Neden özel sağlık sigortası?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Neden özel sağlık sigortası?

Neden özel sağlık sigortası?

Ongun Sigorta

Sağlık sigortaları, ülkemiz sigorta sektöründe çok önemli bir yere sahiptir. İnsanlar, günümüzde neden özel sağlık sigortasına ihtiyaç duyarlar? Bu yazımızda biraz bundan bahsetmek istedik. Özellikle çalışan insanlar, ekonomik imkanları ölçüsünde, kendilerine uygun olan plandan sağlık sigortasına sahip olmak istemektedirler. 2020 yılından itibaren dünyamızda başlayan pandemi (covıd-19) sebebiyle, sağlık sigortalarına olan ilgi daha da artmıştır. Özel sağlık sigortaları, kaliteli sağlık hizmeti almamıza yarayan çok önemli bir bireysel sigortadır.  Özel sağlık sigortasına sahip olan bireyler; sigorta şirketlerinin anlaşmalı oldukları özel hastane veya sağlık kurumlarından, son teknoloji tıbbi ve-veya medikal cihazların yeniliklerden faydalanarak, nitelikli bir şekilde sağlık hizmetlerini almaktadırlar. Özel hastanelerde, ayakta tedavi, poliklinik, muayene, tetkik, tahlil, görüntüleme, tanı, ileri tanı, küçük müdahale, acil, yatarak tedavi, yoğun bakım, ameliyat ve pandemi gibi birçok sağlık hizmetleri, özel sağlık sigortaları kapsamında karşılanabilmektedir. Özel sağlık sigortaları; çalışanlar, emekliler veya çalışmayan bireylerin, nitelikli sağlık hizmeti alarak sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için tercih ettikleri poliçelerdir. Bu bağlamda düşünecek olur isek toplum sağlığı, ekonomik ve sosyal hayatın dinamiklerini sürekli zinde tutmaktadır. Ayrıca özel sağlık sigortaları; sağlıklı bireylerden oluşacak olan toplumda, insanların kendi sağlıkları hakkında bilinçlenmesine ve duyarlı olmalarına da hizmet etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur” sözü sağlığın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya yetmektedir. Atatürk, her yaş grubundan insana ve özellikle spor yapan gençlere bu sözüyle çok önemli bir tavsiyede bulunmuştur. Dolayısıyla, sağlıklı iken özel sağlık sigortasının yapılması çok önemlidir. Çünkü var olan hastalıklar, özel sağlık sigortası sistemine girerken istisna olmamalıdır. Özel sağlık sigortaları, en geç 30’lu yaşlardan itibaren tercih edilmeli ve aralıksız yenilerek, “ömür boyu yenileme garantisi hakkı” kazanılmalıdır. Bu hak, poliçenin dördüncü yılından itibaren, kişinin geriye dönük sağlık harcamaları veya kullanımlarının kontrolü sonucunda kazanılır. Kişinin, bu dönemde kronik veya hayati rahatsızlıkları olmadığı sürece, dördüncü yıldan itibaren bu hak elde edilir. Sonrasında poliçenin aralıksız yenilenmesi halinde, oluşabilecek muhtemel her türlü hastalıklar, istisnasız sigorta şirketinin güvencesi altında olacaktır. smiley

 

Özel sağlık sigortaları neden gerekli?

>SGK dışında alternatif özel sağlık hizmeti

>Nitelikli özel sağlık hizmeti

>Kişinin SGK’sı yok ve çalışmıyorsa

>Özel hastanede şartlarında sağlık hizmeti

>Nitelikli tıbbi ekipmanlarla sağlık hizmeti

>A Sınıfı veya B sınıfı anlaşmalı özel hastanelerden yurt çapında kaliteli sağlık hizmeti

>Poliçede yurtdışı teminatı alınmışsa, yurtdışında tedavi imkanı

>Anne adayı kadınlara, doğumun başlangıcından bitimine kadar nitelikli sağlık hizmetleri

>Hasta takibinde gösterilen özen

>Özel hastane standartlarında kaliteli hizmet

>Hasta-çalışan iletişiminde gösterilen özen

>Sağlık hizmetlerinin birçoğunu aynı yerden (hastane) hızlıca alabilme

>Yoğun bakım üniteleri, ameliyathane ve acil müdahale ekipmanlarındaki nitelik

>Ayakta tedavi muayene hizmetlerinde sıra beklemeden konforlu hizmet

>Test, tahlil, röntgen, mr, tomografi, mamografi veya ileri tanı gibi bilimum tetkiklerin hızlıca yapılabilmesi

>Ameliyat gerektiren hallerde, olması gereken en erken tarihte ameliyatın yapılabilmesi

>Acil durumlarda, acil serviste hızlıca tıbbi müdahale

>Hızlı ve tam donanımlı ambulans hizmeti

>Hastane ortamı ve tıbbi ekipmanların hijyeni ile temizliği konusunda gösterilen özen

>SGK anlaşmalı devlet hastanelerinde hastaya sunulamayabilen bazı tıbbi hizmetlerin, özel hastanelerden alınabilmesi

>Devlet hastaneleriyle birlikte, sağlık sektörünün güçlenerek nitelikli hale gelmesini sağlayan özel hastanelerden sunulan sağlık hizmetleri

>SGK kapsamındakilere düzenlenen Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında; “SGK+Özel” sigorta şirketinin, SGK anlaşmalı özel hastanelerden müştereken karşıladıkları sağlık hizmeti

>Özel hastanelerde enfeksiyon riskine karşı alınan önlemler

>Özel hastanelerde havalandırma ve iklimlendirme vb. şartların kalitesi

>Özel hastanelerdeki sağlık çalışanlarının, kılık kıyafet ve kişisel bakımlarına gösterdikleri özen

>Özel hastanelerde otopark ve vale hizmetlerindeki özen

>Özel hastanelerde hasta ve-veya refakatçi yemeklerindeki temizlik ve özen

>Hasta servis odalarının temizliği ile gerekli konforun sağlanması

>Ücretsiz Check-Up sayesinde erken tanı, erken müdahale

 

Değerlendirme ve Sonuç!

Yukarıda genel hatlarıyla, özel sağlık sigortasının sizler için neden gerekli olduğuna dair birtakım değerlendirmelere yer verdik. Hepsinden daha önemlisi, maddi karşılığı ölçülemeyen sağlığımızı korumak ve olası sağlık giderlerimizi karşılayabilmek için mutlaka, “ÖSS (Özel Sağlık Sigortası)”  veya “TSS  (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası)”  yaptırmak gerekir. Hayata dair birtakım giderlerinizi karşılamak için cebinizde kredi kartı bulundurduğunuz gibi, sağlık giderlerinizi karşılamak için ise sağlık poliçeniz olmalıdır. Çünkü, yeri gelir kredi kartınızdaki limitler, sağlık harcamalarınızı karşılamanıza yetmeyebilir. Ayrıca cebinizden ödeyeceğiniz sağlık harcamaları yerine, sağlık sigortalarına çok daha uygun yıllık primler ödemek, daha akılcı olacaktır. Kimi zaman bir yatış, küçük müdahale, acil haller, ameliyat veya yoğun bakım için 30-100 bin TL’leri bulabilecek sağlık giderleri oluşabilir. Ani ve beklenmedik olarak gelişebilen ve maddi olarak baş edemeyeceğiniz sağlık giderlerinizi karşılamak için sağlık sigortası en doğru çözümdür. smiley

 

Her bütçeye uygun, sağlık sigortası planları ile tanışmak için bizimle iletişime geçiniz!

#NedenÖzelSağlıkSigortası

#ÖzelSağlıkSigortasıAvantajları

#ÖzelSağlıkSigortasıAyrıcalıkları

#EnUygunSağlıkSigortalarıTEKLİF AL