Nakliyat sigortası teminatları nelerdir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Nakliyat sigortası teminatları nelerdir?

Nakliyat sigortası teminatları nelerdir?

Ongun Sigorta

Emtia Nakliyat sigortaları; üç ayrı teminat kapsamında yapılabilmektedir. A, B ve C kloz olarak yapılan sigortaların, teminat kapsamları tüm sigorta şirketlerinde değişmemektedir. Dolayısıyla, uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen teminatlar ile sigorta şirketleri güvence sağlamaktadır. Sigorta şirketleri arasında sadece fiyat, muafiyet gibi rekabete dayalı faklılıklar olabilmektedir.

 

İnstitute Cargo Clauses (A, B ve C klozlar) nedir ve ne iş e yarar?

ICC (A), ICC (B) ve ICC (C) teminat türleri aşağıda açıklanmıştır;  

1.Geniş Teminat: İnstitute Cargo Clauses (A) & ICC (A)

Genellikle 'Tüm Rizikolar' (All Risks) olarak bilinir. Bu teminat için özel şart niteliğini haiz (Institute Cargo Clauses -A) ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır.

Bu teminat için geçerli olan en önemli istisnalar; 

-Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar,

-Taşıyan aracın ya da ambalajın uygunsuzluğu,

-Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar,

-Radyoaktif kirlenme-bulaşma,

-Sigortalının kötü niyeti,

- Savaş, grev, terör, kargaşalık v.b.

 

2.Dar Teminat: İnstitute Cargo Clauses -B

Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır. Bu teminat için Institute Cargo Clauses -C ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır.

 

3.Tam Ziya Teminatı: İnstitute Cargo Clauses -C

Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi hali.

 

Nakliyat Sigortası poliçe türleri nelerdir?

-Kati poliçe: Poliçeye, taşınacak mala ait olan tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi ve yürürlükte olmasıdır.

 

-Geçici poliçe (flotan poliçe): Bu poliçe ile eksik bilgiler tamamlanana kadar (Örneğin: nakliye yapacak taşıtın plakası ve/veya ismi vb.), malların sigortasız kaldığı dönemde geçici bir çözüm sunulması amaçlanır. Ayrıca, bankadan akreditif kullanan sigortalılar için banka tarafından flotan poliçeler istenir.

 

-Abonman poliçe: Sigortalı ve sigortacı arasında imzalanan yıllık abonman sözleşmesine bağlı olarak, ekonomik fiyat tarifesi üzerinden anlaşılır. Böylece, sigortalılar çok daha uygun primlerle sefer esaslı nakliyat sigortalarını yapabilmektedirler. Her bir poliçe için prim ödemesi yapılır.

 

-Blok poliçe: Sigortalı ve sigortacı arasında imzalanan yıllık abonman sözleşmesine bağlı olarak, taşıması yapılacak malların, nakliyat sigortası primlerinde uygun tarife sağlanır. Ayrıca, yıllık olarak taşınacak tüm malların, nakliyat sigortası primlerinin tamamı peşin olarak ödenir.

 

NAKLİYAT SİGORTASI

BAŞVURU

İÇİN

 HEMEN ARAYIN

veya

TIKLAYINIZ

 

#NakliyatSigortasıTeminatlarıNelerdir

#İnstituteCargoClausesANedir

#İnstituteCargoClausesBNedir

#İnstituteCargoClausesCNedir

 

 

 TEKLİF AL