Konut Sigortası hakkında bilgiler

ANASAYFA SİGORTA BLOG Konut Sigortası hakkında bilgiler

Konut Sigortası hakkında bilgiler

Ongun Sigorta

Türkiye Sigorta’nın Konut Paket Sigortasında birçok teminatlar (yangın, deprem, sel, dahili su, hırsızlık, sel, terör vs.) yer almakla birlikte, bilinmeyen bazı teminatlar poliçede yer almaktadır. Teminat dahilinde olan ve istisna bırakılan hususları aşağıda görebilirsiniz. Türkiye Sigorta, konut sigortası teminat ve şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır!  01.11.2021


Cam Kırılması Klozu

Cam kırılması klozuna güneş kollektörleri ve gün ısı camları dahil edilmiştir. Cam Kırılması teminatı, maksimum 25.000 TL’ye kadardır.  Özel durumlarda Sigorta şirketi 25.000 TL üzeri için değerlendirebilecektir. 01.11.2021

 

Akvaryum Hasarları Teminatı

-Teminata dahil hususlar; Eşya teminatının alınmış olması kaydıyla, Sigortalı konutun içinde bulunan akvaryumların tesisatında veya ekipmanlarında meydana gelecek herhangi bir arıza veya akvaryum camının kırılması neticesinde, taşan veya dökülen suların sigortalı kıymetlere vereceği hasarlar,  olay başı ve toplamda 3.000 TL limit ile teminata dahil edilmektedir. 01.11.2021

 

-Teminata harici hususlar; Akvaryumun kendisinde ve içinde bulunan canlı hayvanlar, su ve muhteviyatı,  eklentileri ve tesisatında meydana gelecek kayıplar bu teminatın kapsamı dışındadır!

 

 

Türkiye Sigorta Konut Sigortası, Elektronik Cihaz Teminatı

 

Teminat dahilindeki elektronik cihazın yaş sınırı?

-Konutta bulunan Elektronik Cihazlar, 10 yaş’a kadar teminat altına alınmaktadır. 01.11.2021     

 

Konutta bulunan sigorta kapsamı dışındaki cihazlar?

-Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazlar (Tablet, Fotoğraf Makinesi, Cep Telefonu, Laptop ve Dizüstü Bilgisayarlar gibi tüm taşınabilir cihazlar)

 

-Poliçe başlangıcında 10 yıldan eski olan cihazlar,

 

-Elektronik ortamda depolanmış bilgi ve kayıtlar,

 

-Aşınma, eskime ve kirlenmeden doğan zararlar,

 

-Yukarıda yazılı olan cihazların riziko adresi dışında kullanımı esnasında oluşan zararlar.

01.11.2021

 

 

Konut Sigortası nasıl yapılır?

 

 

#KonutSigortasıFiyatları

#EnUygunKonutSigortası

#KonutSigortasıPoliçesi

 

 TEKLİF AL