Nakliyat Sigortası fiyatları nedir

ANASAYFA SİGORTA BLOG Nakliyat Sigortası fiyatları nedir

Nakliyat Sigortası fiyatları nedir

Ongun Sigorta

Nakliyat Sigortası denince; ürünlerin (ticari malların & emtianın & yükün) bir yerden başka bir yere, taşıma vasıtalarıyla sevki sırasında, ani ve beklenmedik şekilde oluşacak zarar ve ziyanlara karşı sigortalanması akla gelmelidir. Sevkiyatın tamamlanması ile birlikte teminat sona erecektir. Kara, Hava, Deniz ve Demiryolunda taşınan yüklerin, sigortalanarak transfer edilmesi mümkündür. Nakliyat sigortasıyla, yurtiçine veya yurtdışına sevk edilen yüklerin; yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve alıcıya kadar teslim edilmesi sırasında malın başına gelebilecek zarar ve ziyanlar karşılanmaktadır.

 

Nakliyat Sigortası teminat kapsamı

Nakliyat sigortasında en geniş teminatın sağlanabilmesi için taşınan malların sıfır ( kullanılmamış) olması esastır. Bir ikinci kuralı da hatırlatmak gerekirse, yurtdışından sigortalanarak ülkemiz limanına kadar gelmiş olan bir malın, yine aynı sigorta şirketince aynı kapsamda alıcıya kadar sigortalanması esastır. Başka bir sigorta şirketi teminatı devam ettiremez. İkinci el ürünlerin taşınmasında ise geniş teminat (all risk) verilemeyebilir. Bu ürünlerde bozuk, hasarlı ve benzeri gibi önceden var olan hasarların, nakliyat sigortasına konu edilmesi mümkün değildir. Sigortalanmadan önce var olan hasarların tespitinin mümkün olamamasından dolayı, sigorta şirketleri ikinci el eşya veya emtialara, yükleme-boşaltma teminatı vermek istememektedirler. Sıfır ticari malların veya özel eşyaların, profesyonel taşıyıcılarla, yurtiçi veya yurtdışına taşınmasında sigortaya konu bir çekince yoktur. İkinci el ticari veya sivil malların taşınmasında, taşıyıcının ne derece profesyonel olduğu, sigorta şirketince değerlendirilir. Örneğin; ambalajlama teknikleri, istiflemeleri, yıllık taşıma kapasiteleri, taşıma araçlarının durumu, taşımadaki uzmanlıkları ( ofis, fabrika, tesis, konut vb.), taşıyıcı sorumluluk poliçelerinin kapsamı gibi durumlara göre, sigorta şirketleri değerlendirme yapar. Ayrıca, Uluslararası teslim şekilleri (Incoterms), nakliyat sigortaları açısından önemlidir. Yine Nakliyat Sigortasında Institute Cargo Clauses A, B veya C şeklinde sigorta teminat türleri bulunmaktadır. Taşınacak yüklerin nakliyat sigortası primleri, nakliyat sigortası türüyle birlikte, daha birçok parametreye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Dış ticaretteki nakliyat sigortalarında, taşıma şekilleri ve seçilen nakliyat sigortası türü ile sigortanın teminat kapsamı belirlenmiş olur. Böylelikle ülkeler arası ticarette, mal satan-alan firmalar, nakliyat sigortası esaslarına (poliçe şartlarına) uyarak sorumluluklarını yerine getirirler. Sigortalıların olası hasar tazminatları, sebep-sonuç ilişkisi kuralı üzerinden eksperin raporuyla belirlenir. Sonuçta, poliçe şartlarına göre oluşan zarar tazmin edilmiş olacaktır.

 

Nakliyat Sigortası Fiyatı nasıl oluşur?

Nakliyat sigortası fiyatlamaları, ülkemizde genel olarak TL üzerindendir. Ancak taşınan yük bedeli USD veya EURO olabilmektedir. Bu durumda nakliyat sigortası primi sigortalı tercihiyle, TL olarak belirlenebilir. Dolayısıyla, hasarın gerçekleşmesi durumunda, hasarın meydana geldiği tarihte, sigortalıya hasar tazminatı bedeli TL olarak ödenir. Poliçede usd bedeliyle taşınan bir malın nakliyat sigortası primi, yine usd olarak sigorta şirketine ödenmişse, sigortalı hasar tazminatını usd olarak alabilir. Özellikle uzun süreli taşımalarla birlikte, döviz kuru dalgalanmalarının olması ihtimaline karşı, sigortalıların taşınan mal bedelinin döviz kuru üzerinden prim ödemeleri avantajlarınadır. Çünkü, hasar tazminlerinde sigortalı aleyhine kur farkı zararı oluşmayacaktır. Sigortalılar nakliyat poliçesi satın alırken, ödeyecekleri primlerdeki döviz cinsi tercihlerine dikkat etmelidirler.

 

Nakliyat Emtia Sigortası fiyatını belirleyen kriterler

-Nakliyat Sigortası teminat kapsamı! (Institute Cargo Clauses A, B veya C)  A:Geniş Teminat, B: Dar Teminat, C: Tam Ziya,

-Taşınan vasıta cinsi (gemi, kamyon, uçak, tren),

-Taşıma güzergahı (yurtiçi veya yurtdışında kara, hava, deniz veya demiryolu…),

-Malın cinsi,

-Malın bedeli,

-Ambalaj şekli.

 

Nakliyat Abonman Sözleşmesi nedir?

Nakliyat Sigortası Yaptırmak İçin Gerekli Bilgiler?

 

Karayolu Nakliyat Sigortası Teklifi

Denizyolu Nakliyat Sigortası Teklifi

Havayolu Nakliyat Sigortası Teklifi

Demiryolu Nakliyat Sigortası Teklifi

 

Bizi hemen arayabilir veya,   www.nakliyatsigortam.com web sitemizden başvurarak uzman desteği alabilirsiniz…

 

#NakliyatSigortasıFiyatları

#YükSigortasıFiyatları

#EnUygunNakliyatSigortasıTEKLİF AL