Özel Sağlık Sigortası nasıl olmalı?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Özel Sağlık Sigortası nasıl olmalı?

Özel Sağlık Sigortası nasıl olmalı?

Ongun Sigorta

Bireylerin Özel Sağlık Sigortası seçerken ve sisteme dahil olduktan sonra bilinmesi gerekenler;

1-“Sadece yatarak tedavili” veya “ayakta artı yatarak tedavili” plandan sisteme giriş yapıldıktan sonra, ileride poliçeden nasıl faydalanılacağının bilinmesi gerektiği,

2-Yatarak tedavi; hekim tarafından hastanın yatışı ile tedavisine karar verilen durumlardır.

3-Ayakta Tedavi: Poliklinik hizmetleri diyebileceğimiz muayene, tetkik ve benzeri tüm tıbbi tedavi hizmetleridir.

4-Kişilerin almak istedikleri sağlık hizmetindeki beklentilerinin karşılanması gerektiği,

5-Seçilecek plandaki anlaşmalı özel hastane (A ve-veya B sınıfı) tercihleri, sisteme girmeden önce özenle kararlaştırılmalı,

6-Anlaşmalı hekim tercihleri, kişiye özel planlanmalı,

7-Ayakta tedavi limitleri; kişinin kullanım istatistiklerine uygun ve yeterli limitlerde olmalı,

8-Sigortalı katılım payı oranının (Örn.: %20 sigortalı ve %80 sigortacı) sisteme girerken bilinmeli,

9-Yoğun bakımda kalan kişilerin, poliçeden maksimum yararlanma süresinin ne olduğunu bilmesi,

10-Kadınların, doğum teminatından ikinci poliçe döneminde yararlanabileceğinin bilinmesi,

11-Sisteme giren bireylerin var olan hastalıkları istisna bırakılabilir veya belirli limitlerle teminat sağlanabilir. Sigorta şirketi, underwriter değerlendirmesi yaparak süreci ilerletir.

12-Var olan hastalıklara karşı, istisna veya tarifeye ek sürprim ile poliçenin yapılabileceği,

13-Sisteme ilk defa giriş yapan bireylerin; bekleme süresine tabi olan hastalıklar için poliçede yazan sürelerden sonra yararlanabileceğinin bilinmesi,

14-Yenileme garantisinin hak edilebilmesi için; kişinin sisteme girişinden itibaren, aralıksız üç poliçe döneminden sonra geriye dönük yapılan değerlendirmelerle ancak karar verilebileceği,

15-Dördüncü yıl yenileme garantisini alan sigortalının, sigorta şirketince poliçesini devam ettirmeme, poliçeye limit veya istisna koyma gibi bir tercihte bulunamayacağının bilinmesi,

 

16-Tıbbi sarf malzemelerinin (enjektör, sargı bezi vb.) ödemeden muaf tutulduğu,

17-Dünya Sağlık Örgütünün acil tanımına uygun hastalıklarda ve-veya trafik kazası gibi durumlarda, yatarak tedavi teminatından %100 olarak sağlık giderlerinin karşılanacağının bilinmesi,

18-Kişinin VKİ (Vücut Kitle İndeksi) değeri, standart değerin üstüne çıkarsa poliçe yenilenirken sür primin geleceği,

19-Ücretsiz Check-Up hizmetinin seçilecek poliçe planına göre dahil edilebileceği,

20-Özel sağlık sigortasında kişinin ödenmeyen prim taksitleri varsa hastanelerden provizyon alınamayacağının bilinmesi,

21-Poliçede ödenmeyen taksit nedeniyle provizyon verilmeyen durumlarda, sigortalı cebinden ödeme yaparak evrakları sigorta şirketine iletilir ve sağlık giderleri kişinin banka hesabına aktarılır.

22-Özel Sağlık Sigortası, SGK destekli değildir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ise SGK destekli olup, SGK anlaşmalı B sınıfı özel hastanelerde fark ücretini ödeyen bir sigortadır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, özel sağlık sigortasına göre daha ekonomik olmakla birlikte, özel sağlık sigortasında hastane ağı, plan ve teminat seçenekleri çok daha fazladır.

23-Sigortalılar sağlık sigortası tercihlerini, bütçelerine en uygun sağlık sigortasından yana kullanmalıdırlar.

 

Değerlendirme;

Sigortalılar özel sağlık sigortasında plan tercihlerini yaparlarken, yukarıda bahsedilen konulara özellikle dikkat etmelidirler. Bireyler kendileri için hazırlanan alternatif özel sağlık sigortası tekliflerini, sigortacısıyla mutlaka yüz yüze gelerek değerlendirmelidirler!

 

BİZİ ARAYIN…

SİZE ÖZEL EN UYGUN SAĞLIK SİGORTASI

PLANINI SEÇELİM!

smiley

#ÖzelSağlıkSigortasıNasılOlmalı

#ÖzelSağlıkSigortasıFiyatları

#EnUygunÖzelSağlıkSigortası

#TamamlayıcıSağlıkSigortasıTEKLİF AL