Kurumsal Grup Sağlık Sigortası nedir ve nasıl olmalıdır?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Kurumsal Grup Sağlık Sigortası nedir ve nasıl olmalıdır?

Kurumsal Grup Sağlık Sigortası nedir ve nasıl olmalıdır?

Ongun Sigorta

Belirli sayıda personeli olan işletmeler, ayırdıkları bütçeler doğrultusunda tüm çalışanlarına, tek bir poliçeyle grup sağlık sigortası yaptırabilmektedirler. Bu poliçeler, bireysel olarak hazırlanmış standart paket poliçeler üzerinden seçilir ve gruba özel yeniden fiyatlanır. Grup sağlık sigortasında, standart plan teminatlarından hareketle hazırlanan grup sağlık sigortası teklifinde, sigortalının talebiyle bazı değişiklikler (Teminat daraltma veya genişletme, limit değişikliği, anlaşmalı hastane ekleme-çıkartma, Sigortalı katılım payı oranı, check-up dahil-hariç vb.) sigorta şirketlerince uygulanabilmektedir. Dolayısıyla, şirketlerin sağlık sigortası için ayırdıkları maliyet ile seçilen plana paralel olarak, sigortalının teminat içeriğine dair değişiklik talepleri ve grubun yaş ortalaması fiyatlamada etkin rol oynar. Böylece sigorta şirketi, teklifte nihai prim ve şartlarını oluşturur. İstenirse şirket çalışanlarının eş ve çocukları da gruba dahil edilebilir. Poliçede, yurtiçi veya yurtdışı ayakta tedavi teminatının yer alması ve ayakta tedavi yıllık kullanım limitlerinin de yüksek olması, toplam primi arttırmaktadır. Anlaşmalı kurum ağında, A Sınıfı ve B Sınıfı Hastaneler dahil veya sadece B sınıfı Hastaneler dahil, planların seçilmesi çıkan primleri yine etkileyecektir. smiley

 

Grup Sağlık Sigortasının avantajları nelerdir?  

>Şirketlerin sigorta ettiren (prim ödeyen) olmasıyla sağladığı vergi avantajı

>Gruba özel olarak tarifeye ek indirimli prim avantajı

>Çalışanların eş ve çocuklarının aynı şartlarla poliçeye dahil olabilmesi

>İşe yeni giren personelin grup poliçeye katılabilmesi

>Seçilen poliçe planındaki teminatlarda, isteğe bağlı düzenlemelerin poliçe başlangıcında yapılabilmesi

>Kişi bazlı olarak kazanılan yenileme garantisi haklarının, gruptan ayrılınca da korunabilmesi

>İşveren ile çalışan arasındaki bağlılık, motivasyon ve sadakatin artmasına vesile olması

>Sigorta şirketlerinin mobil uygulamalarıyla poliçelerinde kalan limit bilgilerinin takibi imkanı

>Poliçe prim ödemelerinde üç farklı yol izlenebilmesi

-Primin %100’ünü işletme öder

-Belirli oranda işletme, belirli oranda çalışan sigortalılar öder

-İstenirse primin tamamı, çalışan tarafından ödenebilir

>Çalışanlara acil sağlık problemlerinde sağlanan sağlık güvencesi

>Tüm sağlık sigortası plan ve türlerinden grup sağlık sigortası yapılabilmesi,

-Tamamlayıcı Sağlık Grup Sağlık Sigortası (SGK Destekli ve ekonomiktir!)

-Diğer Özel Sağlık Sigortası Planlarıyla Grup Sağlık Sigortası

smiley

Değerli işletme sahipleri ve çalışanları;

Grup Sağlık Sigortası planınızı seçebilmeniz için size uzman desteği vermeye hazırız…

Hemen arayın,

size özel Grup Sağlık Sigortası teklifinizi hazırlayalım!

 

#GrupSağlıkSigortasıAvantajları

#NedenGrupSağlıkSigortası

#KurumsalGrupSağlıkSigortası

#EnUygunGrupSağlıkSigortasıTEKLİF AL