İnşaat sigortası 2022

Ongun Sigorta

İnşaatın türü, niteliği veya vasfı ne olura olsun, yapılacak olan inşaata düzenlenecek all risk sigortası ile inşaatın kendisi deprem, yangın, terör, hırsızlık, yer kayması vb. birçok riske karşı sigortalanır. Ayrıca inşaat sahasında kullanılan ekipmanlara, makine kırılması sigortası ile elektronik cihaz sigortası yapılır. Taşeronlar da inşaat all risk sigortasına dahil edilir. İnşaat faaliyeti sırasında oluşabilecek sorumluluk risklerine karşı, üçüncü şahıs sorumluluk sigortası ve işveren mali sorumluluk sigortası gibi teminatlar poliçede yer alır. İnşaat sigortası; poliçede belirtilen istisnai durumlar dışındaki ve önceden akla dahi gelmeyen her türlü risklere karşı teminat sağlar.

İnşaat all risk sigortası bir başka deyişle inşaat tüm riskler sigortası; yapılacak olan inşaatın hafriyat ruhsatının alınmasından itibaren ve işveren ile müteahhit arasında yapılan inşaat sözleşmesinde belirtilen işin başlangıç ve bitiş tarihi dönemi içerisinde teminat sağlayan ve hatta inşaatın bitiminden itibaren bir yıllık bakım devresi dönemine de güvence veren çok önemli bir sigortadır. smiley

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren inşaat firmaları, projeleri için yaptırdıkları inşaat sigortaları sayesinde, işverenlere karşı olan taahhütlerini yerine getirmiş olurlar. İnşaat firmaları, muhtemel risklere karşı herhangi bir maliyet kaybına uğramadan zararlarını poliçede belirtilen limit ve şartlarla sigorta şirketinden tazmin ederler. Böylece inşaatı yapan da yaptıran da mağdur olmadan inşaatın sigorta güvencesiyle bitirilmesi sağlanmış olur. İnşaatta, doğal veya doğal olmayan sebeplerden oluşan maddi-manevi zarar ve ziyanlar, düzenlenen inşaat all risk sigortasının limit ve şartları dahilinde sigortalıya ödenir. Sigortalı-sigorta ettiren, hasardan dolayı oluşan zararını poliçeden tazmin ettiği için inşaata kalınan yerden devam edilir.  Böylece, işverene taahhüt edilen zamanda iş tamamlanmış olur.

İnşaat sigortaları; ülkemizde inşaat sektörünün gelişimine katkı sunmakla birlikte, inşaat yapımında yer alan ana yüklenici firmaların yeni projeler yapma iştahlarını da arttıran bir misyona sahiptir. Ayrıca işvereni, çalışanları ve üçüncü şahısları da bu poliçe güvence altına alır.

 

Ne tür inşaatlar sigortalanabilir?

-Alt yapılar

-Üst yapılar

-Özellikli yapılar

 

İnşaat All Risk Sigortası yaptırmak için?

-Sigortalı tarafından doldurulmuş riziko ile ilgili teknik bilgiler içeren soru formu

-Var ise projeye ait sözleşme

-İlgili projenin türü (Sigorta Konusu)

-Projenin Bedeli (Sigorta Bedeli)

-Projenin Yeri (Riziko Adresi)

-Projenin Süresi (Başlangıç-Bitiş Tarihi)

İNŞAAT SİGORTASI BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

#İnşaatSigortası2022

#EnUygunİnşaatSigortası

#EnHesaplıİnşaatSigortası

#EnKapsamlıİnşaatSigortası

#TOKİİnşaatSigortası TEKLİF AL