İşyeri Sigortası Hakkında Önemli Değerlendirmeler

ANASAYFA SİGORTA BLOG İşyeri Sigortası Hakkında Önemli Değerlendirmeler

İşyeri Sigortası Hakkında Önemli Değerlendirmeler

Ongun Sigorta

Benim de sigortam olsa hasarımı karşılardım!

Gazetelerin üçüncü sayfasında işyeri yanan ve iflas eden bir işyeri olmak istemiyor iseniz; aynı iş yerini tekrar faaliyete geçirmek işyeri sigortası sayesinde çok kolay.

Öngörüleri açık bir şeklide erkenden değerlendirip düşünerek karar vermek için çok geç değil.

 İşyerlerimiz ülkemizin milli sermayesini ayakta tutmaktadır. İşgücü ve istihdam yaratan tüm tüzel kişilerin sorumluluğu, kendisinden veya dış etkenlerden kaynaklanan tüm risklere karşı sigortalanmasıdır.

İşyerleri, Ülkemizin gelişmişlik düzeyini arttırmak amacı ile işyeri sigortası yaparak yangın , deprem, sel, hırsızlık vb. risklere karşı güvence altında olmakla birlikte milli görev ve sorumluluklarını yerine getirilmiş olacaktır.

Çocuklarımıza torunlarımıza bacası tüten işyerleri bırakmalıyız.

Geleneklerimize göre öncelikle işimiz, aşımız ve eşimiz anlayışı ile sigortalanma bilincini sağlayarak yatırımlarımızı güvence altında tutmalıyız.

İşverenler ve işçiler işletmenin değeri ölçülemeyen bilgi ve işgücünü oluşturmaktadırlar. İşverenler işyerlerini sigortalayarak kendilerini ve çalışanlarını da taşıdıkları risklere karşı sorumluluk sigortalarını yaptırmalıdırlar.

Ülkemizde geleneksel olarak yerleşmiş olan riski yönetme biçimimizi el birliği ile değiştirme zamanı gelmedi mi ?

Başta ülkemiz markalaşma yolunda gelişerek  ilerlemektedir. Ülkemiz ve onun omurgasını oluşturan işletmelerin de markalaşması ile birlikte ayakta kalabilmeleri mümkün olacaktır. Bu bağlamda zor günlerinde yanlarında olan sigorta şirketlerine daha fazla güvenmenin zamanı sizce halen gelmedi mi?

Sağlam kafa sağlam vücutta olur atasözümüzden anlaşılacağı üzere, işletmelerin vücuduna gelebilecek her türlü riskin sigortalanması mümkün iken; bir şey olur ise bankadaki paramla, evi satarak, araba veya arsa satarak sorunu çözerim diyecek günler geride kalmadı mı?

Ülkemiz büyürken işletmelerin de buna paralel büyüdüğünü ve dolayısıyla risklerimizin de büyüdüğünün farkında mıyız.?

İşyerlerimize kamera, alarm, otomatik kepenler, gelişmiş kilitler v.b. türde önlemler dahi almış olsanız, sizce yeterli mi. ? İşyerinde alınması gereken önlemler arasına “sigorta” eklendiğinde sorun çözülecektir. Bu durumu Bazı atasözleri ve deyimler çok güzel anlatmaktadır. Hırsıza kilit olmaz, kaza geliyorum demez, Allahtan gelene yapılacak bir şey yok ve benzeri söylemlerde bulunarak mı işletmelerin ömrü uzayacak ya da korunacaktır.

 

 

Dünyamızda “Ani ve beklenmedik riskleriniz” için alınacak tedbirler arasında; sigortalanması dışında, finansal olarak ihtiyacı karşılayan bir önlem şekli ya da yöntemi yoktur. Bilim insanları dahi Depremi veya diğer doğal afetleri önceden haber veren bir teknolojiye henüz ulaşamamış ve insanlığın hizmetine de yaygın bir biçimde sunamamıştır.

İşyeri sahipleri ya da işletenler, konusunda uzman bir sigorta danışmanı ile birlikte risk ölçümünü yaptırarak, ihtiyacı olan “işyeri paket sigortası” içerisindeki tüm teminatları alabilirler. Sizce artık bu riskleri güvence altına almaya imtina etmekten, vazgeçme zamanı gelmedi mi. ?

Sosyal sorumluluk gereği olarak, Ülkemizdeki işyeri sigortalılık oranımızı arttırdığımızda, çok ama çok daha uygun maliyetler ile poliçelere sahip olunabileceğini biliyor musunuz?

Yakın dönemde işyerlerimizin iş güvenliği yasası ile birlikte ulaşacağı standartlar ile birlikte sektörel ayrımlar yapılmaksızın çok daha rahat sigortalanabileceğini unutmamalıyız.

Sahip olduğunuzu değerlerin tespiti, değerlemesi ve taşıdığı riskin ölçümlenmesi ancak işyerinin sigortalanma aşamasında ortaya çıkmaktadır.

İşyeri sahibi, arkadaşının, komşusunun veya kardeşinin veya üçüncü şahısların sigorta şirketinden aldığı hasar tazminatlarını duyunca mı sigortalanmalıdır.? Bu anlayışı kırmaya var mısınız?

İşyeri sahibi işyerini sigortalamamak için içselleştirdiği duygulardan; on yıldır bir şey olmadı, gerek yok, olacağı varsa olur, ne gerek var, Allahın bildiği bir şey vardır, prim ödemeye ne gerek var v.b. yanlış algılardan artık kurtulmalıdır.

İşyeri sahibi, sigorta şirketinden hiç teklif dahi almadığı gibi, maliyetinin katlanabilir bir maliyet olup olmadığını da değerlendirilmelidir.

İşyeri sahibinin;  aynı işi yapan bir arkadaşından veya kulaktan dolma bilgilerle sigortasına ne ödeyeceğine duyarak karar vermesi ile bu işten caymaya karar vermesi, çok sakıncalı ve kolaycı bir yaklaşımdır. Sizce sigortalanmaya karar verme algınızı yeniden gözden geçirme zamanı gelmedi mi?

İşyeri sahibi artık, kendi sigorta danışmanını seçerken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda dikkatli olmalıdır. Sadece fiyat odaklı değerlendirmek yanlış bir değerlendirmedir. İşyeri sigortasını yaptıracak olan sigortalı, sigorta danışmanından detaylı danışmanlık istemeli ve güveneceği acenteyi seçebilecek donanıma sahip hale gelmeye çalışmalıdır. Fiyatın tercih sebebi olmasının yanı sıra, doğru teminat ile uygun fiyatı bir arada alıyor olması çok önemlidir.

Ben sigortadan hiç anlamıyorum diyen işyeri sahiplerinin, konunun sağlıklı kavranmasına yönelik bilgilendirme yapan sigorta danışmanı ile çalışması çok önemlidir. Bu danışmanın dürüstçe ve anlaşılır bir dille konuyu anlatıyor olması mesleki etik bir kuralıdır.

Sigorta danışmanları poliçenin bir yıllık süreci içerisinde işyeri sahibi ile sürekli olarak karşılıklı diyalog ve iletişim halinde kalmalıdır. Sigorta danışmanı yeni bir demirbaş alımı, mal alımı, personel alımı, yatırım v.b. konulardan haberdar edilmeli ve zeyilname ile poliçedeki bedellere ilave teminatlar sağlanmalıdır.

İşyeri sahipleri;  yerleşik düzende, riskleri ile baş etmenin yollarını kendilerince aramak yerine sigorta yaptırmaya karar vermelidirler.

İşyeri sigortalamak; yatırılan sermayeyi, işin büyümesi sonucu oluşan tüm bina, demirbaş, emtia  (ticari mal) v.b.nesnel değerleri korumakla birlikte; çalışan insanların ve işverenin işyerine komşu olan işletmelere karşı olan sorumluluklarının da korunması demektir.

İşyeri sahibi günlük koşuşturmalardan, bürokrasiden, kredilerden, leasinglerden, maaş ve vergi ödemelerinden, muhasebesel işlerden, giderlerden, kira v.b. konuların getirdiği sorumluluklardan dolayı ciddi bir yükün altında kalmaktadır. Bu tempo içerisinde sigorta konusu bilinç altında pasif bir konu olarak kalmaktadır. İşyeri sigortası yapılması gerekli olduğu bilinen ve belirli nedenlerden dolayı ertelenen bir konu olmaktan çıkmalıdır. Bir atasözü bu duruma bir gönderme yapmaktadır. “Su uyur düşman uyumaz”. Atasözünde belirtilen “düşman” işyeri sahibinin ani ve beklenmedik şekilde işyerini zarara uğratacak olan tüm riskleridir.

Herhangi bir girişimci yeni iş kurarken risk alır. Ancak almış olduğu risk kaybedeceğini göze alabileceği sermayesi ya da yatırımı kadardır.

Oysaki faaliyette olan ve büyüyen işletmeler, yerine koyamayacağı riskleri sigortalamak durumunda olmalılardır.

İşyerinizin, özellikle sermayedarlar tarafından oluşturulan emekleri, birikimleri ile oluşturduğu tüm maddi ve bedeni  değerlerinin, paket olarak güvence altına aldığı tek yol sigortalanmasıdır.

Aksi bir tutumda sonunda üzülecek olan maalesef başta iletme sahibinin yanı sıra çalışanları, piyasada iş yaptığı tüm firmalar ve çalışanları ile yarattığı tüm ticari bağlantılar bu risk karşısında etkilenecektir.

İşletmeciler riskin merkezine kendilerini şahıs olarak koymamalıdırlar. Tam tersine işletmelerin de tüzel kişi olarak kendisini korumanın yolu olarak sigortalanması doğru olandır.

İşyeri sahibinin sigortalanmasından önce bilmesi gereken riskler konusunda kendisini ikaz etme zamanı gelmelidir. Örneğin ; İhmal , tevekkül, kadercilik, bir şey olmaz, ödenmez, tedbirsizlik, işçi kusuru, temkinsizlik, iş güvenliği kurallarına aykırılık gibi konuları işyeri sahibi gözden geçirmelidir.

Ülkemizdeki yangınların büyük bir oranda elektrik kontağı ya da ihmalden kaynaklandığı unutulmamalıdır. Sigortalı asgari müşterekte gerekli tedbir ve önlemleri aldıktan sonra işletmenin risklerini Sigorta şirketine devrederek faaliyetine devam etmesi doğru bir tercih olacaktır.

ONGUN SİGORTA olarak sosyal sorumluluğumuz gereği işyeri sigortaları konusunda farklı bir bakış açısı getirerek, küçük esnaftan, kobilere, orta ve büyük ölçekli tüm işletmelere kadar hizmet verme konusunda donanımlı kadrosu ile her zaman hazırdır.

Tek yapılması gereken ONGUN SİGORTA ile iletişime geçerek, bizden keşif, değerleme ve ön ekspertiz  konusunda talepte bulunmanız yeterli olacaktır. Profesyonel ekspertiz yaparak da sigortalı ile sigortacı arasında mutabakatlı poliçeler de yapılabilmektedir.

İşyeri sahibi olarak bize makul bir zaman dilimini ayırmalısınız. Sigorta danışmanınızca, hiç yapılmamış olan sigorta poliçenizi doğru bir şekilde başlatmalı, var olan poliçenizi değerlendirerek eksiklerini tamamlamalı, düzeltmeleri yapmalı ve sonuç itibarı ile sigorta danışmanınız ile birlikte, gerçek değerler üzerinden doğru poliçe ile yolunuza devam etmeniz sağlanmalıdır. 

Sigorta danışmanı faaliyet kolunuza uygun bir şekilde teminatlar sunarak riskinizi sigorta şirketine devretmenize yardımcı olacaktır.

Milli piyango bileti aldığınızda ikramiyenin size çıkma ihtimali için bilete para öder iken ,piyangonun size isabet etme olasılığı çok zayıf bir ihtimal olsa dahi bileti almaktayız.

 Sigorta poliçesine ödediğiniz prime karşılık alacağınız hasar bedeli ile ailenizi, hayatınızı, çalışanlarınızı ve onların ailelerini de zor durumda kalmaması çok daha reel ve piyango gibi bir hayal değildir. Her bir sigorta poliçesi sigortalı ve sigortacı arasındaki bir akitleşmedir. Unutulmamalıdır ki sigortacının ve sigortalının üzerine düşen yükümlülükler vardır. Her bir hasarda ödeme almalıyım anlayışı, sigorta poliçesi satın alınır iken poliçenin tam olarak okunmadığından kaynaklıdır. Sigortalının ihmali sonucu oluşan bir aşırma hırsızlık olarak algılanmamalıdır. Bir başka örnekle ifade etmek gerekir ise  inşaat firmasını ihmali sonucu oluşan bir izolasyon kusuru sonucu, oluşan zararlar v.b. konular bu duruma örnek gösterilebilir. İstisna denilen yani ödenmeyecek olan hasarlar ile ödenebilecek, yani teminat içerisindeki hasarlar birbirine karıştırılmamalıdır.

İşyeri hasarlarında sigorta şirketleri sigorta danışmanı doğru poliçeyi düzenlemesi ile birlikte, akabinde oluşabilecek hasarlarda poliçede yazan koşullara uygun bir şekilde hasar ödemesi yapılacaktır. Sigorta danışmanı olan acente yetkilisi; sigorta şirketi ile eksper  arasında, denge ve koordinatör görevini üstlenecektir.

Acentemiz yukarıda bahsedilen sektörel bazlı risk algılarını yönetmek için elinden geleni yapmaktadır.  2001 yılında kurulduğu günden bu güne tecrübe ve birikimlerini işine yansıtarak yoluna devam etmektedir.Ortalama 20 yıllık sektör tecrübesi olan uzman kadrosu ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Şeffaf ve yüz yüze iletişime önem veren ve aynı zamanda çağımızın interaktif ve dijital araçları ile sosyal ağlarda da yer almaya çalışan bir acente olarak, yolumuza devam etmekteyiz.İşyerini ya da diğer sigortalarını 2001’den bu yana sigortalatan müşterilerimiz bize büyük mutluluk vermektedir.  

Her bir sigorta branşında uzmanlaşmış kadromuz, öz güvenimizi arttırmakta olup, acentemizi daha güzel günlere taşımaktadır.

Değerlerinizi ihmale gelmez.Sahip olduğunuz değerleri korumak için bizden yardım isteyin lütfen….

İşiniz var ise aşınız, aşınız var ise eşiniz, eşiniz var ise yuvanız var demektir…

Teşekkürler….

#İşyeriSigortasıNedenÖnemli #İşyeriSigortasıNasılYapılır #İşyeriSigortasıFiyatlarıTEKLİF AL