Lojistik Sigortası

Ongun Sigorta

Değerli işletmeciler, Uluslararası Havayolu Taşımacılığı ve lojistik yönetimi organizasyonu  ile nakliyat sigortalarına konu durumlara ilişkin, birtakım bilgilendirmeler yapmak istedik.

Lojistik Nedir?

Lojistik; Bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan süreçte; nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi tüm organizasyonları ifade eder. Bir başka tanımla lojistik; doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde, doğru kalitede, rekabetçi bir fiyatla sağlamaktır.

 

IATA Nedir?

IATA; International Air Transport Association (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), sadece havayolu şirketlerinin üye oldukları uluslararası bir ticaret kuruluşudur. Kurumun merkezi Kanada’nın Montreal şehrindedir. 19 Nisan 1945’te Küba’da kurulmuştur. Cargo Network Services Corp. IATA’nın yan kuruluşudur.

 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Nedir?

Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin, emtea veya malın başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar ürün ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili her türlü bilgi akışının verimli olarak planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir.

 

Havayolu Kargo Taşımacılığında Taraf Olan Kurumlar Nelerdir?

-Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Birliği (IATA),

-IATA acenteleri,

-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO),

-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

-Hava yolu taşıyıcıları,

-Yer hizmetleri veren kuruluşlar,

-Havaalanı işletmeciliği yapan kurumlar,

-Lojistik firmaları,

-Göndericiler,

-Alıcılardır.

 

Havayolu Nakliyat Sigortası Nedir?

Nakliyat sigortası tanımını yapmak gerekir ise; Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla A noktasından B noktasına taşınması sırasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları, poliçede belirlenmiş olan ve  Nakliyat Sigortası Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında teminat altına alan sigorta türüdür.

Emtea Nakliyat Sigortalarını genel olarak değerlendirmek gerekir ise;  Kara, Hava, Deniz ve Demiryolları veya su yolları, nehirler gibi taşıma şekillerinde, emtea’nın A noktasından B noktasına gidene kadar olan süreçte teminat sağlayan sigortadır. Alıcı ile satıcının anlaşmalarına göre de teminat kapsamı daraltılır veya genişletilebilir. Yükleme boşaltma dahil-hariç, liman teslim kapı -teslim gibi, alternatif seçeneklere göre, sigorta şirketleri, en uygun nakliyat sigortası tekliflerini sunarlar.

 

Nakliyat Abonman Sözleşmesi Neden Önemli?

Yükleme ve gönderi sıklığı yoğun, mal bedeli sevkiyat hacmi yüksek olan firmalar için, abonman nakliyat sigortası sözleşmesi yapılır. Ayrıca sefer esaslı da nakliyat sigortası poliçeleri yapılabilmektedir. Abonman sözleşmeye konu olan Havayolu nakliyat sigortası ve diğer taşıma türleri için, sigorta uzmanından faydalanılarak kullanılan taşıma şekillerinin oransal dağılımı ile araç başı ve yıllık azami toplam taşıma bedelleri üzerinden, sigorta şirketinden en uygun abonman nakliyat sigortası teklifi alınır. Böylece, her bir taşıma ve yıllık bazda taşınan tüm mallar için, en ucuz nakliyat sigortası primleri ile işletmelerin sigorta maliyetleri düşürülmüş olur.

 

Havayolu Taşıma Senedi Airwaybill /AWB Nedir?

Hava yolu şirketlerince düzenlenen ve malların taşınmak üzere teslim alındığını gösteren makbuzdur. Bu belge Havayolu kargo taşımalarında kullanılan bir taşıma belgesidir. Bu havayolu Taşıma senedi, üç orijinal nüsha olarak hazırlanır. Bu senedin, bir nüshasını yükletene, diğeri alıcıya, bir diğeri de havayolu şirketine verilir. Ayrıca dokuz kopya daha hazırlanır.

 

Uluslararası Havayolu Taşımacılığında IATA Lojistik Uygulamaları Nasıldır?

IATA( Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Birliği), Hava Taşıyıcıları tarafından kurulmuştur. Bu kurum yolcu ve kargo taşımacılığında ücret ve tarifelerin belirlenmesinde rol oynar. IATA, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ve diğer uluslararası organizasyonlar ile işbirliği halinde hareket eder.

IATA üyesi lojistik firmalar veya acenteler ihracat ve ithalat kargolarında, taşıma sırasında oluşabilecek muhtemel risklere karşı, havayolu nakliyat sigortası yaptırmalıdırlar. Lojistik firmalar yani acenteler, İhracat veya ithalatta kargo gönderiminde; ambalajlama, işaretleme, belgelendirme ve adreslerin belirtilmesini IATA kuralarına göre yapmaktadırlar.

Tehlikeli madde taşımalarında da GTİP gümrük tarifelerinde belirtilen şekilde, ambalajlama v.b. yapılır. IATA; Havayolu taşıma koşullarına uygun şekilde malın hazırlandığına dair sertifikayı ihracat ve ithalatçıya imzalatır.

 

Uluslararası Taşıma ve Ticarette Kullanılan Terimler Nelerdir?

a/a: Always a float (Daima yüzer durumda )

a.a.r: Against all risks (Tüm risklere karşı)

Airconsignmentnote: Hava konşimentosu

Airport of arrival: Varış hava limanı

Airport of departure: Kalkış hava limanı

Airwaybill: Hava konşimentosu

Alwayssafelyafloat: Her zaman yüzer durumda

a.m.: Antemeridiem (öğleden önce)

Amounts: Meblağ

Approx.: Approximetaly (Aşağı yukarı,yaklaşık)

ARR: Arrival (varış saati)

B/L: Bill of lading (Konşimento)

Booking: Rezervasyon

Breakdownclause (of-of-hireclause): Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması, çarpışması veya donanım için kullanılır

Breakingbulk: Gemiyi boşaltmaya başlama

Brokerage: Broker (simsal)`ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon

B.S.: Bottom stowed (ambarda istiflenmiş)

B.S.T.: British summer time (ingiliz yaz saati)

Bulk: Dökme yük (bir ambalaj içinde bulunmayan yük, örneğin kömür)

Bulkfreight: Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük

ca.: circa (tahminen)

c.a.d. (c/d): Cash against documents (Vesaik mükabili)

c.a.f.: Coüt, assurance, fret, c.i.f. (malın bedeli,sigorta ve navlun)

cargo: Taşıma,yük

Carriage: Taşıma,Nakliye

Carrier: Taşıyıcı

c.o.d.: Chargescollect (masraflar alıcıya ait)

Certificate of origin: Menşei şahadatnamesi

c.+f: Costand freight (malın bedeli ve taşıma ücreti)

c.+i: Costand insurance (malın bedeli ve sigorta)

Charge: Masraf, harç, ücret

Chargeableweight: Ücrete tabi ağırlık

CIF: Mal bedeli olarak teslim

c.i.f.: Malın bedeli,sigorta ve navlun

c.i.f.+c: Cost, insurance, freight and commission (malın bedeli,sigorta,navlun ve giderleri dahil)

c.i.flanded: Cost, insurance, freight, landed (malın bedeli, sigorta, navlun ve boşaltma masrafları)

city terminal service: Şehir içi terminal servisi

c.k.d.: completely knocked down (taşınmak için tümüyle sökülüp kurula bilir)

Claims: Şikayetler

c/o: Care of. (vasıtasıyla)

c.o.d.: Cash on delivery (teslimde ödemeli)

Collectingfree: Varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret

Commodityrates: Nakliyede uygulanan ücret tablosu

Conditions of contract: Sözleşme koşulları

Consignee: Kendine mal gönderilen

Consignment: Gönderilen mal, mal gönderme, sevkiyat

Consignor: Mal gönderme

Consolidator: IATA`ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş

Consularınvoice (C.I): Tasdikli fatura

c.o.s.: Charterer pays des (harçları kiralayan ödeme)

CPT: Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim alma

CRF: Mal bedeli ve navlun

c.t: Conference terms (düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşulları)

Currentrates: Cari fiyatları

Customs broker: Gümrük komisyoncusu

Customsclearance: Gümrükleme gümrükten çekme

customsdeclaration: Gümrük beyannamesi

DAF: Sınırda teslim

d.d.: Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)

DDP: Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim

DDU: Gümrük resmi ödenmeksizin teslim

Deadfreight: Pişmanlık navlunu

Deliveringcarrier: Varış limanına ulaşan malların alıcıya ulaştıran taşımacı

Delivery service: Teslimat servisi

Demurrage: Demoraj

DEP: Departure (hareket saati)

DES: Gemide teslim

DEQ: Rıhtımda teslim

Dispatchmoney: Sevkiyat ücreti, geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenecek ek ücret

d.i.c.: Geminin yük alma kapasitesi

d.i.o.: Yalnız yüklemede ödenen sevkiyat ücreti

d/p: Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması

Emergencyrates: Acil durumlarda konferans`a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife

e.t.a.: Geminin tahmini varış zamanı

E.T.C.: Muhtemel iş bitirme süresi

Exship: Gemiden teslim

EXW: İş yerinden teslim

f.a.c.: Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak mümkün olduğunca işin hızlı yapılması

f.a.s.: Free on aircraft (uçakta teslim)

f.o.b.: Free on board (gemide teslim)

Force majeure: Mücbir sebep

f.o.t.: Free on truck (kamyonda teslim)

f.t.: Full terms (Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir)

Gateway charges: Hava limanında yükün artırılması için yapılan tüm masraflar

General cargorates: Karışık yükle ilgili ücret tablosu

Goods: Emtia, mal

Handling: Yükleme işlemleri

I.C.C.: İngiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kalıp hükümler

Incoterms: International commercial terms (Uluslar arsı ticari terimler)

Inregularturn: Muntazam sırayla

Landingcharges: Boşaltma masrafları

L/C: Letter of credit (Akreditif)

Linesterms: Düzenli hat koşulları

Livraison en cale: Bu şart sözleşmeye konulduğunda, alıcı malları geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.

L.S&D charges: Landing. Storageand delivery charges (Boşaltma, depolama ve teslimat harçları)

L/T: Long tonne (Büyük ton:1016.047 kg)

Main port: Ana liman

M/R: Mate`sreceipt (Yükün gemiye alındığı bildirilen ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)

n.o.p.: Not other wise provided (Başka bir şekilde temin edilmemektedir)

Offload: Boşaltılmış yük

Open rates: Açık tarife

o.w.h.: Ordinary working hours (normal çalışma saatleri)

pd: Paid (ödendi)

p.m.: post meridiem (öğleden sonra)

p.o.d.: Teslimde ödemeli

Shipment: Sevkiyat

Subopen: Subject to being open (Açık olması koşuluyla)

Surcharge: Sürjarj (liman tıkanması, sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)

Thru B/L: Tek konşimento

Trace: Yerine ulaşmayan sevkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma

u.c.: Olağan koşullar

w/m: Weight or me asurement (Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması)

Kaynak Terimler : https://www.und.org.tr/sektorel-bilgiler/uluslararasi-ticari-terimle

 

 

#LojistikteNakliyatSigortası #NakliyatSigortasıFiyatları #EnUygunNakliyatSigortasıTEKLİF AL