İşyeri Sigortaları

Ongun Sigorta

Türkiye Sigorta, ülkemizdeki işyerlerini güvence altına almak için, “İşyeri Ekstra” ve “Kapsamlı İşyeri” Sigorta Paketleri ile birçok teminatı bir arada sunmaktadır. Aşağıda belirtilen teminat kapsamları, Türkiye Sigorta’nın belirlemiş olduğu teminatlar olup, sigorta şirketinin teminat şart ve koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. İşyerlerinizi; depreme, yangına, sel suyu baskınına, dahili suya, hırsızlığa, terör hareketlerine, yıldırıma, infilaka, fırtınaya, doluya, yer kaymasına, hortuma ve daha birçok doğal ve doğal olmayan olaylara karşı, güvence altına almalısınız! smiley

 

Küçük bir esnaf ya da bir imalathane, fabrika, ticarethane, depo veya bir holding olabilirsiniz. Gelin! Ongun Sigorta’nın uzman sigorta danışmanları ile tanışın. Acentemiz; işyeri sigortası adaylarının teklif başvurusu talepleri sırasında, işyeri ile alakalı riziko adresine keşfe giderek veya dijital iletişim araçlarından yararlanarak risk analizi yapacaktır. İşyerine ait olan gerekli bilgileri, (Demirbaş Bedeli?, Emtia Bedeli?, İşyeri Fotoğrafları, Yangın ve Güvenlik önlemleri?  vb.)  sigortalı adayından alıp, en uygun işyeri sigortası teklifini işletmenize özel hazırlayacaktır. Ekspertiz yapılması gereken özellikli işletmelerde, bağımsız sigorta eksperlerinden hizmet alarak, “kıymet takdir raporu” çalışması yaptırılır. İstenirse sigortalı ile sigortacı arasında bu rapor üzerinden “mutabakatlı işyeri poliçesi” de düzenlenir. Taraflar böylece, tüm sigorta bedellerinde uzlaşarak toplam sigorta bedelinde de mutabakata varmış olacaklardır. Dolayısıyla sigortalı, hasar tazmini sırasında, eksik sigortaya konu herhangi bir olumsuzluk yaşamayacaktır. smiley

 

A- “İşyeri Ekstra” Sigorta Paketi

 

Güvence Kapsamı (Teminatlar) nedir?

 

-Yangın, yıldırım, infilak

-Deprem ve yanardağ püskürmesi

-Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

-Diğer yangın ek teminatları

-Dolu

-Yangın Mali Mesuliyet

-Cam kırılması

-Hırsızlık

-Kasa hırsızlık

-Kar kaybı

-Kira kaybı

-Raf devrilmesi

-Alçıpan tavan çökmesi

-Arızi inşaat işleri

-Yakıt sızması

-Alternatif işyeri masrafları

-İş durması

-Kazaen kırılma

-Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

-Elektrik hasarları

-Ferdi kaza

-Taşınan para hırsızlık

-Emniyeti suiistimal

-Üçüncü şahıs mali mesuliyet ve ek teminatlar

-İşveren mali mesuliyet ve ek teminatlar

-Elektronik cihaz

-Taşınabilir cihaz

-Makine kırılması

-Hareketli makineler için geniş kasko

-Makine kırılmasına bağlı ürün bozulması

 

 

İşyeri Yardım Hizmetleri ve Limitleri

-Tesisat İşleri: 750 TL / Yılda 3 defa

-Elektrik İşleri: 750 TL / Yılda 3 defa

-Anahtar İşleri: 750 TL / Yılda 3 defa

-Cam İşleri: 1.000 TL / Yılda 3 defa

-İşyerinde Kalan Kişinin Kurtarılması: Sınırsız

-Ambulans Gönderilmesi: Şehirler arası azami 750 TL - Şehir içi sınırsız - Toplamda yılda 3 defa

-Tıbbi Danışma Hizmeti: Telefonla Destek Hizmeti

-Güvenlik Şirketi: Maksimum 3 Gün / 3 defa

-İşyerinde Meydana Gelen Bir Hasar Sebebiyle Ortaya Çıkan Seyahat Masraflarının karşılanması: Sınırsız

-Profesyonel İşyeri Hizmetleri Organizasyonu: Organizasyon

 

 

B- “Kapsamlı İşyeri” Sigorta Paketi

 

Güvence Kapsamı (Teminatlar) nedir?

-Yangın, yıldırım, infilak

-Deprem ve yanardağ püskürmesi

-Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

-Diğer yangın ek teminatları

-Dolu

-Yangın Mali Mesuliyet

-Cam kırılması

-Hırsızlık

-Kar kaybı

-Kira kaybı

-Alternatif işyeri masrafları

-İş durması

-Kazaen kırılma

-Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

-Elektrik hasarları

 

-Kasa hırsızlık

-Ferdi kaza

-Taşınan para hırsızlık

-Emniyeti suiistimal

-Üçüncü şahıs mali mesuliyet ve ek teminatlar

-İşveren mali mesuliyet ve ek teminatlar

-Elektronik cihaz

-Taşınabilir cihaz

-Makine kırılması

-Hareketli makineler için geniş kasko

-Makine kırılmasına bağlı ürün bozulması

-Raf devrilmesi

-Alçıpan tavan çökmesi

-Arızi inşaat işleri

-Yakıt sızması

 

 

İşyeri Sigortasında Yangına Bağlı “Kâr Kaybı Teminatı”

 

>Kar kaybı ne işe yarar?

“Kar kaybı teminatına” işyeri paket sigortasının içerisinde yer verilir. Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangın poliçesi ile karşılanır. Ancak bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vb.), kâr kaybı sigortası karşılar. Bu sigorta ile kâr kaybı teminatı verilecek durumlar, ilgili yangın sigorta sözleşmesinde teminat altına alınmış olan haller arasından, sigorta ettiren ile sigortacı tarafından serbestçe belirlenir.

 

>Kar kaybı nasıl devreye girer?

Yangına bağlı kâr kaybı sigortasında;  hasarın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma veya aksaması tamamen giderilerek, işyerinin normal faaliyetine devam edilmesine kadar geçecek süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat süresini aşmamak kaydıyla, meydana gelecek kâr kaybı ödenir.

 

>Kar kaybı limiti nedir?

Sigortacının sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen Kâr Kaybı Teminat limitiyle sınırlıdır!

 

>Kar kaybında sigortalının yükümlülüğü nedir?

Sigortalı işletme; hasar anında ticari faaliyetine imkanlar ölçüsünde devam ederek kâr kaybını önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yönelik önlemleri almakla yükümlüdür. Acil önlemlere ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlere ilişkin giderler, sigortacı tarafından ödenir. smiley

 

İşyeri Sigortasına başvurmak için, TIKLAYINIZ

 

#İşyeriSigortaları #İşyeriPaketSigortaları #EnUygunİşyeriSigortasıTEKLİF AL