Özel Sağlık Sigortası Nedir, Neleri Karşılar?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Özel Sağlık Sigortası Nedir, Neleri Karşılar?

Özel Sağlık Sigortası Nedir, Neleri Karşılar?

Ongun Sigorta

Özel sağlık sigortası; Kişilerin hastalık ya da kazalar sebebiyle oluşan sağlık problemlerinin tedavi masraflarını, anlaşmalı özel hastane ve-veya sağlık kurumlarından poliçedeki teminat ve limitler çerçevesinde karşılayabildikleri ve isteğe bağlı olarak yapılan sigorta türüdür.

 

Özel Sağlık Sigortası Neleri Karşılar?

Özel sağlık sigortaları; sigorta şirketlerinin sigortalıları namına yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde, seçilen sigortanın planına ve teminat içeriğine göre, kişilerin yatarak veya yatarak + ayakta tedavi sağlık giderlerini karşılar. Sağlık hizmetlerine bakıldığında; muayene, tetkik, tahlil, röntgen, mr, ileri tanı, ameliyat, yoğun bakım, küçük operasyonlar ve acil durumlar gibi belli başlı sayılabilir.   

 

Sağlık Sigortasında Kazanılan Haklar Nelerdir?

Ömür Boyu Yenileme Garantisi: Sağlık sigortasının ara vermeden yapılan 4.yılında, sigorta şirketi underwriter’ı tarafından, sigortalı için yapılan değerlendirme sonucu olumlu olur ise bu garanti verilir. Bu hakkın kazanılması ile birlikte sigortalı, mevcut poliçe şartlarından istisnasız, muafiyetsiz, limit sınırlamasız bir şekilde yararlanmaya devam eder. :)

Hasarsızlık İndirim-Sürprim: Sigorta şirketleri yenileme dönemlerinde, kişilerin hasar/prim oranlarına göre poliçeleri değerlendirir. Ayrıca, TTB muayene ücretleri, medikal artışlar ve döviz kuru poliçenin yenileme primini belirlemede etkin rol oynar.

 

Sağlık Sigortası Çeşitleri Neler?

-Tamamlayıcı Sağlık; “SADECE YATARAK” Tedavi (SGK+Özel Sigorta)

-Tamamlayıcı Sağlık; “YATARAK+AYAKTA”Tedavi (SGK+Özel Sigorta)

 

-SGK’dan Bağımsız Özel Sağlık Sigortası; “SADECE YATARAK” TEDAVİ

-SGK’dan Bağımsız Özel Sağlık Sigortası; “YATARAK+AYAKTA”TEDAVİ

 

Size özel sağlık sigortası, tekliflerini hazırlamamız için TC, boy ve kg bilgileri ile Cep telefonunuzu, sağlık sigortası uzmanımıza lütfen iletiniz.  :)

 

SAĞLIK SİGORTASI TEKLİFİ AL  ONGUN SİGORTA BLOG

 

#SağlıkSigortası
#SağlıkSigortasıTeklifiAl
#SağlıkSigortasıFiyatları
#TamamlayıcıSağlıkSigortası
#FarkYokSigortası
#SağlığımTamamSigortası
#ÖzelSağlıkSigortasıTEKLİF AL