Makine Kırılması Sigortası Hakkında

ANASAYFA SİGORTA BLOG Makine Kırılması Sigortası Hakkında

Makine Kırılması Sigortası Hakkında

Ongun Sigorta

Makine Kırılması sigortası; sigortacılıkta mühendislik sigortaları arasında yer alan ve ağırlıklı olarak makine parkı olan irili ufaklı üreticiler, sanayiciler ile sivil hayatta da birçok makine için yapılan sigortalardır.


Makine Kırılması Sigortası ne işe yarar?

Makine Kırılması Sigortası; makinelerin normal çalışma testleri tamamlandıktan sonraki aşamada çalıştığına emin olunan makinelerin, aşağıdaki rizikolara karşı güvence altına alınmasıdır.

Makine normal çalışır halde iken; aynı iş yerinde temizlenmesi sırasında veya yenilenmesi sırasında, yer değiştirme esnasında ya da önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten doğan ziya ve hasarların gerektirdiği onarım ve ikame masraflarını teminat altına alır.


Makine Kırılması Sigortası neleri karşılar?

Makine Kırılması sigortası genel şartları gereğince;

a) İşletme kazalarından,
b) Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,
c) Yağlama kusurlarından,
d) Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,
e) Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,
f) Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,
g) Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,
h) Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,
i) Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısiyle husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,
j) Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,
k) İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
l) İstisna edilmeyen diğer hallerden,

husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

MKS: Makine Kırılması Sigortası


İşyerindeki Makineler nasıl sigortalanır?

Sigorta şirketleri genel olarak makine kırılması sigortasını, risk kabul prensipleri gereği işyeri paket sigortası içerisinde yapmaktadır. İşyerinde bulunan demirbaşlar, emtialar ve benzeri sigorta bedellerine ilave olarak makine parkında bulunan makinelere, kırılma sigortası yapılacak ise makinelerin listesi çıkartılarak sigortacıya bildirilir.

Leasing ile satın alınan makineler ise leasing firmaları tarafından zorunlu olarak ve tek başına sigortalanmaktadır.


Makine Kırılması Sigortasında makine listesi?

İşyeri paket sigortasında makine kırılması için dahil edilecek makinelerin sigortalanması için aşağıdaki bilgilere ihtiyaç vardır;

-İşlevi (Örneğin: dijital baskı, cnc, asansör vb.)

-Marka / Tipi

-Modeli (Yaşı)

-Seri / Şasi No

-Bedeli (Sıfır ikame bedeli)


Önemli notlar;

-İşyeri paket poliçesi içerisindeki, makine listesinde yer almayan makineler teminat kapsamı dışındadır.

-Makine kırılmalarında arızalanan parça onarım sırasında yenisi ile değiştiğinden,  sigortalanırken makinenin sıfır bedeli esas alınır.

-Makinelerin sigorta şirketlerinde, sigortalanma yaşı üst sınırları vardır.

-Makinelerde ani ve beklenmedik şekilde bir bozulma gerçekleştiğinde, sigorta şirketi üzerinden dosya açılır ve sonrasında ise makine bedeline göre poliçede belirtilen ve tüm sigorta şirketlerinin uyguladığı muafiyetler vardır.


Örnek Muafiyet Klozu?

Makine Kırılması Muafiyetleri:

Beher makinelere bedel bazında uygulanacak muafiyetler aşağıdaki gibidir.

0 - 50.000 TL arasındaki cihaz/makine için 150 USD' den az olmamak kaydı ile hasarın % 10'u,

50.001-150.000 TL arasındaki cihaz/makine için 250 USD' den az olmamak kaydı ile hasarın %10'u

150.001-500.000 TL arasındaki cihaz/makine için 500 USD' den az olmamak kaydı ile hasarın %10'u

500.001 TL üzerindeki cihaz/makine için 1.000 USD' den az olmamak kaydı ile hasarın % 10'u

Yukarıdaki muafiyetler kademeli olarak makine bedeline göre uygulanan bir örnektir. Ancak bazı durumlarda sigorta şirketi, tüm makineler için tek bir muafiyet de belirleyebilmektedir.


Makine Kırılması Hasarı?

Eksper hasar tazminatını hesaplarken;

-Tüm makinelerin sıfır bedelleri toplamı poliçede gerçek değerinden sigortalanmış mı diye bakar.

-Eksik bedelle sigortalanmış ise aynı oranda tazminat eksik ödenir.

-Makine onarım masrafları için ödenecek hasar tazminatı hesaplanırken, muafiyet düşülür.

-Hasarlanan makinede, eskime veya amortisman düşülmesi söz konusu olabilir.

Periyodik Bakımın önemi?

Belirli aralıklar ile bakım gerektiren makinelerin bakımsızlıktan kaynaklanan hasarları teminat dışıdır. O nedenle gereken makineler için bakım sözleşmeleri yapılmalı ve düzenli hizmet alımı ile ilgili belgeler, gerektiğinde ekspere sunulmalıdır.


Değerli üreticiler, sanayiciler ve diğer tüm işletmeler; İşyeri sigortası kapsamında makine kırılması sigortanızı yaptırmak için bizimle iletişime geçerek, zarar ve ziyanlarınızı minimuma indirebilirsiniz.

Ayrıca, ortak yaşam alanlarındaki avm ve siteler gibi yerlerde ortak alan sigorta poliçesi içerisindeki makine kırılması sigortası teminatı ile makine parklarınızı güvence altına alabilirsiniz.


#MühendislikSigortası

#MakineKırılmasıSigortası

#MakineKırılmasıSigortasıFiyatlarıTEKLİF AL