Sağlık sigortam ne kadar?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Sağlık sigortam ne kadar?

Sağlık sigortam ne kadar?

Ongun Sigorta

Sağlık sigortalarında yıllık prim tutarını belirleyen temel unsurlar; kişinin yaşı, cinsiyeti, kilosu, ikamet ettiği il, teminatın kapsamı, sigorta limitleri, poliçede ayakta tedavinin oluşu, sigortalı ve sigortacı katılım payı oranları olarak sayılabilir. Sağlık sigortası planlamak, yalnızca sigortalının tek başına yapabileceği bir şey değildir. Bu planlamayı kişilerin yerine sigorta uzmanları yapmalıdır. Kişiler, kendilerine sağlık sigortası teklifi çalışmaları için sigorta uzmanlarına TC numaraları ile doğum tarihlerini gün, ay ve yıl olarak verirler. Sigorta uzmanları aynı zamanda bu bilgilerin dışında sigortalıdan telefonla nasıl bir poliçe istendiğine dair ön bilgiler alarak önermelerde bulunur. Böylelikle, poliçenin teminat yapısı şekillenir ve sigorta uzmanı sistemden sigortalı adayına teklifini çalışır. Verilen bu teklif normal tarifeden hazırlanmıştır. Kişinin geçmişte herhangi bir kronik hastalığı olup olmadığı, VKİ (vücut kitle indeksi) değerinin normal sınırlarda olup olmadığı, kalp, şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklarının olup olmadığı, devamlı kullanılan ilaç ve geçirilen ameliyat olup olmadığı, alınan başvuru beyan formunda ortaya çıkacaktır. Akabinde sigorta şirketi ilgili kişinin sağlık sigortası tarife primini, başvuru formundaki sağlık beyanlarına göre değiştirebilecektir. Yani sür prim veya istisnalar ile poliçenin şartlarını belirleyerek, kişiyi sisteme dahil etmek isteyecektir. Sağlık sigortalarında esas olan ana ilke, kişilerin sağlıklı iken sigorta sistemine dahil olmalarıdır. Oluşan istatistikler, 25-30’lu yaşların sisteme giriş için ideal bir yaş grubu olduğudur. Özel Sağlık Sigortaları, alternatif paket planlarla yapılabildiği gibi, son yıllarda trend olan, SGK destekli ve fark ücretini ödeyen Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları da insanlar tarafından çokça tercih edilmektedir. Çünkü, yıllık primleri çok daha ekonomiktir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ülkemizden önce Avrupa’da; İngiltere, Fransa Almanya ve Hollanda’da başarıyla uygulanmaktadır.

 

TSS ile ÖSS farkı nedir?

>Kişiler Özel Sağlık Sigortasında (ÖSS), Genel Sağlık Sigortasındaki (GSS) haklarını kullanamazlar.

>Tamamlayıcı Sağlık Sigortası TSS’de ise insanlar, Genel Sağlık Sigortası GSS’den kaynaklanan tüm haklarını kullanabilirler.

>GSS kapsamındaki kişiler; özel sigortadan farklı olarak, ayakta tedavide ilaç giderleri, optik harcamalar, şahıs ödemesi kapsamındaki tıbbi cihaz giderleri, SGK tarafından karşılanabilmektedir.

>TSS’de özel sağlık sigortasındaki sigortalı payı uygulaması yoktur.

 

TSS ve ÖSS fiyatları?

>TSS’nin yıllık poliçe fiyatları, özel sağlık sigortası ÖSS fiyatlarına göre çok daha ekonomiktir. Çünkü, GSS’nin karşılamış olduğu sağlık giderlerinden arta kalan sağlık giderleri (fark ücreti) TSS tarafından karşılandığından, TSS yıllık poliçe primleri daha düşüktür.

>TSS veya ÖSS’de, sadece yatarak veya ayakta artı yatarak tedavili poliçe türlerine göre yıllık sigorta fiyatları değişecektir.

>TSS sağlık sigortası olanların, ilaç ve bireysel ödeme kapsamındaki tıbbi cihaz giderleri, GSS tarafından karşılandığından TSS primleri daha ekonomik hale gelmektedir. 

>TSS devlet destekli özel sağlık sigortasıdır. Yatarak veya ayakta tedaviden kaynaklı olarak, SGK anlaşmalı özel hastanelerde çıkan fark ücretlerini öder.

>ÖSS ile TSS arasındaki prim farkı aşağıda yaklaşık olarak belirtilmiştir.

Yıllık prim karşılaştırması (sadece yatarak veya yatarak+ayakta tedavili benzer planlardır!)

-ÖSS:100 birim TL ise TSS: 30 birim TL’dir.

-ÖSS: 2.500.TL ise TSS: 750.TL gibi düşünülebilir.

 

SAĞLIK TEKLİF BAŞVURUSU TIKLAYINIZ

 

#SağlıkSigortamNeKadar

#SağlıkSigortasıFiyatları

#TSSFiyatı

#ÖSSFiyatı

#TamamlayıcıSağlıkSigortası

#ÖzelSağlıkSigortası

 TEKLİF AL