Kefalet Sigortası & Lisanslı Depoculuk Yönetmelik Değişikliği

ANASAYFA SİGORTA BLOG Kefalet Sigortası & Lisanslı Depoculuk Yönetmelik Değişikliği

Kefalet Sigortası & Lisanslı Depoculuk Yönetmelik Değişikliği

Ongun Sigorta

05.12.2017 tarihli 30261 no’lu Resmi Gazete Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmelik Değişikliği;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu değişiklik, Yönetmeliğin 15. maddesi 1. fıkrasında belirtilen diğer bazı sigortaların da yine aynı Sigorta Şirketi tarafından yapılması koşuluna bağlanmıştır.

MADDE 15 – (8) Lisanslı depo teminatının sorumluluk veya kefalet sigortası olarak verilmesi halinde, bu sigorta ile birinci fıkrada* belirtilen sigortaların aynı sigorta şirketine yaptırılması zorunludur.

MADDE 16 – (5) İstenen teminat tutarına eşit nakit para, banka teminat mektubu, gayrimenkul rehni, sorumluluk sigortası veya kefalet sigortası, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde temerrüde düşülmesi halinde Fona bu tür teminatı alış, satış, düzenleme ve transfer gibi her türlü tasarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri kabili rücu yetki belgesiyle birlikte verilir.

*15. Madde -Birinci Fıkra:

İşletme tesisleri ve lisanslı depoculuk faaliyeti kapsamında depolanan ürünler için; hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara, deniz veya hava araç çarpması ve benzeri diğer rizikolara karşı sigorta yaptırılması zorunludur.

Lisanslı Depoculuk ve Kefalet Sigortası Talep Formu

 TEKLİF AL