Özel Sağlık Sigortası için nereye başvurulur?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Özel Sağlık Sigortası için nereye başvurulur?

Özel Sağlık Sigortası için nereye başvurulur?

Ongun Sigorta

Özel Sağlık Sigortaları; sigorta şirketlerinin sağlık sigortası genel şartları kapsamında kişilere farklı teminat, şart ve planlarla sağlık giderlerini karşılayabildikleri sigorta poliçeleridir. Bireyler veya işletmeler özel sağlık sigortası için nereye başvurulacağı konusunda, referans sigortalılar veya internet aracılığıyla ilgili satış noktalarına ulaşırlar. Elementer sigortaları satma yetkisine sahip olan yurt çapında yaygın yetkili sigorta acenteleri, brokerler ve bankalar aracılığıyla sağlık sigortaları düzenlenmektedir. Ancak, hizmet alınacak aracı sigortacının sağlık sigortası konusunda uzmanlaşmış olması beklenir. Bazen bireysel bazen de işletme personelleri için grup sağlık sigortaları söz konusu olmaktadır. Ayrıca sağlık sigortası danışmanlığında öne çıkan en önemli konu, plan seçimlerinin sigortalı adayının bütçesine uygun yapılabilmesidir. smiley

 

İki tip özel sağlık sigortası vardır;

>Geleneksel “Özel Sağlık Sigortası”: ÖSS

>Yeni Trend, “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”: TSS

Kullanım şekillerine göre sağlık planları;

>Sadece Yatarak Tedavi

>Yatarak Artı Ayakta Tedavi

>Doğum Dahil Planlar

>Check-Up Dahil Planlar

>Yurtdışı Dahil Planlar

>Vip Planlar

 

Özel Sağlık Sigortasına nasıl başvururum?

Özel sağlık sigortasına başvurmak ve sisteme dahil olmak için nasıl bir yol izlenir;

1.Kişinin TC numarası, doğum tarihi (gün, ay, yıl) ile birlikte, talep edilen veya seçilen sağlık sigortası planı ya da planlardan alternatif sigorta teklifleri hazırlanır.

2.Sigortacı, sigortalı adayı ile fiyat ve şartlarda anlaşır ise, ÖSS için sigortalıdan ıslak imzalı başvuru beyan formu alır.

Not: TSS poliçeleri, başvuru beyan formu olmadan düzenlenebilir. Çok az sayıda sigorta şirketi, TSS için başvuru beyan formu istemektedir!

3.TSS poliçeleri, TC no, boy-kilo, doğum tarihi gün/ay/yıl bilgisi ile sigorta acenteleri tarafından düzenlenir.

4.İmzalanan başvuru formunu acente sigorta şirketine iletir. Sigorta şirketi başvuruyu değerlendirmeye alır.

5.Sigortalının başvuru formundaki beyanlarına göre, sigorta şirketi fiyat ve şartlarda değişiklik yapabilir.

6.Akabinde, sigortalının sigortacıya ilettiği başvuru beyan formu sonrasında, teklif koşulları en son halini alır. Teklif mevcut standart tarife üzerinden ilk hali ile geçerli kalabilir. Veya başvuru formunda beyan edilen vki: boy-kilo dengesine, geçirilen ameliyata, öncesinde var olan kronik hastalığa veya devamlı kullanılan ilaca göre standart tarifeye ek sür prim de uygulanabilir.

Sigorta şirketi, ilk defa sigortalanacak olan kişilerin geçmiş sağlık problemlerini kontrol ederek sistemine dahil edecektir. Sisteme dahil olmadan önce var olan hastalıklar teminat haricidir.  

7.Son olarak sigorta şirketinin belirlediği prim ve koşullar, ilave sür prim veya gelebilecek istisnalar, sigortalı adayının onayı ile poliçeleştirilir. 

8.Kişinin sağlık sigortasına ait prim borcu var ise anlaşmalı sağlık kurumlarında sigortalıya provizyon onayı verilemeyecektir. O nedenle sağlık sigortası priminin sigorta şirketine, “nakit” veya “kredi kartından blokeli tek çekim veya taksitli” olarak ödenmesi durumunda sorun yaşanmaz.

 

Arayın, sağlık giderlerinizi sigorta şirketine devredelim. smiley

 

#ÖzelSağlıkSigortasıİçinNereyeBaşvurulur

#TSS

#ÖSS

#TamamlayıcıSağlıkSigortası

#ÖzelSağlıkSigortasıTEKLİF AL