Özel sağlık sigortası neleri öder?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Özel sağlık sigortası neleri öder?

Özel sağlık sigortası neleri öder?

Ongun Sigorta

Özel sağlık sigortaları sadece yatarak tedavi, ayakta tedavi ve ek teminatlar olarak üç ana başlıkta toplanır. Kişilerin sisteme dahil olmasından önce var olan kronik sağlık sorunları ve hastalıkları, poliçede kapsam dışındadır. İnsanlar, seçtikleri özel sağlık sigortasının kapsamına göre anlaşmalı özel hastane ağından yararlanarak tedavilerini olurlar. Sisteme giren sigortalılar, yatarak tedavi kapsamında uygulanan ve sadece bekleme süresine tabi olan hastalıklar için poliçe başlangıcından itibaren, sigorta sektöründe genel olarak uygulanan üç ay gibi bir süreyi tamamlamak durumundadırlar. Bekleme süresi aşıldıktan sonra ise bekleme süresine tabi olan hastalıkların tedavi masrafları poliçe şartlarında karşılanır. Bekleme süresine tabi olmayan birçok hastalık ile ilgili sağlık giderleri, sisteme dahil olunan ilk günden itibaren, anlaşmalı özel hastanelerde karşılanır. smiley

Aşağıda, örnek olması açısından Mapfre Sigorta 3S özel sağlık sigortası teminatlarını, siz değerli sigortalılar için sıralamak istedik.

Uyarı! Teminat kapsamı ve şartlarında, Mapfre Sigorta’nın değişiklik yapma hakkı saklıdır!

>Yatarak Tedavi Teminatı

 • Dahili Yatış Teminatı
 • Cerrahi Yatış Teminatı
 • Oda-Yemek Refakatçi Teminatı
 • Yoğun Bakım Teminatı
 • Operatör ve Doktor Masrafı
 • Küçük Müdahale Teminatı
 • Ambulans
 • Acil Tanı Teminatı
 • Robotik Cerrahi Teminatı
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Teminatı
 • Kaza Sonucu Diş Teminatı
 • İlaç ve Saf Malzeme Teminatı
 • Suni Uzuv/Protezler
 • Evde Tıbbi Bakım
 • Yardımcı Tıbbi Malzeme
 • Yatış sonrası Fizik Tedavi
 • Rehabilitasyon Teminatı

>Ayakta Tedavi Teminatı

 • Doktor Randevu
 • Reçeteli İlaç
 • Tanı Amaçlı İncelemeler
 • İleri Tanı Amaçlı İncelemeler
 • Seanslı Ayakta Tedavi İşlemleri

>Ek Teminatlar 

 • Destek Ayakta Tedavi Teminatı
 • Annelik Teminatı
 • MAPFRE Sigorta Bebeği
 • Kontrol Mamografi ve Kontrol PSA Teminatı
 • Check-Up Teminatı
 • Yurt Dışı Tedavi Teminatı

ÖSS ve TSS’de sigortalının sağlık giderleri poliçeden nasıl karşılanır?

-ÖSS poliçe planlarında, yurt çapında yaygın anlaşmalı özel hastane ağı, A sınıfı artı B sınıfı dahil seçilebilmektedir.

 

-TSS sağlık poliçelerinde ise genellikle B sınıfı özel hastaneler anlaşmalı olmakla birlikte, A sınıfı hastaneler de anlaşmalı hastane ağına dahil edilmeye başlanmıştır.

 

Aşağıda, sizlere sağlık masraflarınızın ÖSS ve TSS’de nasıl karşılanacağına dair özet bir bilgilendirmede bulunmak istedik. smiley

 

>ÖSS (Özel Sağlık Sigortası)

-ÖSS Yatarak Tedavi: Anlaşmalı özel sağlık kurumlarında, tıbbi sarf malzemeler hariç, refakatçi dahil, tüm sağlık giderleri, %100 limitsiz karşılanır. smiley

-ÖSS Ayakta Tedavi: Anlaşmalı özel sağlık kurumlarında, muayene ve buna bağlı görüntüleme, tetkik vb. poliklinik işlemlerinin %80’ini sigorta şirketi, %20’sini ise katılım payı olarak sigortalı karşılar. Poliçede belirlenen yıllık ayakta tedavi limiti vardır. Sigortalının cebinden katılım payı çıkmaması için yapılan vıp planlar da mevcuttur. Genelde, ayakta tedavi dahil sağlık poliçeleri, %20 sigortalı katılımlı olarak yapılır. Sadece ayakta tedavili poliçe yapılamaz. smiley

>TSS (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası)

-TSS Yatarak Tedavi: Sigorta şirketi ve SGK ile anlaşmalı olan özel hastanelerde, yatarak tedavilerde %100 limitsiz ödeme yapılır. Çıkan fark ücreti poliçeden karşılanır. Sadece, SGK’nın karşılamadığı tıbbi sarf malzemeleri vb. ödenmez. Ameliyat ve benzeri operasyon gerektiren yatışlı hallerdeki sağlık masrafları %100 ve limitsiz olarak karşılanarak, çıkan fark ücreti yine poliçeden tazmin edilir. smiley

-TSS Ayakta Tedavi: Sigorta şirketi ve SGK ile anlaşmalı olan özel hastanelerde, muayene, tetkik ve görüntüleme gibi poliklinik hizmetlerinden kaynaklı olarak, hastaya çıkarılan fark ücreti, bu poliçeden karşılanır. Yılda azami 10 vaka sayısı ile sınırlı muayene hakkı olmakla birlikte, 10 vaka hakkını kullanırken de ayakta tedavi için herhangi bir azami sigorta limiti yoktur.smiley

 

ACİL durumlar!

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ’nün kabul ettiği tüm ACİL sağlık durumları, ÖSS ve TSS kapsamında karşılanır. smiley

 

ÖSS ve TSS haricindeki “tüm sağlık sigortaları” için TIKLAYINIZ

 

TSS için TIKLAYINIZ

ÖSS için TIKLAYINIZ

 

#ÖzelSağlıkSigortasıNeleriÖder

#ÖSSFiyatları

#TSSFiyatları

#EnUygunÖzelSağlıkSigortalarıTEKLİF AL