeyanFormu

#TamamlayıcıSağlıkSigortası

#ÖzelSağlıkSigortasıTEKLİF AL