Risk ve Poliçe nedir?

Ongun Sigorta

Yaşamın içerisinde, farklı sebeplerle bir hasarın gerçekleşeceği kesin olarak öngörülebilir veya öngörülemez durumda olabilir. Hasar kesin olarak öngörülebiliyor ise önceden alınacak tedbirlerle önlenebilir. Hasarın belirsizliği durumunda ise bir riziko yani ekonomik anlamda kayıp olasılığı söz konusudur. Riziko; sigortacılık dilinde, bir kimsenin para ile ölçülebilir menfaatini tehdit eden ve gerçekleşme olanağı bulunan ancak, kesin olmayan potansiyel bir tehlikedir. Ne zaman hasar olacağının belirsizliği, anlamında kullanılan riziko, sigortacılıkta kullanılan genel bir tanımlamadır. Rizikolar; Kişilere ve Kurumlara, yaşamın her aşamasında zarar verebilir. Bireyler ve İşletmeler belirsizlikler nedeniyle, zararın boyutunun ne olabileceğini öncesinde bilemezler. Herhangi bir Rizikonun gerçekleşmesi durumunda can ya da mal kayıpları yaşanabilir. Zararların ve ziyanların ne olacağı önceden belirsizdir. Riziko, bu belirsizlikle birlikte vardır. Bu nedenle kişiler veya tüzel kişiler rizikonun varlığını bilerek, hesaba katmak zorundadırlar. Ancak her bir belirsizlik riziko manası taşımayabilir. Riziko, reel bir durumdur. Belirsizlik ise düşünceye dayanır. Riziko objektif yani nesnel bir özellik taşırken, belirsizlik ise sübjektif yani öznel bir durumdur. Belirsizliğe ilişkin durumlar, bireylerin psikolojisiyle bağlantılıdır. Riziko ise gerçekleşen sonuçla, beklenen sonuç arasındaki sapmanın olasılık değeridir. Buradaki olasılık objektif yani, sayısal olarak ölçülebilir bir olasılıktır. Netice itibarı ile riziko; olasılık olarak ölçülebilir bir belirsizlik halidir.

 

Sigorta Poliçesi nedir?

Sigortalılardan alınan prim karşılığında, poliçede belirtilen şartlarda, rizikolara karşı ani ve beklenmedik şekilde uğranılacak zarar ile ziyanların karşılanmasında teminat sağlayan, sigortalı ile sigortacı arasında muhtemel risklere karşı hasar tazmininin yapıldığı sözleşmelerdir.

 

SİGORTA TEKLİFİ AL

 

#RiskVePoliçeNedir

#RizikoNedir

#SigortaPoliçesiNedir

#EnUygunSigortaPoliçesi

 TEKLİF AL