Ortak Yaşam Alanları ve Ortak Alan Sigortası İlişkisi

ANASAYFA SİGORTA BLOG Ortak Yaşam Alanları ve Ortak Alan Sigortası İlişkisi

Ortak Yaşam Alanları ve Ortak Alan Sigortası İlişkisi

Ongun Sigorta

Ortak yaşam alanlarına dair, Aziz Nesin'in bir sözü ile yazımıza başlamak istiyoruz;

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.

Samuel Butler'a ait bir sözü de sizlerle paylaşmak gerekirse;

Hayat, kalabalığın içinde solo keman çalmak, keman çalmayı da çalarken öğrenmektir diyor.

Şimdi ise uzman bir sigorta acentesi olarak  "ortak alan sigortaları" hakkında bilgilendirme yapmak üzere, değerlendirmelerimizi siz değerli profesyonel yönetim firmaları ve kat malikleri temsilcilerine aktarmak isteriz.

Yönetim firmalarımız adeta bir teknik direktör, bir orkestra şefi gibi çalışan ve doğrudan insan yaşamına dair süreçlerin içerisinde mücadele veren değerli iş insanlarıdır. Yönetim firmalarının hizmetleri, diğer tüm tedarikçi firmaların vereceği hizmetler ile birleştiğinde Entegre Tesis Yönetimi anlayışı ile yönettikleri projelerde kaliteli hizmet vermeleri mümkün olmaktadır.

Entegre Tesis yönetiminde, yönetim firmalarımızın yanı sıra; diğer tüm sektör temsilcisi paydaşlarımızdan olan güvenlik, temizlik, kamera sistemleri, iş sağlığı, hukuk, sigorta, peyzaj, mimari ve mühendislik vb. firmalarımız da yer almaktadır. Yönetim firmalarımız kendilerini çok yönlü bir şekilde sürekli geliştirmekte olan ve sorun çözme yeteneğine sahip olan ekiplerden oluşmaktadır. Yönetim firmalarımız kendi yetişmiş insan kaynağına ilave olarak, birçok hizmet sağlayıcı meslek temsilcisi firmalar ile güçlenerek faaliyetlerini bütüncül bir şekilde yerine getirmektedir.

İnsan hayatına dokunan böylesi değerli bir hizmet alanında, Ortak alan sigortaları konusunda uzman bir sigorta acentesi olarak sektöre dair bir tuğla koyabilirsek ne mutlu diyerek görüşlerimizi aktarmaya devam edeceğiz.

Ortak alan sigortaları hakkında uzmanlık gerektiren ciddi çalışmalara imza atmış bir acente olarak hep yanınızda olmayı hedefliyoruz. Ayrıca ülkemiz genelinde sigortalılık oranımızı arttırarak, apartman, site, plaza vb. tüm tesislerde finansal sorumluluklarınızı doğru yönetmenizi sağlayabiliriz.

Siz değerli yöneticilerimize; ortak yaşam alanlarındaki zarar ve ziyanları önlemek maksadı ile ONGUN SİGORTA olarak ani ve beklenmedik şekilde oluşan "riskleri kapsama alanımıza alarak" yönetilebilir güvenli yaşam alanları sunmanıza destek olmak istiyoruz.

Sigorta uzmanı olarak, yönetim hizmeti alan maliklerin "müşterek menfaatlerinin korunması" maksadı ile yönetimlerin önünde adeta bir kalkan gibi durarak, hasarlarla baş edebilme ve buna bağlı kriz yönetimine yardımcı olmak gibi bir "sorumluluğumuz" vardır.

Toplu yapılarda veya Tesislerde huzurun tesis edilmesi için, "çapraz sorumlulukların" yerine getirilmesi şarttır. Yönetimin sorumluluğundaki ortak yaşam alanlarından kaynaklı olası hasarlar neticesinde, bağımsız bölümlerde yaşayan insanların zarara uğraması söz konusu olabilmektedir.  Bu durum ortak alan sigortalarına konudur. Sebep ve sonuç ilişkisi doğrultusunda poliçe şartlarında belirtildiği üzere, sigorta hukuku temelinde ve eksper gözetiminde tarafların zararının karşılanması söz konusudur. Yönetimler ile bağımsız bölümlerde yaşayan insanların uyuşmazlıkları böylelikle önlenecektir.

Özellikle toplu yapılarda apartman, site ve tesislerde; Yönetimler ortak alan sigortası ile birlikte yönettikleri yıllık bütçeye, öngörülemeyen hasar tazminatları alarak ciddi katkılar sunmaktadırlar.

Tesislerin ortak alanlarında meydana gelebilecek olan; Deprem, fırtına, sel, yer kayması gibi doğal afetler ile yangın vb. durumlardan kaynaklı oluşan hasarlarda, yönetimlerin "kriz yönetimi sırasında elini güçlendirecek olup" sağladığı katkıyı hafife almamak gerekir. Bugüne kadar yaşanmış tüm hasarlar gerekli dersleri çıkarmamıza yetecek ölçüdedir. Yaşanan zararın eksper gözetiminde tespiti ve sigorta şirketinden tazmin edilmesi yönündeki katkılarını ayrıca önemsemeliyiz.

Ortak alan sigortasına neden ihtiyaç olduğundan bahsetmek gerekirse; Projelerinizi yönetirken ortak alan sigortası sayesinde baş edilemeyecek olan maliyetler ile baş edebilmek gerekmektedir. Finansal olarak yönetimlerin; dolayısı ile kat maliklerinin bütçesine ilave yükler getirmeksizin süreç yönetilebilmelidir.

Olağan üstü genel kurulları toplamadan, ortak alanlarda meydana gelebilecek ani ve beklenmedik şekilde oluşan zarar ve ziyanların karşılanması sayesinde, yönetimler "finansal konfor alanı" yaratmış olacaklardır. Yönetimler; risklerin gerçekleştiği ve hasarların oluştuğu en kötü zamanlarda dahi, sakinlerden ekstra bütçeler talep etmeden, maddi kayıplarını poliçede belirtilen şartlar kapsamında sigorta şirketinden karşılayabilecektir.

Yine insanların ortak yaşam alanlarındaki hasarlardan sonra yaşamsal aktivitelerin devam etmesi için, oluşan hasarın hızlıca eski haline getirilmesi için ise malikler ve/veya sakinler yönetim firmasından hizmet bekleyecektir. Bu talep hızlıca yerine gelmez ise yine yönetimler baskı altında kalacaklardır. Sigortalanan bir ortak alanda, yaşam konforunun ve beklentilerin hızlıca sağlandığı saha deneyimlerimizden gözlemlediğimiz bir gerçektir.

Ortak alan sigortasının önemine ve katkısına inanmış olan yönetim kurulları bağımsız bölüm hak sahiplerinin, hisse pay oranlarınca ortak alanlardaki müşterek menfaatlerini korumuş olacaktır. Bu menfaatlerin sigortalanması suretiyle, müşterek ortak değerlerin korunması sorun olmaktan çıkarılarak, ortak yaşamın keyifle devamına hizmet edilmelidir.

Ortak alanlar konfor alanlarımız olmalıdır.  "Felç alanı" na dönüştüğünde şüphesiz ki insanın yaşam konforu bozulacaktır.

Yaşam kalitesini kısaca tarif edecek olur isek; bireyin varoluş hali, refahı ve hayattan memnuniyet düzeyi ile ilişkilendirebiliriz. Yaşam kalitesi; bir yandan objektif gerçekler ve etkenlerle, diğer yandan ise bireysel algı ve değerlendirmelere dayalı subjektif etkenlerle şekillenmektedir.

Yönetimlerimiz bu değerlerin gerçekliği üzerinden, ortak akla ve kurulacak konsensüse hizmet eden değerli bir iş yapmaktadırlar.

Ülkemizin kent yaşamında yer alan toplu yapılarındaki insanların kültürel özellikleri, demografik ve coğrafi yapısı, yapıların özellikleri ve taşıdıkları riskler farklılık göstermektedir. Ancak ortak alan sigortasına konu risklerin yönetilebilmesi, sigortacılığın uzmanlığında asgari müşterekte tölere edilebilmektedir. Bu bağlamda Ülkemizin farklı illerinde ortak yaşam alanlarında yaşanan olası risklerin de projeye özgü bir biçimde ele alınarak yönetilebilmesi gerekmektedir. Yönetsel faaliyetlerinize sigortacılık anlamında sağlayacağımız katkılar sizlerin elini güçlendirecektir. Sizlere hizmet vermek, danışmanlık faaliyetlerimizle sizlere yön vermek ve en uygun koşullar ile hizmetlerimizi sizlerle buluşturmak arzusundayız. Sigortacılık anlamında siz değerli sektör temsilcisi yönetim firmalarının işlerini kolaylaştıracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu doğrultuda azami katkı vermek üzere, sizler adına ortak alan sigortalarında emek ve uğraş vermekteyiz. En zor zamanlarınızda yanınızda bir güç olarak, yöneticilerimizin her türlü zorluklar ile baş edebilme yeteneğinin artmasına katkı vermekteyiz.

Bu inançla profesyonel bir yaklaşım göstermemiz gerekirse; hangi meslek mensubu olur ise olsun mesleğinde biçare kalmak ve acil eylem planı yapamamak, sınırlı denk bütçeler ile hareket etmek zorunda kalmak çok can sıkıcı bir durumdur. Ortak alanlardaki müşterek değerlerin sigorta uzmanları tarafından güvence altına alınması ve güçlü sigorta şirketleri ile teminatların sağlanması projeye değer katacaktır.

Ortak alanlarda süren yaşam içerisinde farklı kültürlerden insanların aynı alanları kullanmaları söz konusudur. Bu alanlarda yaşayan insanlar, ödediği aidat karşılığında "hizmet alan", yönetim ise "hizmet veren" taraftadır. Diğer yandan yönetimler, ortak mahallerde hasar oluştuğunda bağımsız bölüm sahiplerince sorgulanabilir durumdadırlar. Yönetimleri, talep edilen ya da hesap sorulan durumdan kurtarmak için "ortak alanların sigortalanması" prensip olarak tercih edilmelidir. Yönetim sorumluluğunu yerine getirme biçimi, sadece karşılıklı gelerek sorunu çözmek olmamalıdır. Yönetimler ortak alan sigorta poliçesine konu olan zararlarda işi sigorta şirketine bırakmalıdır. Hasarın oluş sebebine göre haklı ve haksız gerekçeler eksper tarafından ortaya çıkarılmalıdır. Zarara uğrayan ile uğratan net bir şekilde belirlenmelidir. Sigorta hukuku bu durumda çözümü sağlayacaktır. Ortak alanların sigortalanması konusu, Kat mülkiyeti kanununda da belirtildiği üzere malumunuzdur.

Ancak konunun ehemmiyeti özellikle maliklerden oluşan bazı yönetim kurullarınca tam olarak anlaşılamamıştır. Bu bağlamda saha gözlemlerimiz neticesinde sektörde konuşulan birtakım farklı düşünceler oluşmuştur.

Örneğin;  Kaç kere yönetim kurulunda konuştuk bu konuyu ama bir türlü çalışma yapamadık. Nasıl yol izleyeceğimizi tam olarak bilemiyoruz. Konu bize tam olarak aktarılamadı. Sigorta bedellerini nasıl belirliyoruz bilmiyorum. Genel kurul öncesi fiyat alırsam bütçeye koyabilir miyim? Prim çok yüksek mi çıkar? Bu konuda özel bir eğitim almadım almak isterdim. İlgilendiğimiz konular o kadar fazla ki sigorta işini kime nasıl teslim edebilirim bilmiyorum, gibi soruları duyar gibiyiz!

Bu tip durumlarda şunu bilmenizi isteriz ki; yönetim firmaları işi bilmek zorunda olduğu asli faaliyet konuları dışında her alanda uzmanlaşamayabilir. Bu durumu bir örnekle anlatmak gerekir ise; Android telefonum var ama tüm özelliklerini tam olarak bilmiyorum! Eminim herkes kullanmış olduğu telefonun tüm özelliklerini bilmiyordur. Şirketimiz, sigorta konusunda sizlere ışık tutarak yolunuzu aydınlatmaya ve uzman kadrosu ile sizlere, ortak alan risklerinizin yönetiminde yanınızda olmaya her zaman muktedirdir.

Ongun Sigorta olarak bizden nasıl hizmet alabileceğinize dair bazı değerlendirmeler yapmak gerekir ise;

-Sizler için anlaştığımız, özel anlaşmalı eksperlerimizle "ekonomik ekspertiz" hizmeti verebiliriz.

-Projenin niteliklerine ve değerlerine uygun olmayan ve yanlış sigorta bedelleri ile yapılmış poliçelerin eksper görüşü alınarak, sigorta bedellerinin doğru tespiti sağlanacaktır. Bu sayede eksik hasar tazmin edilmeyecektir.

-Projenize özel en doğru poliçenin oluşturulması sayesinde "prim/bütçe" yönetiminde istikrar sağlanacaktır.

-Satın almalarınızda karşılaştırmalı "sigorta teminat tablolarının" önünüze sunularak karar süreçlerinize destek olunması.

-Ortak alan Sigortası paketi içerisinde proje ve risklerinize özel teminat bedelleri, klozları, özel wording ve ilave teminatlar oluşturulabilecektir.

-Sigorta sektöründe sermaye yapısı güçlü ve sektöründe söz sahibi sigorta şirketlerinden hizmet verilecektir.

-Ortak alan sigorta primlerinde en uygun prim, en doğru teminat ve optimum faydayı sağlayacak sigorta şirketi ile ilerlenecektir.

-Oluşan hasar süreçlerinde yönetimlere bire bir destek vermenin yanı sıra, hasar dosyasında da yardımcı olunacaktır. Onaylanan hasarlarda, hasar tazminatı ödeme süresi olabildiğince kısaltılacaktır.

-Küçük, orta ve büyük hasarlarda, ortak alan sigortasının doğru ve ekonomik kullanılması adına, risk yönetimi danışmanlığı verilecektir.

-Ekspertiz olmadan yapılan poliçelerinizin birçoğunda sigorta bedelleri beyana dayalı olarak doğruya yakın bedeller ile yapılmaktadır. Ancak bu poliçelerin sigorta bedellerinin gerçek değeriyle yapmak adına, doğrulanmaya veya teyit etmeye ihtiyaç vardır. Ortak alan sigortası yenileme tarihinden 45 gün önce ekspertiz yapılarak doğru bedellerin belirlenmesi gerekir.

Görüşlerimizi altın önerilerimizden sonra toparlamak gerekir ise;

2001 yılından bu yana sigorta sektörünün içerisinde olan uzman bir sigorta acentesi olarak "ortak alan sigorta teklif" çalışmasını en uygun şartlarla hazırlamayı taahhüt ediyoruz.

Sigortacılık hayatımız; sigortalılarımıza hayal vaat etmekle değil, poliçelerimizde taahhüt ettiklerimizi ödemekle geçiyor!

ONGUN SİGORTA ortak alanların teminatıdır!

#OrtakAlanSigortasıFiyatları #SitePaketSigortasıNedir #SiteOrtakAlanSigortasıTEKLİF AL