Kurumsal sigorta hizmeti

Ongun Sigorta

Ülkemizde faaliyet göstermekte olan küçük esnaftan mikro işletmelere, orta ölçekli işletmelerden kobilere ve hatta ülke sıralamasında ilk 500 ila ilk 1000‘e giren büyük ölçekli firmalara kadar tüm işletmeler, sigorta hizmeti talep ederlerken bilgi ve tecrübesine güvendikleri sigortacılardan “Kurumsal Sigorta Hizmeti” almak isterler.

Sigortacılık; odağına insanı alan ve özünde bireysel sigorta ürünleriyle birlikte şekillenen bir faaliyettir. Muhtemel risklere karşı, gerçek veya tüzel kişileri maddi, bedeni, manevi, mesleki ve-veya hukuki olarak koruyan bir sistemdir.  Sigorta poliçeleri, her koşul ve şartta insanların haklı menfaatlerinin korunması amacıyla, sigortacı ile sigortalı arasında düzenlenen sözleşmelerdir.

 

Neden Kurumsal Sigortacılık?

Sigortacıların bilgisi ile risk yönetimi yeterliliği, yönettikleri müşteri portföyünden yola çıkılarak anlaşılabilmektedir.

Kurumlar, çalışmak istedikleri sigortacıların uzmanlaşmasına ve uzun yıllara dayalı farklı deneyimlere sahip olmasına önem vermelidir. O nedenle haklı olarak seçecekleri sigorta tedarikçisinde birçok özelliği birden ararlar.

 

Sigortacıların mesleki konumu?

Sigortacılar; mesleki kurallar ile etik kurallar çerçevesinde sigortalılarına güven vermek zorundadırlar. Sigortacılar, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde işlerini yürütürler. Mesleki sorumluluk sigortaları vardır. AB uyum yasaları gereği bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülükleri, KVKK ve mesafeli satış yönetmeliği gibi kurallarla faaliyetlerini sürdürürler. Sigorta aracıları ile çalışanlarının, mesleki yeterlilik seviyesinde eğitimlerinin olması ve teknik personel sınavından geçmiş olmaları gerekir. Ancak bu nitelikteki kişiler tarafından poliçeler düzenlenebilir. Sigorta Acenteleri ve teknik personelleri, T.O.B.B‘nin levhasına kayıtlıdır. Sigorta aracıları,  Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.O.B.B ve SEDDK’ya bağlıdır.

 

Sigortacılarda olması gereken nitelikler?

Sigortacılık mesleğinin icrası sırasında, sigortacı ve sigortalının haklı menfaatlerinin korunması için sigortacının aşağıdaki niteliklere sahip olması önemlidir. Kurumsal risklerin veya bireysel sigorta ihtiyaçlarının, doğru bir şekilde karşılanması için gerektiğinde aşağıdaki konuların gündeme gelmesi ve dikkatlice ele alınmasında yarar vardır. smiley

>Şirket içi veya dışı, tüm mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine önem verilmesi

>Sigorta branşlarında ekibin uzmanlaşmış olması

>Sigortalılarla hızlı ve etkin iletişim kurulabilmesi

>Güvenilir olması

>Risk analiz kabiliyetinin olması

>Öngörü kabiliyetinin olması

>Poliçede sigortalının bilmesi gereken konulara, sağlıklı cevaplar verilmesi

>Sorulan sorulara, açık ve anlaşılır dille cevaplar verilebilmesi

>Kişiye veya kuruma özel ihtiyaç analizi yaparak uygun poliçelerin önerilebilmesi

>Kuruma özel modüler sigorta seçeneklerinin sunulması

>Sigortalının anlayabileceği tarzda sunum ve tekliflerin hazırlanabilmesi

>Elementer, Sağlık, BES ve Hayat sigortalarında güncel bilgilerle sigortalılara tekliflerin hazırlanması

>Alternatif sigorta şirketlerinin, aynı riziko için verdikleri tekliflerin karşılaştırılarak sunulması

>Sigorta tekliflerinin, karar vericilerin rahat bir şekilde anlayabileceği şekilde özetlenerek sunulabilmesi

>Sigortalılara, sigorta tekniği ve jargonundan bağımsız, yalın bir dil kullanarak sigorta ürünlerinin anlatılabilmesi

>Sigortalı adayının kafasının karışmayacağı şekilde sigorta ürünlerinin anlatılabilmesi

>Güven oluşturmak adına sigortalı adayına referanslar gösterilebilmesi

>Gerektiğinde hasar senaryolarından yola çıkarak sigorta ürününün anlatılması

>Avantajlı durumda olan teklifte, Sigorta şirketinin gücü ile ödediği hasarlara örnekler verilebilmesi

>Operasyondaki sigorta teknik personelleri ile uzman sigorta satış ekiplerinin, sigorta ürünlerindeki geliştirmelerden, yeni trend sigorta ürünlerinden ve mevcut ürün kampanyalarından sigortalılarını haberdar edebilmeleri

>Sigortanın teminat kapsamını, teminat dışı hallerini, muafiyet ve koasürans oranlarını özetle poliçeden elde edilebilecek olan haklı menfaatlerin tam olarak neler olduğunun anlatılabilmesi

>Bilgilendirme yönetmeliği çerçevesinde, sigortacıların poliçelerle birlikte sigortalılara sunacakları bilgilendirme formunun okunmasını ve imzalanmasını sağlayabilmesi

>Poliçe prim ödemelerinin zamanında yapılmasının öneminin anlatılması

>Sigortalıların poliçe yaşarken teminat ilavesi veya teminat eksiltmesi, bedel artışı veya bedel azalışı, ya da bilimum primli veya primsiz düzeltme (zeyilname) taleplerinin zamanında yapılmasının öneminin anlatılması

>Eksik ve aşkın sigortanın sakıncalarının ne olduğunun anlatılması

>Sigorta bedellerinin doğru hesaplanmasında sigortalının mali müşavirinden de gerektiğinde destek alınabilmesi

>Sigorta bedellerinin hesaplanmasında zorlanıldığı durumlarda, riziko adresinde profesyonel ekspertiz yaptırılarak, poliçenin mutabakatlı (sigortacı ile sigortalı arasında.) olarak düzenlenmesi gerektiğinin, sigortalı adayına anlatılması

>Mutabakatlı Kıymet Takdiri M.K.T. ile yapılan poliçelerde yaşanan hasar neticesinde sigortalı, hasar ödemesinin düşük kalmasına itiraz edemeyecek ve zaten ödenecek tazminat konusunda zarara uğramayacaktır. Bu bilginin sigortalı adayına aktarılması

>Yenilemede; poliçede ihtiyaç duyulan gerekli iyileştirmeler ile teminat çeşitliliğinin gözden geçirilerek, güncelleme yapılması gerekebilir. Bu konuların yenileme döneminde tekrar gündeme alınabilmesi

>Sigortacının, hasarı önleyici tedbirleri aldırabilmesi

>Hasar sırasında, hasarın büyümesine engel olucu tedbirlerin önerilebilmesi

>Hasar öncesi ve sonrası sigortalısına yardımcı olması

>Hasar dosyasına konu bilgi ve belgelerin hızlıca tamamlatılarak, hasar tazminatının bir an evvel ödenmesinin sağlanması

 

Bazı Kurumsal Sigortalar?

>Sınai ve Ticari Yangın Sigortası

>İşyeri Paket Sigortası

>Otel ve Tatil Köyü Paket Sigortası

>Ortak Alan Sigortası / Site, AVM, Plaza, İş Merkezi vb.

>Emtia Nakliyat Sigortası

>Yurtiçi Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası

>Grup Sağlık Sigortası

>Grup Ferdi Kaza Sigortası

>Eczane Paket Sigortası

>Akaryakıt İstasyonu Paket Sigortası

>İnşaat Sigortası

>Elektronik Cihaz Sigortası

>Makine Kırılması Sigortası

>Montaj Sigortası

>Ürün Sorumluluk Sigortası

gibi sayılabilir.

 

Ongun Sigorta olarak sizlere,

Kurumsal Sigortacılık hizmetlerimizi

sunmak üzere hazırız

smiley

 

SİGORTA TEKLİFLERİ TIKLAYINIZ

 

#KurumsalSigortacılıkHizmeti

#KurumsalSigortalar

#KurumsalSigortaPoliçeleri

#EnUygunKurumsalSigortalar

#EnİyiKurumsalSigortacılıkTEKLİF AL