Nakliyat sigortası nedir, ne işe yarar?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Nakliyat sigortası nedir, ne işe yarar?

Nakliyat sigortası nedir, ne işe yarar?

Ongun Sigorta

Nakliyat Sigortası nedir?

Ticari değeri olan malların bir nakil aracı vasıtası ile sevk edilmesi sırasında meydana gelebilecek zarar ve ziyanların teminat altına alındığı sigorta çeşididir.

Nakliyat sigortası neden yapılır?

Nakliyat sigortaları Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu ile taşınan yüklerin (emtianın, malın), yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek muhtemel zararlara karşı düzenlenen poliçelerdir. Nakliyat sigortasında, olası hasar neticesinde mala gelen zarar ve ziyanın tespiti yapılarak, malın sahibi olan sigortalıya tazminat ödenecektir. Tek Seferlik Emtia Nakliyat sigortalarında, sigortalanacak olan malın hangi kapsam dahilinde sigortalanması isteniyorsa o şekilde sigortalanır. Teminat kapsamına göre nakliyat sigortaları farklı isimlerle düzenlenir.

Nakliyat sigortası türleri nelerdir?

Poliçenin teminat kapsamına göre;

1.Geniş Teminat: İnstitute Cargo Clauses (A) & ICC (A)

Poliçede belirtildiği şekliyle; yükleme, taşınma ve boşaltma dahildir. Poliçedeki istisnalar dışında kalan “Tüm Riskler” teminata dahildir.

2.Dar Teminat: İnstitute Cargo Clauses –B

Malın tamamen zarar görmesi riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak çarpma, çarpışma, devrilme, yangın sonucu oluşan kısmi zararlar teminat altındadır.

3.Tam Ziya Teminatı: İnstitute Cargo Clauses –C

Taşıma sırasında malın tamamının zarar görmesi durumunda devreye girer.

 

Poliçenin türlerine göre;

1.Abonman Poliçe: Anlaşma yıllık olarak yapılır. Sigortalı açısından fiyat tarifesi avantajlı olur. Sefer bildirim esaslıdır. Primler poliçe bazlı ödenir.

2.Blok Abonman Poliçe: Anlaşma yılık yapılır. Sigortalı açısından fiyat tarifesi avantajı olur. Yıllık toplam nakliyat primlerinin tamamı peşin ödenir.

3.Geçici poliçe (flotan poliçe): Kati poliçe öncesinde, eksik bilgiler tamamlanana kadar geçici bir dönem için yapılan sigortalardır. Özellikle bankadan akreditif kullanan sigortalılar, önce bu poliçeyi düzenleyip, sonrasında malın sevkiyatına dair eksik bilgilerin tamamlanmasıyla birlikte, kati poliçeyi yaptırırlar.

4.Kati poliçe: Taşınacak olan mala ait tüm bilgilerin eksiksiz olarak poliçede yer alarak yürürlükte olmasıdır.

Nakliyat Sigortasında teminatın süresi nedir?

Malın nakil vasıtasına yüklenmesi ile başlar, taşınması ile devam eder ve alıcının malları teslim almasıyla biter. Yurtdışı taşımalarda alıcı malları teslim almamış ise mallar havayolu taşımalarında 30 gün, deniz ve karayolu taşımalarında 60 gün süreyle gümrük depolarında beklerken teminat altındadır.

Nakliyat Sigortasında muafiyet?

Özellikle taşınacak olan malın cinsine ve ambalaj şekline göre sigorta şirketi poliçede muafiyet uygular. Örneğin, camdan mamül aydınlatma ürünleri, camdan mamül avizeler, camın kendisi gibi ürünlerde uygulanacak muafiyet oranları yüksektir. Sigortalıya ödenecek olan hasar tazminatı bedelinden, poliçede uygulanan muafiyet oranlarına göre kesinti yapılarak ödeme yapılır. Muafiyetsiz nakliyat sigortası poliçesi olabileceği gibi, ürün cinslerine göre %0,5, %1, %2 gibi muafiyet seçenekleri poliçede uygulanabilir. Bu muafiyetler underwriter (sigortacı) tarafından belirlenir.

Emtia Nakliyat Sigortasında %5-10-20 arttırım nedir?

Genellikle akreditif şartı olarak poliçede %10 arttırım uygulanır. Bu son menfaat, malın ithalatçısının yapılan alışveriş sonundaki kar beklentisi ile diğer bazı görünmeyen masraflarının riske girmesine karşılık artırım devreye girer. Böylece görünmeyen masraflar artırım teminatı ile garanti altına alınmış olur. Örneğin 100.000. USD’lik mal bedeli üzerinden,  %10 arttırımlı sigortaya konu bedel 110.000.USD olacaktır. İlave 10.000 USD’lık sağlanan güvence, kar beklentisi ve bazı görünmeyen masraflara konu olarak devreye girecektir.

İkinci el mallarda yükleme boşaltma teminatı neden verilmez?

Malın sıfır olmaması o malın hasarlı, bozuk, defolu vb. durumda olması ihtimalini kuvvetlendirir. O nedenle, ikinci el mallarda hasar nedeninin tespitine karar vermek mümkün olamayacağından, yükleme boşaltma hariç olarak taşımaya güvence verilecektir. Yani malın kısmi olarak değil, tamamının zarar görmesine karşı, Tam Ziya Nakliyat sigortası yapılır.

Nakliyat Sigortası Abonman sözleşmesi nedir?

TIKLAYINIZ

 

#NakliyatSigortasıNedir

#NakliyatSigortasıNeİşeYarar

#NakliyatSigortasıFiyatları

#NakliyatSigortasıTeklifiTEKLİF AL