Kurumsal Sigortacılık nedir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Kurumsal Sigortacılık nedir?

Kurumsal Sigortacılık nedir?

Ongun Sigorta

Ticari faaliyette bulunan kurumların, kendi tüzel kişiliklerine ve-veya başkalarına, direk ya da dolaylı etkilerden kaynaklı olarak verebilecekleri zararlara ilişkin olarak, yapılan sigortalar bütününe kurumsal sigortacılık diyebiliriz. Firmalar, birçok poliçe çeşidi ile demirbaşlarını, emtialarını, yatırımlarını, ticaretlerini ve çalışanlarını, olası doğal veya doğal olmayan ani ve beklenmedik şekildeki birçok riske karşı, poliçelerdeki teminatlarla koruyabilmektedirler.

 

Kurumsal Sigortacılık hakkında?

Kurumsal Sigortacılıkta, sigortaya konu oluşabilecek risklere karşı oluşan zararlara karşılık, eksik sigorta olmadan sigortadan hasar tazminatı ödemesi alınması söz konusu olmalıdır. Kurumsal sigortacılıkta, sigortalanan bir işletmenin oluşan zarara karşı minimum zararla ve faaliyetleri aksamadan devam etmesi çok önemlidir. Şirketlerde, olası zararların telafisinin en hızlı ve güvenli yolu sigorta yapılmasıdır. Tüzel kişilerde sigorta poliçeleri, sektörel bazda risk analizi çerçevesinde ele alınarak düzenlenmelidir. İşyeri paket sigortaları ile demirbaş, dekorasyon ve emtia gibi ana kalemlerin değer tespitleri dikkatlice uzman bir sigortacı ile birlikte yapılmalıdır. İşletmenin mali müşaviri veya muhasebecileri bilançolar üzerinden sigorta bedellerinin tespitinde sigortacı ile birlikte hareket ederler. İşyeri sigortasında önemli olan husus, eksik veya aşkın sigorta olmadan, sigortalanacak bedellerin gerçek değerinden sigortalanmasıdır!

 

Kurumsal Sigortacılık nasıl yapılır?

>Kurumda yetkili ve sigorta konusunda karar verici kişi ile işyeri sigortası konuşulur.

>İlk defa bir işyeri poliçesi yapılacak ise sigorta bedellerinin tespiti için gerekli özen gösterilir.

>Toplam sigorta bedeli değer tespitinin, sigortalı veya sigortacı tarafından yapılmasının güç olduğu durumlarda, bağımsız ekspertiz ile sigorta bedelleri tespit edilmelidir.

>Kurumsal sigortalarda, işveren mali sorumluluk, üçüncü şahıs mali sorumluluk, yangın mali sorumluluk, mesleki sorumluluk, ürün sorumluluk, otopark sorumluluk, garaj mali sorumluluk gibi sorumluluk alanındaki sigortalara önem verilmelidir.

>Sigortacı, şirketin risklerine bütünüyle odaklanıp, ilgili işletme için risk haritası çıkartmalıdır.

 

Kurumsal sigortalardan bazıları;

>İşyeri Paket Sigortası (Kobi Paket Sigortası)

>Sadece Bina Sigortası

>Ticari Alacak Sigortası

>Kefalet Senedi Sigortası

>Bina Tamamlama Sigortası

>İnşaat All Risk Sigortası

>İnşaat Montaj Sigortaları

>Ortak Alan, Site Paket Sigortası

>Mühendislik Sigortaları (Elektronik Cihaz Sigortası ve  Makine Kırılması Sigortası)

>Nakliyat Sigortaları

>Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

>CMR Yurtdışı Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

>FFL Nakliye Aracılığı Sorumluluk Sigortası

>Depo Sigortaları

>Fabrika Sigortaları (Geniş Kapsamlı İşyeri Sigortaları)

>TARSİM Tarım Sigortaları

>Siber Koruma Sigortası

>Filo Kasko Sigortası

>Grup Sağlık Sigortaları (Grup Özel Sağlık, Grup Tamamlayıcı Sağlık)

>Trafik Sigortaları

>Çalışanlara Grup Ferdi Kaza Sigortası

>Yolcu Taşımacılık Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortaları

gibi sayılabilir.

 

Küçük Esnaftan Kobilere,

ve

Büyük işletmelere kadar,

Kurumsal Sigortalarınızda

size yardımcı olmaya hazırız.

Hemen arayın yardımcı olalım…

smiley

 

 

#KurumsalSigortacılıkNedir

#KurumsalSigortalarNelerdir

#KurumsalSigortacılıkHizmetiTEKLİF AL