Özel Sağlık Sigortası 2022 fiyatları

ANASAYFA SİGORTA BLOG Özel Sağlık Sigortası 2022 fiyatları

Özel Sağlık Sigortası 2022 fiyatları

Ongun Sigorta

Ekonomik özgürlüğünü elde etmiş olan bireyler veya aileler, SGK dışında ekstra güvenceyle özel sağlık sigortası yaptırarak, sağlık giderlerini karşılamaktadırlar. İnsanlar, özel sağlık sektörünün yurt genelindeki gelişimine paralel olarak özel sağlık sigortaları sayesinde kaliteli, konforlu ve tıbbi teknolojik alt yapısıyla çok daha güvenli sağlık hizmeti almaktadır. Kişiler; doğdukları andan itibaren öncelikle sosyal hukuk devletinin şemsiyesi altında sağlık güvencesi kapsamına alınırlarken, SGK’nın devlet, üniversite ve vakıf hastanelerinden aldıkları sağlık hizmetleri dışında da ayrıca özel sağlık sigortası yaptırarak, yurt çapında yaygın anlaşmalı özel hastanelerden yararlanmaktadırlar.

 

Özel sağlık sigortası 2022 fiyatlarını belirleyen başlıklara bakıldığında; özel hastanelerin artan işletme maliyetleri, TTB hekim maliyetleri artışı, medikal enflasyonun yükselişi, döviz kurunun TL karşısında yükselişi ve ayrıca pandeminin ülkemizde yarattığı lojistik problemler olarak sayılabilir. Dolayısıyla, kişinin yaşı, boy ve kilo dengesi (vki: vücut kitle indeksi), cinsiyeti, özel sağlık sigortası primlerini etkileyen faktörlerdendir. Ayrıca, sigorta şirketleri arasında yaşanan rekabet koşulları gereği, özel sağlık sigortası primlerinde küçük de olsa farklılık oluşmaktadır.smiley

 

Özel Sağlık Sigortaları, iki grupta değerlendirilir;

Aşağıda göreceğiniz her iki grup sağlık sigortalarında, farklı network ya da planlardan poliçe seçenekleri mevcuttur. smiley

 

1.Klasik Özel Sağlık Sigortaları: Kişiler, SGK kapsamında olmasa dahi bu poliçeyi yaptırılabilir. smiley

a) Sadece Yatarak Tedavi

b) Yatarak Artı Ayakta Tedavi

 

2.Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları: SGK ve Özel Sağlık Sigorta şirketi ile anlaşmalı özel hastanelerde geçerlidir. Sigortalı adına, yatarak veya ayakta tedavi kullanımından dolayı hastanede çıkan fark ücretini sağlık kurumuna bu poliçe öder. Sadece SGK’nın, GSS kapsamındakiler ile GSS sağlık prim borcu olmayanlar,  bu poliçeden yararlanır. SGK ile birlikte özel sağlık sigorta şirketi, müştereken sağlık giderlerini bu poliçeden karşılar.smiley

a) Sadece Yatarak Tedavi

b) Yatarak Artı Ayakta Tedavi

 

Özel Sağlık Sigortası fiyatımı nasıl öğrenirim?

>TC numaranız ile birlikte, doğum gününüzü gün, ay ve yıl olarak bize bildirin, size özel sağlık sigortası fiyat çalışmasını alternatif plan seçenekleriyle hazırlayalım!

>Aile paket özel sağlık sigortası teklifini aile indirimiyle almak için tüm aile bireylerinin TC numaraları ile doğum günlerini, gün, ay ve yıl olarak tarafımıza bildirilmesi yeterlidir. smiley

 

Neden Özel Sağlık Sigortası?

Sisteme sağlıklı iken dahil olunuz. Çünkü “ömür boyu yenileme garantisi hakkını” kazanmak için poliçenizi aralıksız en az üç yıl yenilemelisiniz. Daha sonra da kazanılmış olan bu hakkı kaybetmemek için poliçenizi ara vermeden yaptırmalısınız. smiley

 

#ÖzelSağlıkSigortası2022Fiyatları

#TSS

#ÖSS

#TamamlayıcıSağlıkSigortası

#ÖzelSağlıkSigortası

 

 TEKLİF AL