Özel Sağlık Sigortasında 2022 fiyatları

ANASAYFA SİGORTA BLOG Özel Sağlık Sigortasında 2022 fiyatları

Özel Sağlık Sigortasında 2022 fiyatları

Ongun Sigorta

Türk Tabipler Birliği TTB’nin, yeni fiyat tarifesi, 01 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 için geçerli olmak üzere %37,5 artarak yürürlüğe girecek. Ocak 2022’de de %36’lık bir artış yapılmıştı. Sigorta şirketleri, ülkemizin genel ekonomik durumunu gözeterek yılbaşlarında veya ara dönemlerde tarife primlerini güncellemektedir. Ancak vatandaşlar açısından, TTB’nin yeni tarifesinin yürürlüğe gireceği, 1 Temmuz 2022’den itibaren özel sağlık sigortası primlerinde ciddi bir artış olması öngörülmektedir. Sigorta şirketleri yeni poliçelerde prim artışı yapsa dahi, 01 Temmuz 2022 öncesinde düzenlenen geçmiş dönemdeki poliçelerden kaynaklı olarak yüksek hasar maliyetleriyle karşılaşacaktır. Böylece şirketlerin poliçe havuzlarındaki karlar, ciddi şekilde eriyebilir. Dolayısıyla hasar/prim oranları, %100’lerin de üzerine çıkabilecektir. Sisteme yeni dahil edilecek poliçelerle, geçmişten gelen maliyetlerin giderilmesi çok da mümkün gözükmemektedir. İleriye dönük olarak öngörülemeyen tıbbi giderlere dair maliyet artışları, sigorta şirketlerine maalesef zarar verebilecektir.

 

Sağlık sektöründe maliyet artışına etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bu maliyetlerin etkilenme sebepleri nelerdir diye bakılacak olur ise;

İlk defa sigortalanacaklarda, ÖSS tarife primini etkileyen unsurlar?

 

-TTB tarifesi artışları

-Medikal enflasyon

-Hastane işletme maliyetleri

-Döviz kurları

-Kişinin yaşı

-Cinsiyet

-VKİ vücut kitle indeksi (Boy ve kilo dengesi)

-Sigara ve alkol kullanımı

-Devamlı kullanılan ilaç

-Kronik olarak var olan rahatsızlıklar

-Var olan kalp, kanser, şeker ve tansiyon rahatsızlıkları ile kullanılan ilaçlar

-Geçirilen ameliyatlar

-Poliçede yatarak tedaviye ek, ayakta tedavinin dahil edilmesi

-Ayakta tedavi teminatı ve yıllık sigorta limiti

-Ayakta tedavide sigortalı katılımının olmaması

-Poliçede ayakta tedavi sigortalı katılım payı oranı

-Poliçeye doğum paketi ilave edilmesi

-Poliçeye yurt dışı tedavinin dahil edilmesi

-Poliçenin check-up dahil plandan olması

-Poliçenin ÖSS veya TSS oluşu

-Kişinin ikamet ettiği il

-Seçilen poliçe planındaki anlaşmalı hastane ağı

-Poliçe paketleri ve planlarına göre teminat kapsamı

Nihai Prim?

 

>ÖSS (Özel Sağlık Sigortası) poliçelerinde, sigortalı adayından ıslak imzalı başvuru beyan formu alındıktan sonra, nihai prim belirlenir.

 

>TSS poliçelerinde ise başvuru beyan formu zorunluluğu çoğu sigorta şirketinde yoktur. TSS (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası) primleri, yaş ile cinsiyet üzerinden oluşur.

 

>Kişilerin, TSS ve ÖSS poliçeleriyle sisteme girişinden önce var olan rahatsızlıkları sigorta şirketince tespit edildiğinde, teminat dışında kalacaktır.

 


2022 yılı Haziran tarifesi fiyat avantajıyla, Özel Sağlık Sigortanızı geç kalmadan yaptırınız!

 

“TC numarası”, “boy ve kilo” ile “doğum tarihinizi gün/ay/yıl” olarak bize bildirin, sizi sisteme hemen dahil edelim! smiley

 

#ÖzelSağlıkSigortası2022Fiyatları

#ÖSS

#TSS

#EnAvantajlıSağlıkSigortasıFiyatları

 TEKLİF AL