Kasko sigortası nasıl olmalıdır?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Kasko sigortası nasıl olmalıdır?

Kasko sigortası nasıl olmalıdır?

Ongun Sigorta

Araç sahipleri, Zorunlu Trafik Sigortasının yanı sıra, Kasko Sigortası da yaptırarak, Trafik Sigortasının teminatları kapsamında olmayan birçok güvenceye sahip olabilirler. Kasko sigortası nasıl olmalıdır diye düşünüldüğünde; poliçede yer alan birçok teminatlar ile ek ve ücretsiz hizmetler akla gelir. O nedenle alınan kasko tekliflerinin, araç sahipleri tarafından dikkatlice incelenmesi gerekir.

 

Kasko paket sigortasında dikkat edilmesi gereken kritik konular nelerdir?

Aşağıdaki kriterleri, aldığınız kasko sigortası tekliflerinde mutlaka sorgulayarak kontrol etmelisiniz!

>Sigorta Şirketi Seçimi: Kişinin isteğine veya poliçe çeşidine bağlı olarak tercih nedenidir.

>Araç Rayiç Değeri: Hasarın oluş tarihindeki piyasa değeridir. Araç pert olabilir veya kısmi hasar alabilir. Her iki durumda da araç rayiç değerinin, poliçede yanlış olmasından kaynaklı olarak, hasar tazminatı sigortalıya eksik ödenebilir.

>Poliçenin Türü: Genişletilmiş Kasko, Dar (Mini) Kasko, Aylık Kasko, Tam Kasko, Marka Kasko vb. dir. Bu poliçelerin teminat kapsamları farklıdır. En çok tercih edilen, Genişletilmiş Kasko poliçeleridir.

>Poliçedeki Muafiyet tercihleri: Deprem, çarpma-çarpışma muafiyeti uygulanabilir. Kasko poliçeleri, sigortalı onayı haricinde Muafiyetsiz olarak düzenlenmelidir.

>Hasarsızlık Koruma Teminatı: Kaskonun hasarsız yenilenmesi ile hak edilmiş olan hasarsızlık indirimlerinin, hasar yaşandıktan sonraki dönemde poliçe yenilenirken alt kademeye gelmeden, primi karşılığında hasarsızlığı korumak için seçilen bir klozdur.

>Eskime Payı (Tenzili Muafiyet) Klozu: Hasar neticesinde yaşlı araçlarda onarım sırasında değişecek parçalar, doğal olarak sıfır parçalardır. Ancak, sigortalıdan eskimeden kaynaklı fark alınmaması için bu kloz devreye girecektir. 

>Anlaşmalı onarım servisi seçimi:  Yetkili Servis dahil tüm servisler, Özel Servis anlaşmalı, sadece Marka anlaşmalı seçilebilir.

>Anlaşmalı Cam Servisi: Yetkili serviste orijinal logolu cam veya anlaşmalı cam servisinde logosuz orijinal cam değişimi şeklinde seçilebilir. Cam değişiminde poliçeden kaynaklı muafiyet olmamalıdır.Muafiyetsiz olmalıdır.

>Araç marka ve tip kodu: Poliçede doğru seçilmiş olmalı. Araç marka-tipi hatalı olunca, araç rayiç değeri de hatalı olacaktır. Bu durumda, eksik hasar tazminatı ödenmesi söz konusu olabilir.

>İMM-İhtiyari Mali Mesuliyet Limiti: Bu limit karşı tarafa verilen zararları karşılayacağından, sigorta limiti yeterli bir seviyede olmalıdır. Çünkü, Trafik sigortalarında yer alan İMM teminat limitinin yeterli olmadığı kazalarda, kasko poliçesindeki İMM teminat limitleri devreye girer.

>Ferdi Kaza, Sürekli Sakatlık ve Tedavi Teminatı: Ferdi Kaza artı tedavi teminatı dahil veya hariç oluşu ile teminat limitlerine dikkat edilmelidir. Çok düşük limitler verilmemelidir.

>İkame Araç Segmenti ve Süresi: Sahibi olduğunuz araç ile kaza yaptığınızda ve onarım süresinin 24 saati geçtiği durumlarda, Kaskonuzdan ücretsiz ikame araç talep etme hakkınız doğmaktadır. Kaskonuzu yaptırırken acenteniz ile birlikte, “ikame araç segmentinizi” ve “ikame araç sürenizi (7,15,30 gün vb.)” belirleyebilirsiniz. 

>Yanlış Akaryakıt Dolumu, Mini Onarım, Yol Yardım, Anahtar Kaybı (merkezi kilit): Bu teminatlar standart olarak sigorta şirketlerinin kasko poliçelerinde yer alır. Bazı teminatların sigorta limitleri (örneğin: anahtar kaybı teminatı…) ise isteğe bağlı olarak artırılabilir.

 

Kasko Sigortası hakkında değerlendirme

Kasko poliçelerinde bazı teminat seçimleri, limitleri ve muafiyetleri modüler olarak değiştirilebilmektedir. Araç sahipleri olarak aldığınız Kasko poliçesi tekliflerinizde, kontrolleriniz neticesinde belirlediğiniz değişiklik veya genişletmeleri, sigortacınızdan talep edebilirsiniz. Elbette ki poliçede yapılacak her teminat genişletmesi, prime artı olarak yansıyacaktır. Ancak, önemli olan kasko poliçesinin; aracın rayiç bedeline uygun bir şekilde diğer tüm risklerin güvence altına alınmasını sağlayarak uygun teminat ve limitlerle yapılmasıdır. Araç sahibinin yaşadığı ilde veya farklı bir şehirde, olası bir kaza sonucunda mağduriyet yaşamaması için poliçenin dikkatlice tanzim edilmesi gerekir. Kasko Poliçesinin teminat kapsamının yanında, poliçeyi düzenleyen ilgili sigorta şirketinin, yurt genelindeki anlaşmalı servis ağının yeterliliği sigortalı açısından ayrıca önemlidir.  

Son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle,  ülkemizde sıkça yaşanan depremler, orman yangınları, sel, yer kayması, fırtına, dolu gibi doğal afetlerin artması, kaskonun ne denli önemli olduğunu bize göstermektedir. Kasko sigortası, tek taraflı kazalar dahil, trafik sigortasının karşılamadığı doğal afetlere ve poliçede yer alan diğer risklere karşı aracınızı korumaktadır. smiley

 

Acenteden Kasko Sigortası?  

Her meslekte olduğu gibi sigortacılıkta da uzmanlaşma çok önemlidir. O nedenle sürekli olarak çalıştığınız ve olası risklerinizi sizin yerinize yönetebilen bir sigorta acentesinden destek almalısınız. Kasko poliçeleriniz gibi isteğe bağlı olarak yapılan tüm sigorta poliçelerinizi, acente desteği alarak tanzim ettirmelisiniz. Trafik, Dask, Sorumluluk ve benzeri “zorunlu sigortalarda”  teminatlar ve sigorta limitleri, kamu otoritesince belirlenmektedir. smiley

 

KASKO SİGORTASI FİYATI  TIKLAYINIZ

TRAFİK SİGORTASI FİYATI TIKLAYINIZ

 

#KaskoSigortasıNasılOlmalı

#EnUygunKaskoFiyatları

#KaskoSigortası

#Kasko

#EnHesaplıKaskoTEKLİF AL