Kurumsal Nakliyat Sigortası

ANASAYFA SİGORTA BLOG Kurumsal Nakliyat Sigortası

Kurumsal Nakliyat Sigortası

Ongun Sigorta

Kurumların; yurtiçi veya yurtdışına taşıyıcı firmalar aracılığı ile emtialarını (ticari malların) taşıtırlarken taşınan malların başına, yükleme, boşaltma ve taşınması esnasında gelebilecek zararlar ile ziyanlara karşı, emtia nakliyat sigortası satın alarak sevkiyat yaptırmaları çok önemlidir. Böylelikle malın sahibi kendisini güvende hissedecek ve olası risklere karşı zararını nakliyat sigortasından karşılayabilecektir. Teminat kapsamı aşağıda görüleceği üzere üç ana başlık altında toplanmaktadır.

 

Teminatlar

>Tam Ziya

Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar.

>Dar Teminat

Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çarpma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür.

>Geniş Teminat (All Risk)

Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay neticesinde taşınan sigorta konusu yükte meydana gelebilecek fiziksel hasar ve kayıpları Institute Cargo Clauses A ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alır.

 

Kurumsal firmalarda Nakliyat Sigortası

Yoğun mal transferi yapan kurumların, abonman sözleşmesiyle nakliyat sigortası yaptırması en akılcı ve profesyonel çözümdür. Çünkü sigorta şirketi, emtia nakliyat sigortası için en uygun tarife fiyatını, minimum muafiyetini, dolayısıyla sigortalı lehine en uygun poliçe şartlarını oluşturacaktır. Malın sahibi, sigorta şirketine yüklemeyi sonradan bildirse dahi, abonman sözleşme şartları içerisindeki bir yüklemede, sevk edilen mal teminatta olacaktır. Sefer esaslı araç başı ve yıllık maksimum yükleme bedeli limitleri, düzenlenen abonman sözleşmesinde yer alır. Nakliyat abonman sözleşmesinde belirtilen bu bedeller tahmini olup, yıl içerisinde kurumun sevkiyatlarının artmasına paralel olarak abonman sözleşmedeki bedeller arttırılabilmektedir. Kurumsal firmalar, itibarlarını korumak, sattıkları malları riske atmamak ve ticaretlerini geliştirmek için mutlaka nakliyat sigortalarını yapmalıdırlar. Alıcı ile malın teslimine ilişkin yapılan satış anlaşmasına göre, nakliyat sigortasının kapsamı belirlenir.

Dövizli nakliyat sigortası yaptırmanın önemi

Kurumlar genellikle emtia nakliyat sigortasını yaptırırken, sigorta bedeline karşılık sigorta primini TL olarak ödemeyi tercih etmektedirler. Nakliyat sigortası priminin TL olarak ödendiği bir durumda hasar oluşursa, hasarın oluş tarihinde hesaplanan hasar tazminatı sigortalıya TL olarak ödenir. Örneğin; mal bedeliniz USD ve ödediğiniz prim de USD olursa, hasar tarihinde tespit edilen zararınız size USD olarak ödenecektir. Böylece kur farkı zararı oluşmayacaktır. Kurumların, 2021 yılında döviz kurunun yukarı yönlü hızlı yükselişini dikkate alması gerekir. Sigorta bedelleriniz yabancı para birimi üzerinden ise sigorta primlerinizi de aynı para biriminden ödemek sizin lehinize olacaktır. Çünkü döviz kuru farkından dolayı hasar tazminlerinizde zararınız oluşmayacaktır.

 

Taşıyıcının sigortalı olmasının önemi?

Kurumların mal sevkiyatları sırasında dikkat etmeleri gereken önemli bir hususun altını çizmek gerekirse, yurtiçinde malınızı taşıttığınız taşıyıcı firmanın, yurtiçi taşıyıcı sorumluluk sigortasının olması önemlidir. Yine yurt dışına karayolu ile taşınacak olan mallarınız için de CMR Sigortasının olması çok önemlidir. CMR (Convention Marchandise Routier) Uluslararası karayolu taşımacılığında koşulları standardize ederek taşıyıcının sorumluluklarını belirleyen bir sözleşmedir. Malınızın taşınması sırasında oluşan hasarlar size emtia nakliyat sigortanızdan her halükarda ödenir. Oluşan hasarda kusurlu olan taşıyıcı ise sizin sigorta şirketiniz taşıyıcının sorumluluk sigortasına rücu eder. Taşıyıcının sigortası yoksa sigorta şirketi, bu sefer hukuken hasar bedelini taşıyıcının kendisinden tazmin yoluna gider.

 

Kurumlara özel;

Profesyonel Nakliyat Sigortası hizmetlerimizle tanışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz… smiley

 

NAKLİYAT ABONMAN SÖZLEŞMESİ, BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ !...

 

#NakliyatSigortası

#KurumsalNakliyatSigortası

#EmtiaNakliyatSigortası

#YurtiçiTaşıyıcıSorumlulukSigortası

#YurtdışıTaşıyıcıSorumlulukSigortasıCMR

#EnUygunEmtiaNakliyatSigortası

#NakliyatAbonmanSözleşmesi

#YükSigortasıTEKLİF AL